5/4/17

Έμπονος κραυγή Κελλιωτών Πατέρων του Αγίου Όρους προς τους Ορθοδόξους κληρικούς και λαϊκούς αδελφούς ημών

ΕΜΠΟΝΟΣ ΚΡΑΥΓΗ
ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΗΜΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
π τς 27 ουνίου 2016 χουν εσέλθει ες τν στορίαν κα τν ζων τς ρθοδόξου κκλησίας α ποφάσεις τς συνόδου ες τ Κολυμπάριον Κρήτης. Τ κείμενα τν ποφάσεων πο δημοσιεύθησαν, κατ ντολν πρέπει ν χουν «πανορθόδοξον κρος» (Κανονισμς ργανώσεως... ρθρον 13, §2). 
Όμως, κατ τούς παρελθόντας δη ννέα μνας, α ποφάσεις ατα χουν γίνει «σημεον ντιλεγόμενον» κα ατιον σφοδρς διαμάχης.
χουν δημοσιευθ πολλ σημαντικ πικριτικ κείμενα π ρχιερες κα ερς Συνόδους κκλησιν. πειδ τ κείμενα τν ποφάσεων τς συνόδου πτονται τς ρθοδόξου πίστεως, ποία εναι βάσις κα τ θεμέλιον κα τς μετέρας σκήσεως ν γί ρει κα τς λης φιερώσεως τς ζως μν ες Χριστν τν Θεν μν, κα πειδ μς πιβάλλονται ς χοντα πανορθόδοξον κρος, δι τοτο μετ προσοχς κα προσευχς τ μελετήσαμεν. Δν εναι δυνατν ν προσπερασθον μ διαφορίαν κα ν παραβλεφθον, διότι δν εναι πλα «γυμν τ κεφαλ» προσωπικα διακηρύξεις – πως ως τώρα συνέβαινε – λλ χουν κα τς πογραφς τν Προκαθημένων κα εαρίθμων Μητροπολιτν τν συνόδων δέκα ατοκεφάλων κκλησιν κ τν δεκατεσσάρων ες τ σύνολον.
Πίστις, λοιπόν, τ προκείμενον καί «πίστις στ τ πολεμούμενον κα κοινς σκοπς πασι τος ναντίοις κα χθρος τς γιαινούσης διδασκαλίας, τ στερέωμα τς ες Χριστν πίστεως κατασεσαι...» (Μ. Βασιλείου, Περ το γίου Πνεύματος§ 25, ΒΕΠΕΣ 52, σελ. 251). Ες τν δίαν «συχνότητα» τν λόγων το Μ. Βασιλείου, χομε νωπος τος λόγους το γίου Παϊσίου το γιορείτου: «Σήμερα προσπαθον ν γκρεμίσουν τν πίστη, γι ατ φαιρον σιγά-σιγ π καμμία πέτρα, γι ν σωριασθ τ οκοδόμημα τς πίστεως. λοι μως εθυνόμαστε γι τ γκρέμισμα ατό. χι μόνον ατο πο φαιρον τς πέτρες κα τ γκρεμίζουν, λλ κα σοι βλέπουμε ν γκρεμίζεται κα δν προσπαθομε ν τ ποστυλώσουμε» (γίου Παϊσίου, Λόγοι Β´, κδ. . Μ. Σουρωτς, σ.20).
κολουθοντες, λοιπόν, τς ντολς κα τν παράδοσιν τν γίων Πατέρων μας, μελετήσαμεν μετ προσοχς κα προσευχς, πως λέχθη, τ συνοδικ κείμενα. Κάτωθι, ναφέρομεν συνοπτικς τς μετέρας διαπιστώσεις.
1. Εσαγωγικς κα γενικς, θ πρέπ ν πισημανθ τ γεγονς τι ες τ κείμενα πάρχουν κα ρκετα φράσεις, πιδεχόμεναι κα ρθόδοξον κα αρετικν ρμηνείαν, πως πίσης κα μερικα σαφς ρθοδοξόταται διατυπώσεις. Τ τελευταον ατό, μως, – πολλ μλλον τ πρτον – οδόλως εναι κανν ν μς καθησυχάσ κα παναπαύσ, φ σον – πως θ δειχθ κατωτέρω – παραλλήλως συνυπάρχουν κα α ντίστοιχοι κακόδοξοι τοιαται. πλς ερισκόμεθα πρ φαινομένου κλασσικς διγλωσσίας. πως δήλωσεν χαριτολογν εράρχης, συμμετέχων μάλιστα ες τν σύνοδον: « σύνοδος μς τ δωσε λα. καθες διαλέγει κα παίρνει ,τι θέλει!».
