7/4/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 7.4.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Οἱ Ἅγιοι Γέροντες π. Σίμων καὶ π. Μᾶρκος χαράσσουν τὴν γραμμὴν τοῦ «Ο.Τ.».

➢ Ὄχι εἰς τὰς ἀποτειχίσεις! Πόλεμος κατὰ τῆς «Ἀντι-Εκκλησίας». Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱεροθέου Ἀργύρη, Ἱεροκήρυκος.
➢ Τὸ ἑπταετὲς Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Ἱερομονάχου π. Μάρκου.
➢ Ὁ χαλινὸς καὶ ἡ ἐλπίς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἀποκλείουν τήν Π.Ε.Θ. ἀπό τόν διάλογον διά τά Θρησκευτικά! Ἐπιστολὴ τῆς Π.Ε.Θ. πρὸς τὴν Ἱεραρχίαν.
➢ Ὁ διάλογος διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου.
➢ Μικρά, ἀλλὰ ὄχι ἀσήμαντα, γεγονότα φανερώνουν τὴν ἀποχριστιανοποίησιν τῆς Ἑλλάδος.
➢ Διωγμὸς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐν ἔτει 2017.
➢ Ἔκτρωσις: «Ἐν ψυχρῷ δολοφονία». Μία θλιβερά 30χρονος ἐπέτειος. Τοῦ Ἀρχιμ. π. Νεκταρίου Ζιόμπολα.
➢ Λόγοι Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
➢ Ἀπειλεῖται ἡ Ἐκκλησία μας μὲ σχίσμα! Γράφει ὁ Πρεσβύτερος π. Εὐστάθιος Κολλᾶς, Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος, Ἐπ/μος πρ/δρος Συνδ. Κληρικῶν Ἑλλάδος.
➢ Μέγα ἅλμα εἰς τὸ κενόν. Τοῦ ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικολάου.
➢ Ἡ ὀνομασία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων. Τοῦ κ. Ἰωάννου Φορτούνα, Κοπτολόγου.
➢ Ἡ μέση καὶ βασιλικὴ ὁδὸς κατὰ τὸν μακαριστὸν π. Ἐπιφάνιον. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
➢ Διχάζει καὶ ἡ Πάτμος: Αἱ «Νέαι Χῶραι» ὑπηρετοῦν τὸν Οἰκουμενισμόν! Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου.
➢ Δῶρα εἰς τὸ Φανάρι.
➢ Ὁ Ἡγούμενος κ. Ἐφραὶμ ἐπιτίθεται εἰς ἁγιορείτας συνασκητάς του;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)