Ο γιοι πόστολοι κα ο γιοι Πατέρες μας, μως, λλως πραττον κα λλως μς δίδαξαν. λόγος των δν το «να κα ο», λλά «ναί, να κα ο, ο» (Β´ Κορ. α´, 17-20 κα ακ. ε´, 12), πως λλωστε κα διος Κύριός μας προστάσσει (Ματθ. ε´, 37). Ες τς ερς Συνόδους δν προσεπάθουν δι τς διγλωσσίας ν παναπαύσουν ες τν πλάνην των τος αρετικούς, πιφέροντες οτω κα σύγχυσιν ες τος ρθοδόξους, οτε φεύρισκον κα χρησιμοποίουν μφισήμους διατυπώσεις, συστεγαζούσας λήθειαν κα πλάνην, πρς πιτυχίαν μις κακς νοουμένης ψευδεπιγράφου νότητος. Τοναντίον, γωνίζοντο μέχρις σχάτων δι τν ξάλειψιν κα το παραμικρο ι (ἰῶτα), τ ποον θ συνετέλει ες αρετικν διατύπωσιν (Πρβλ. τος γνας των κατ το «μοιουσίου»), κα πέμενον νυποχωρήτως κα δι τν συμπερίληψιν κα τς παραμικρς προθέσεως, στε διατύπωσις ν ποκλεί αρετικν παρερμηνείαν κα ν διασφαλίζ τν ρθόδοξον ρμηνείαν. (Πρβλ. τν πιμονήν των δι τν ποδοχν κα το «ν δύο φύσεσιν», κα χι μόνον το «κ δύο φύσεων» τν μετριοπαθν Μονοφυσιτν).
2. π τν ρθρων το Κανονισμο τς συνόδου, χομεν ν πρώτοις ν παρατηρήσωμεν τι, βάσει το ρθρου 8 § 2 κα ρθρ. 9 § 3, παγορεύετο λευθέρα τοποθέτησις τν πισκόπων, κα ατν τν προκαθημένων, π νέων μ μοφώνως συμπεφωνημένων ζητημάτων ες τς προσυνοδικς διασκέψεις τν πιτροπν. κ τς κκλησιαστικς μως στορίας γνωρίζομεν τι, ες τς οκουμενικς γίας κα μεγάλας Συνόδους, πρχε πλήρης λευθερία οουδήποτε πισκόπου κα ποιμενάρχου, ν θές να ζήτημα, πίστεως ποιμαντικν, πρς συζήτησιν κα πίλυσιν. ς παράδειγμα, ναφέρομεν τν πρώτη πρξιν τς Ζ´ Οκουμενικς κα δ τν συζήτησιν το Πατριάρχου γίου Ταρασίου μετ τν μοναχν.
Ες τ ρθρο 11 § 2, καθορίζεται «ρχ τς μοφωνίας» τν τροπολογιν π τν ρχικν προσυνοδικς συμπεφωνημένων κειμένων, πρς διαμόρφωσιν τν τελικν κειμένων, καθς κα πόρριψις τν μ μοφώνως ποδεκτν τροπολογιν. Κατ ρχάς, εναι ξόφθαλμον τι κα μόνη διαφωνία κα μ συμμετοχ τν τεσσάρων Πατριαρχείων καταργε τ ρθρον καί, κατ συνέπειαν, τν νομιμότητα τς συνόδου.
Πέραν τούτου, εδαμε π το πρακτέου, ν πάρχ διαφωνία π δογματικν ζητημάτων, κα ες τ προσυμπεφωνημένα, κα ες τ τελικ  μ τς τροπολογίας, κα ν συνεχίζουν ο πλειοψηφοντες κα ο διαφωνοντες ς ν μ συνέβαινε τίποτε. ρωτμεν εθαρσς, το σύναξις γιοπνευματική, ποιμένων μονοούντων ν πίστει κα ληθεί;
Διότι, δημιουργήθηκε τσι νέα κα πρωτοφανς κκλησιαστικ κατάστασις, που μειοψηφοντες ρχιερες ν διαφωνον π δογματικν ζητημάτων κα ν εναι ναγκασμένοι ν ποδεχθον τν αρετίζουσαν πόφασιν τς πλειοψηφίας.
Ες τ ρθρο 12 § 1-3 καθορίζεται ψήφισις τν κειμένων τς συνόδου μόνον π τν προκαθημένων τν ατοκεφάλων κκλησιν. Ες τ σημεον ατό, πενθυμίζομεν τν συνοδικν ρθόδοξον παράδοσιν τς πλήρους κα μοτίμου συμμετοχς τν πανταχο πισκόπων, νοουμένων ς ποιμένων. Ες τν σύνοδον το Κολυμπαρίου χομε δι πρώτην φορν ν κπροσωπονται ο παρόντες πίσκοποι π τν προκαθήμενόν τους.
δυνηρ συνέπεια εναι τι κυρώνεται διαχρονικ κκλησιαστικ ρχ το μοτίμου, πισκόπου πρς πίσκοπον. Διεχωρίσθησαν ο πίσκοποι ες τος κυριαρχικ πρώτους, τος προέδρους τοπικν κκλησιν, π τος περ ατος πισκόπους, δίκην αλικν. τσι δημιουργήθηκε ες ατν τν σύνοδον μία τετραώροφος ρχιερωσύνη (δηλ. πρτος – προκαθήμενοι – λοιπο παρόντες – ποκλεισθέντες)· κα διαβάθμισις ατ τς νιαίας ρχιερωσύνης δν παρουσιάζεται π τος θύνοντας τς συνόδου ς πλ διοικητική, λλ ς χουσα θεολογικς βάσεις, κάτι τ ποον εναι λλότριον τς ρθοδόξου Θεολογίας.
Τέλος, βάσει το ρθρου 14, «νομίμως» σαν προσκεκλημένοι, ες τν ναρξιν κα ες τν λξιν τν ργασιν τς συνόδου, νίεροι τερόδοξοι ψευδεπίσκοποι, πρς τος ποίους μάλιστα ξεφράσθησαν μ πλθος παίνων, πρτος τς συνόδου, ο προκαθήμενοι κα πλεις εραρχν.
π ατο σχύει λόγος το ποστόλου, τν ποον μως δν κολουθον ο διάδοχοι τν ποστόλων, «τίς γρ μετοχ δικαιοσύν κα νομί, τίς δ κοινωνία φωτ πρς σκότος; τς δ συμφώνησις Χριστ πρς Βελίαρ, τίς μερς πιστ μετ πίστου;» (Β´ Κορ. στ΄, 14-15). Ο γιοι Πατέρες μας ξεφώνουν τ «νάθεμα» κατ τν μετανοήτων αρετικν· μες τος γκωμιάζομε!
Παραλείπομε ν σχολιάσωμεν νηκούστους παραβιάσεις το Κανονισμος λ.χ. τν π το Πατριάρχου Σερβίας πογραφν κειμένου, παρ τ γεγονς τι ο διαφωνοντες πίσκοποί του σαν περδιπλάσιοι τν συμφωνούντων(!), τν π το ρχιεπισκόπου Κύπρου παράνομον τοποθέτησιν τς πογραφς του ντ τς πογραφς τν μ πογραψάντων διαφωνούντων πισκόπων του(!!!) - διότι τοιατα ξωφρενικ δν συμβαίνουν, χι ες γίαν Σύνοδον, λλ οτε ες ρχαιρεσίας το ετελεστέρου συλλόγου, παρ μόνον ες δικτατορικ καθεσττα.
Τ συμπέρασμα ατς τς νότητος εναι τι κα Κανονισμς λειτουργίας τς συνόδου ταν καινοφανς κα ντορθόδοξος, λλ κα ν τ πράξει κα ατς ντορθόδοξος Κανονισμς πολλάκις παρεβιάσθη!
3. Ες τν «γκύκλιον» τς συνόδου, κεφ. 1 § 1, ναφέρεται κκλησία, «ς εκόνα τς γίας Τριάδος».  ναφορ ατή δν χει καμμίαν πατερικν παραπομπήν, οτε κα ναλύεται. Ες τ προσυνοδικν κείμενο « ποστολ τς ρθοδόξου κκλησίας ν τ συγχρόν κόσμ», ες τν πρώτην παράγραφον το Β´ κεφαλαίου πρχεν ναφορ δι τν νθρωπον «ς κοινωνίαν προσώπων ντανακλώντων κατ χάριν δι τς νότητος το νθρωπίνου γένους τν ν τ γί Τριάδι ζων κα κοινωνίαν τν θείων προσώπων». ναφορ ατή, ποία ρμήνευεν τν ς νω θέσιν, πηλείφθη κα τσι μεινεν μόνον ς τίτλος το πρώτου κεφ. τς γκυκλίου. μάρτυρος ατ θέσις, ες λην τν γιοπατερικν παράδοσιν, δημιουργε πρόβλημα, διότι γίνεται εσοδος ψευδωνύμου διδασκαλίας.
Ες τς 17 Νοεμβρίου 2016, γινεν ες τ Κολυμπάρι σεμινάριον μ θέμα «Εσαγωγ ες τ κείμενα τς γίας κα Μεγάλης Συνόδου». Ες τ μήνυμά του πρς τ σεμινάριον, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δίδει τν κεκαλυμμένην ρμηνείαν τς ς νω θέσεως, ναφέρων: «Ατ εναι κα  οσία τς συνοδικότητος τς κκλησίας μν, καθς πηγ τς ρχς ατς ερίσκεται ες τν σχέσιν τν τριν προσώπων τς Παναγίας Τριάδος, τ ποα κα νεργον συνοδικς ες τ σχέδιον τς σωτηρίας νς κάστου μέλους» (panorthodoxSynod.blogspot.gr/Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016).
Περισσότερον ναλυτικν ρμηνείαν τς θέσεως τι κκλησία εναι «εκόνα τς Αγίας Τριάδος», κάνει «θεολογικός» νος τς συνόδου τς Κρήτης, Μητροπ. Περγάμου ωάννης Ζηζιούλας, ποος, ναφερόμενος ες τ «Περ το γίου Πνεύματος» § 63 το Μεγ. Βασιλείου, γράφει: «ντ ν κάνει λόγο γι τν νότητα το Θεο σ σχέση μ τ φύση του, προτιμ ν μιλε γι ατ σ σχέση μ τν κοινωνία τν προσώπων·  “κοινωνία” εναι γι τν Βασίλειο ντολογικ κατηγορία. φύση το Θεο εναι κοινωνία. Τοτο δν σημαίνει τι τ πρόσωπα προηγονται ντολογικ τς κοινς οσίας το Θεο, λλ τι  μία οσία το Θεο συμπίπτει μ τν κοινωνία τν Τριν Προσώπων». (Μητρ. Περγάμου ωάννου, ργα Α´, κδόσεις ΔΟΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2016, σελ. 260-261). Βεβαίως μ μίαν πλν νάγνωσιν το κειμένου το γ. Βασιλείου, γίνεται φανερν τι κακοποιεται κα διαστρεβλώνεται λόγος το γίου.
Ες λλα κείμενά του Μητροπολ. Περγάμου γίνεται περισσότερον ρμηνευτικς ατς τς θέσεως. «Πρωτεο πάρχει κόμη κα στ ζω τς Τριάδος, φ σον εναι Πατήρ “ατία” τν Τριαδικν Προσώπων... Τ πρωτεο στν τοπικ κκλησία ναδύθηκε μέσα π τν Tριαδολογικ κα Xριστολογικ θεολογία, ο ρίζες του εναι βαθι θεολογικές... τι τπρωτεο ατ ποτυπώνεται στν Τριαδολογικ θεολογία κα στν Χριστολογία εναι προφανές, π τ γεγονς τι primus ( πίσκοπος) νοεται ς πέχων στν κκλησία τν θέσι (τν τόπο) το Πατρός» (Conciliarity and Primacy, Metropolitan of Pergamon John Zizioulas, Θεολογία 2/2015, σελ. 29-30).
κ τν θυνόντων, λοιπόν, τς συνόδου, βλέπομε σαφς ποκαλύπτεται ρμηνεία τς ς νω θέσεως, ποία εναι: κκλησία εναι εκν τς γίας Τριάδος – γία Τρις εναι μία σύνοδος Τριν προσώπων. Ες ατν τν σύνοδον Πατρ εναι πρτος, στις κα διασφαλίζει τν νότητα τς γιοτριαδικς συνόδου – πομένως, κα κκλησία ς εκν τς γίας Τριάδος, εναι μία διαρκς σύνοδος, τις δι «Θεολογικούς» λόγους χει νάγκην ναν πρτον, κα μάλιστα παγκόσμιον.
Ες ατ τ θεολογικν κατασκεύασμα, χομε συνοπτικς τς ξς αρέσεις.
Πρτον, οδέποτε ο γιοι Πατέρες θέτουν ες μίαν νιαίαν παρκτικν μοιότητα κα ναλογίαν, τν Θεολογίαν (δηλ.τν νδοτριαδικν ζωήν) μ τν Οκονομίαν (δηλ. τν σχέσιν το Θεο μ τν κόσμον κα τν κκλησίαν). Μόνον παπικ θεολογία τ δέχεται ς ρον πίστεως, συμφώνως πρς τν analogia entis. Κατ ατν τν ρχήν,  κτιστ φύσιςεναι νάλογη μ τν κτιστον φύσιν. Μέσα π τν μελέτην τς κτιστς πραγματικότητος, κατανοεται καπεριγράφεται  κτιστος φύσις, μ ργαλεον τν νθρωπίνην νόησιν.  ρθόδοξος μως Θεολογία,  μόνη ληθινπίστις, μολογε τι  κτιστος Τριαδικς τρόπος πάρξεως εναι μέθεκτος κα πρ πσαν νόησιν. Οδέποτεμπορομε ν επομε μ νθρώπινα κριτήρια ετε τι εναι σύνοδος  γία Τριάς, ετε τι εναι κοινωνία.
Δεύτερον, ἐὰν πως σχυρίζονται,  γία Τρις εναι σύνοδος (μ νθρώπινα κριτήρια), συνεπάγεται τι κάθε θεονΠρόσωπον χει δικήν του ποστατικν νέργειαν,  ποία συνέρχεται ν συνόδ μ τ πόλοιπα θεα πρόσωπα. Εςλους τος ρθοδόξους, πο μαθητεύουν καθημερινς ες τ κείμενα τν κολουθιν τς κκλησίας μας, εναιγνωστν τι  γία Τρις χει μίαν νέργειαν, μίαν δόξαν, μίαν θέλησιν, μίαν πρόνοιαν, διότι χει μίαν οσίαν (=μοούσιος). ν δεχθμεν τν γίαν Τριάδα ς σύνοδον, τότε συνεπάγεται τι χομεν τρες νεργείας προσώπων τὰὁποα συνέρχονται συνοδικς, πότε ατομάτως δηγούμεθα ες τρες οσίας, διότι  κάθε οσία χει κα τν δικήντης νέργειαν. πομένως, χάνομε τ μοούσιον, δι τ ποον ο γιοί μας δωσαν μάχας κα αμα, κα καταλήγομενες τριθεΐαν, ες τρες εραρχημένους Θεούς, μ πρτον τν Πατέρα,  ποος διαφυλάσσει τν νότητα ατς τςΤριάδος,  ποία μως δν χει καμμίαν σχέσιν μ τν ληθινν γίαν Τριάδα.
4. Μελετντες τ κείμενα τς συνόδου, πολλάκις συνηντήσαμε φράσεις περί «ποκαταστάσεως τς νότητος»(«Σχέσεις τς ρθοδ. κκλησίας...» §4, §19, §22, §24), περί «προωθήσεως τς νότητος» («Σχέσεις...» §16), περί«φανερώσεως τς νότητος» ρθόδ. Διασπορά» §2, γ), κα συγκρίνοντες μ τ Unitatis Redintegratio (τ διάταγμα περ Οκουμενισμο τς Β΄ Βατικανς), εδαμε κριβς τς δίας κφράσεις κα κε, μ τ ατ πνεμα (UR § 1 § 5).
Τν λύπην ατς τς διαπιστώσεως μς τν διεσκόρπισεν πόφασις τς ερς Συνόδου Πατριαρχ. Βουλγαρίας, ποία ες τ σημεα πο σχολιάζει τς §4, §5 κα §12 το κειμένου «Σχέσεις», ναφέρει σχετικς: « προσευχ τς κκλησίας γι νότητα λων, δν σημαίνει τν ποκατάστασιν τς νότητος μ λλους χριστιανούς, λς κα νότης εναικάτι πο χει χαθ π τν κκλησία, λλ ατ πο ννοε εναι  πιστροφ στος κόλπους της, σων χουν κπέσει ξ ατς, μέσα π τ Βάπτισμα, τ Χρίσμα κα τν Θεία Εχαριστία. π πλέον, ερ Σύνοδος (το Πατριαρχ. Βουλγαρίας), δηλώνει τι ρθόδοξος κκλησία δν μπορε ν ποδεχθ τς διάφορες θεωρίες περ ατς τς νότητος πο πικρατον στος τεροδόξους, πως γι παράδειγμα τν θεωρία τς οράτου κκλησίας”, τν “θεωρία τν κλάδων” κα τν θεωρία τς σότητος τν δογμάτων”, καθς πίσης κα τν νοεσύστατη θεωρία τς “βαπτισματικς θεολογίας”, σύμφωνα μ τν ποία πάρχει μία ρχέγονη νότητα σ να “κοιν βάπτισμα”. ερ Σύνοδος το Πατριαρχείου Βουλγαρίας δήλωσε τι λες ατς ο θεωρίες συνδέονται μ τν διδαχ περί “κτιστς χάριτος” το γίου Πνεύματος, ποία χει καταδικασθ π τν κκλησία».
«Τν δήλωσιν τι ρθόδοξος κκλησία συμμετέχει σ οκουμενιστικς πρωτοβουλίες “μ στόχο τν ναζήτησιν τς (πωλεσθείσης) νότητος λων τν χριστιανν”, ερ Σύνοδος τν θεωρε παράδεκτη κα νεπίτρεπτη, δεδομένου τι ρθόδοξος κκλησία δν χει πολέσει οδέποτε τν νότητά της. ντιθέτως, ατ πο συνέβη εναι τι ο αρέσεις, πο μφανίσθηκαν κα τ σχίσματα, πο γιναν, ξέπεσαν π τν κκλησίαν».
« δρόμος γι τν πίτευξιν τς νότητος περνάει π τν μετάνοια κα τν μολογία τς ρθοδόξου πίστεως κα το ρθοδόξου βαπτίσματος» (orthodoxethos.com/πόφασις ερς Συνόδου κκλησίας τς Βουλγαρίας). Δηλαδή, δι ν νωθον ο αρετικοί μ τν κκλησίαν θ πρέπ ν μετανοήσουν, ν μολογήσουν τήν ρθόδοξον πίστιν κα νλάβουν τ ρθόδοξον βάπτισμα.
μες, κολουθοντες τν διαχρονικν Πατερικν Διδασκαλίαν («πόμενοι τος γίοις Πατράσι») κα συνακολουθοντες ες τς ποφάσεις τς ερς Συνόδου τς κκλησίας Βουλγαρίας, μολογομεν τι, πως δν μπορον ν πάρχουν πολλ σώματα ν Χριστ, τσι δν μπορον ν πάρχουν κα πολλα κκλησίαι· «... μία τ στιν  κκλησία, κα ν τ το Χριστο μυστήριον...» (γ. Κυρίλλου λεξανδρείας, Ε.Π.Ε, τομ. 3, σ. 150) Συνεπς, διχασμς κα διαίρεσις τς κκλησίας εναι πράγματα, ντολογικς κα οσιαστικς δύνατα, διότι Θεάνθρωπος Χριστς εναι νας κα μοναδικός. Διαίρεσις τς κκλησίας οτε πρξε, οτε κα θ πάρξ. πρξε κα θ πάρξ ποκοπ π τ σμα της (πρβλ. ω. ιε΄, 1-6). Ες τ πέρασμα το χρόνου, πεσχίσθησαν κα ξέπεσαν π τν Μίαν, μοναδικν κα διαίρετον  ρθόδοξον κκλησίαν διάφοροι αρετικο κα σχισματικοί, ο ποοι παψαν ν εναι μέλη της κα σύσσωμοι το θεανθρωπίνου Σώματός της.
τσι, πρτοι π λους, ξέπεσαν ο Γνωστικοί, μετ ο ρειανοί, ο Πνευματομάχοι, ο Νεστοριανοί, ο Μονοφυσίται, ο Εκονομάχοι, ο Παπικο, κα μετ ατν ο Προτεστάνται κα ο Ονίται, κα σοι λλοι νήκουν ες τν αρετικο-σχισματικ λεγενα, πολλο κ τν ποίων, δυστυχς, σαν πίσημα προσκεκλημένοι ες τν σύνοδον το Κολυμπαρίου.
Ες τ διον πνεμα εχεν κφρασθ κα ερ Σύνοδος τς Γεωργιανς ρθοδόξου κκλησίας (8 κτωβρ. 1998), ες μίαν σειρν ποφάσεων, που ες τ ρθρο 5 ναφέρει: « αρετικ κκλησιολογικ διδασκαλία, πο ναπτύχθηκε στ βάθη τς μ ρθοδόξου, μοντερνιστικς θεολογίας, ναφορικ μ τν παρξιν σωτηριώδους χάριτος πέραν τν κανονικν ρίων τς κκλησίας, πως κα κραία κδήλωσίς της, λεγομένη “Θεωρία τν κλάδων”, σύμφωνα μ τν ποία ο ποικίλοι χριστιανικο κλάδοι, πο πάρχουν σήμερα, θεωρονται διαφορετικο κα σότιμοι κλάδοι τς ληθινς κκλησίας το Χριστο, εναι παράδεκτη». (orthodoxethos.com /  Συνοδικ πόφασις τς ρθοδ. κκλησίας τς Γεωργίας το 1998).
5. Συναφς κα λληλένδετος πλάνη μ τν προαναφερθεσαν («ναζήτησιν κα ποκατάστασιν τς νότητος»), πάρχουσα ες ρκετ σημεα τν συνοδικν κειμένων, εναι κα  κκλησιοποίησις τν αρέσεων. Κατέστη πλέον μφανς τι ατς το κα κύριος στόχος ατν πο πρωτοστάτησαν κατ τν προετοιμασίαν κα τν διεξαγωγν τς συνόδου. Οτως ρμηνεύονται, λλωστε, κα ο πανηγυρισμο το Πάπα, κα δ δι τς δηλώσεώς του: «Τ πρτο βμα γινε». (Πρωτοπρ. Θ. Ζήσης, « Σύνοδος τς Κρήτης σ σύγκριση μ τν ρθόδοξη Σύνοδο τςΚωνσταντινούπολης (1273)», «Θεοδρομία», τος ΙΗ΄, τ. 3 – 4, σ. 547).
ξ λων τν σχετικν σημείων τν συνοδικν κειμένων, τ πόσπασμα, τ ποον δέχθη τς περισσοτέρας κα ντονωτέρας πικρίσεις, εναι τ ν τ § 6 το κειμένου «Σχέσεις...», τ ποον – πως τελικς διεμορφώθη – ναφέρει: « ρθόδοξος κκλησία ποδέχεται τν στορικν νομασίαν τν μ ερισκομένων ν κοινωνί μετ ατς λλων τεροδόξων Χριστιανικν κκλησιν κα μολογιν».
Δν θ παναλάβωμεν δ τ σα εστοχα ντέτειναν ες τν νωτέρω διατύπωσιν παραδοσιακο εράρχαι, ο ποοι, παρ τς ντόνους πιέσεις, πειλς κα ερωνείας, παρέμειναν νυποχώρητοι κα δν πέγραψαν τ ν λόγ κείμενον. πλς, θ παντήσωμεν ες δύο δικαιολογίας, τς ποίας χρησιμοποιον, ετε ξ φελείας, ετε κ πονηρίας –Κύριος οδεν-, σοι περασπίζονται, τι δ κα γκωμιάζουν τ νωτέρω πόσπασμα ς ρθοδοξότατον!
α´ σχυρίζονται τι ρος «κκλησία» (ες τ πόσπασμα) δν χρησιμοποιεται ν δογματικ ννοί, λλ ς «τεχνικς ρος», λόγ το  ατοπροσδιορισμο τν Χριστιανικν κοινοτήτων ς «κκλησίαι». μως, πέραν το τι τοιαύτη χρσις ντενδείκνυται δι συνοδικν κείμενον κα οδέποτε μέχρι τοδε πεχειρήθη, ρωτμεν: ν, ντως, ατ το τ πνεμα τν γνώστων φευρετν τς μφισήμου ταύτης διατυπώσεως, διατ δν τ διετύπωσαν σαφέστερον; Λ.χ.: «τν νομασίαν “κκλησία” τν διαφόρων Χριστιανικν Κοινοτήτων», θέτοντές την μάλιστα ντς εσαγωγικν·  «πλς χρησιμοποιε ( ρθ. κκλ.) κατ οκονομίαν κα καταχρηστικς τν ρον “κκλησία” ν τος διαλόγοις». Διατίντικατέστησαν τ προταθν π τς κκλησίας τς λλάδος «γνωρίζει» δι το «ποδέχεται»; Διατί, τέλος, τ πλούστατον, δν βαλαν μίαν ποσημείωσιν, ναφέρουσαν τν κ τν στέρων δθεν ρμηνείαν των  τι δηλαδή, ρος δν χρησιμοποιεται ν δογματικ - κκλησιολογικ ννοί), στε ν κατασιγάσ θύελλα τν ντιδράσεων, λλ κα ν πιτύχουν τν πολυπόθητον π ατν μόφωνον ψήφισιν το κειμένου; Σαφέστατα, διότι δν πίστευον σα προφορικς σχυρίζονται κα διότι πεδίωκον πάσ θυσί ν πιτευχθ γραπτς κα συνοδικς ἡἘκκλησιοποίησις τν αρέσεων.
β´ παιτον στέφανον μολογίας (!), διότι χαρακτήρισαν τάς «κκλησίας» ατς ς «τεροδόξους». ρωτμεν: γνοον – προσποιονται γνοιαν– τι ες τν Οκουμενιστικν γλσσαν (τόσον τν κ τν ρθοδόξων σον κα τν κ τν αρετικν Οκουμενιστν) ρος «τερόδοξος» δν ρμηνεύεται ς «κακόδοξος», λλ ς «ρθόδοξοςπιστεύων ες μίαν τέραν θεμιτν ποικιλομορφίαν κα διαιτερότητα»; Ες τ κείμενον, μάλιστα, τς Ι´ Συνελεύσεώς της, ν Ραβένν (κτώβρ. 2007), Διεθνς πιτροπ δι τν Διάλογον ρθοδόξων κα Παπικν γκωμιάζει κα πογράφει τν θεωρίαν τς «μοιβαίας ναγνωρίσεως τν κανονικν νομοθετημάτων ν τας θεμιτας τούτων ποικιλομορφίαις», κα τν παισιωτέραν θεωρίαν τς «νότητος τς καλούσης μακρι π τν πτσιν στν μοιομορφίαν πρς τν ποικιλομορφίαν κα διαιτερότητα» (ρθρα 16 κα 31 τς συμφωνίας τς Ραβέννης). Κατ τ νωτέρω, νότης μεταξ τεροδόξων εναι τ δεατόν (!), ν νότης μεταξ μοδόξων μόνον εναι πευκταία«πτσις»!!!
λλωστε κα προσθήκη τς λέξεως «λλων» πρ το «τεροδόξων Χριστιανικν κκλησιν» ες τ προαναφερθν πόσπασμα («Σχέσεις...», § 6), προδίδει τι ο ποκρυπτόμενοι φευρεταί του θεωρον κα τν ρθόδοξον κκλησίαν ς μίαν «λλην» παράλληλον ποικιλομορφίαν κα διαιτερότητα. Διαφορετικά, το περιττ χρσις τς λέξεως.
πιτευχθείσης τς κκλησιοποιήσεως ν τ § 6, πλειστάκις κα λλαχο κατονομάζονται περιφράστως κκλησίαι πανσπερμία τν αρετικν (π.χ.: «Σχέσεις...» § 16, § 17, § 19, § 21).
Περαίνοντες π ατο το θέματος, πισημαίνομεν τι ες τ ατό κείμενον ρθόδοξος κκλησία διακρίνεται, ες μέν τν § 4, τς «Μις, γίας, Καθολικς κα ποστολικς κκησίας», τν δημιουργίαν τς ποίας πιδιώκει δθεν διά τς νώσεώς της μετά τν λλων Χριστιανν, ες δέ τν § 5, (διακρίνεται) τς «ρχαίας κκλησίας τν πτάΟκουμενικν Συνόδων». κ τν δύο ατν παραγράφων φανερώνεται, σύν τος λλοις, τι σύνοδος το Κολυμπαρίου ποδέχεται κα υοθετε τν δομικήν θεολόγησιν το Π.Σ.Ε., δηλαδή, τν «θεωρίαν τν κλάδων».
6. Πάντως, ς λεθριώτερον κα κινδυνωδέστερον ξ λων τν ποφασισθέντων ες τν σύνοδον το Κολυμπαρίου, θεωρομεν τν μακρν ναφοράν της ες τος διμερες διαλόγους κα ες τ Π.Σ.Ε. ν ατ:
α´. Προτρέπει, πιέζει κα σχεδν ξαναγκάζει, πάσας τς ρθοδόξους κκλησίας πρς συμμετοχν ες τοςδιαιωνιζομένους σχεδν νευ ρων διαλόγους, μέχρις πιτεύξεως το τελικο σκοπο τς νώσεως, περιφρονοσα τν ποστολικν ντολήν: «αρετικν νθρωπον μετ μίαν κα δευτέραν νουθεσίαν παραιτο» (Τίτ. γ´, 10).
β´. Δι τς σιωπς της, ες τν οσίαν πευλογε πλείστας σας φρικτς ντικανονικότητας (συμπροσευχάς, κα μάλιστα Λειτουργικάς, Οκουμενιστικς κολουθίας κ..), α ποαι πραγματοποιονται κατ τν διεξαγωγήν των, τ παρουσί κα συμμετοχ κα τν ρθοδόξων κπροσώπων, διαφοροσα, χι μόνον δι σα διακελεύουν ο σχετικοερο Κανόνες – τν ποίων οδεμίαν μνείαν ποιεται – λλ κα δι τν πρόσφατον σχετικς πόφασιν διορθοδόξου Συνάξεως, τν ποίαν πικαλεται κα κατωτέρω Συνοδικ πόφασις το Πατριαρχείου Γεωργίας: «Τέλος, τόσον συμπροσευχή, σον κα μετοχ στ μυστήρια, π κοινο μ μ ρθοδόξους, εναι παράδεκτες, πως ατ παναβεβαιώθηκε στ τελικ κείμενο, τ ποον πεδέχθη διορθόδοξος Σύναξις λων τν κανονικν ρθοδόξων κκλησιν (Θεσσαλονίκη, 29 πριλίου – 2 Μαΐου 1998). Σύμφωνα μ τ ρθρον 13, § Β´ το κειμένουατο: «Ο ρθόδοξες ντιπροσωπεες δν θ συμμετέχουν στς οκουμενικς κολουθίες, τν κοιν προσευχ κα λατρεία το «Θεο», οτε σ λλες θρησκευτικς τελετς τς συνάξεως» (orthodoxethos.com,  Συνοδικ πόφασις τς ρθοδόξου κκλησίας τς Γεωργίας το 1998).
λλ κόμη κα δεδηλωμένος οκουμενιστς Πατριάρχης θηναγόρας ες γκύκλιόν του πρς τος Προκαθημένους τν ρθοδόξων κκλησιν (31-1-52) εχεν πισημάνη: «Δέον να ο ρθόδοξοι κληρικο ντιπρόσωποι σιν σ τ δυνατν φεκτικο ν τας λατρευτικας μετ τν τεροδόξων συνάξεσιν, ς ντικειμέναις πρς τος ερος Κανόνας κα μβλυνούσαις τν μολογιακν εθιξίαν τν ρθοδόξων...» (ες τό: Καρμίρη, Δογματικ κα Συμβολικ Μνημεα, σ.σ. 962-963). Εναι φοβερν κα ν τ διανοηθμεν. Ατή « μβλυνσις τς μολογιακς εθιξίας τν ρθοδόξων», π κινδυνώδης κα πευκταία πο θεωρετο π θηναγόρου, σήμερον χει καταστ πιδιωκόμενος σκοπός! Δι ατό, οδέποτε εδομεν ν πιβάλλωνται εροκανονικα ποινα κα κυρώσεις ες τος κατ ξακολούθησιν  συμμετέχοντας ντιπροσώπους. π ναντίας, παραμένουν ες τς θέσεις των, λλ κα πιβραβεύονται. Ατν τν πιδιωκόμενον σκοπν πηρέτησε, δυστυχς, κα σύνοδος το Κολυμπαρίου.
γ´. Τ χείριστον. Δι τν προτροπν κα γκωμίων της δι τος διμερες διαλόγους κα τ Π.Σ.Ε., μμέσως πλν σαφς, νομιμοποιε κα πισφραγίζει σωρείαν αρετικν κειμένων, τ ποα χουν συνυπογράψει κα ο «ρθόδοξοι» ντιπρόσωποι. Λ.χ.:
- Μετ τν ντιχαλκηδονίων: Κοινα συμφωνίαι (1989), (1990).
- Μετ τν Παπικν: Ες Μπάρι (1987), Μπάλαμαντ (1993), Ραβέννα (2007) κ..
- Ες τς συνελεύσεις το Π.Σ.Ε.: Ες: Πόρτο-λέγκρε (2006), Πουσάν (2013) κ..
διαιτέρως μέσα ες τν «θεολογικόν» χρον το Π.Σ.Ε. εναι υοθετημέναι λαι α νέαι θεωρίαι περί «οράτου κκλησίας», «θεωρία τν κλάδων», περί «σότητος τν δογμάτων», «Βαπτισματικ Θεολογία».
πίσης, λαι α δραστηριότητες το Π.Σ.Ε χουν ς στόχον τν ναζήτησιν τς χαμένης νότητος λων τν χριστιανν. Δν πάρχει οτε να κείμενον το Π.Σ.Ε., συμπεφωνημένον κα π τν «ρθοδόξων», κατ τς περιοδικς γενικς συνελεύσεις των, τ ποον εναι ποδεκτν π τν ρθόδοξον Θεολογίαν τν γίων Πατέρων μας.
Μέχρι στιγμς καθησυχάζαμε τν συνείδησίν μας – κα ν μέρει τν κατεπιέζαμε – κα νεχόμεθα, χρησιμοποιοντες ς πιχείρημα τ τι τ νωτέρω σαν νέργειαι λαχίστων κπροσώπων (μιλομεν κ τς πλευρς τν ρθοδόξων) νεργούντων αθαιρέτως. Καί, τι, φ σον τ πογραφόμενα δν τύγχανον τς πισφραγίσεώς των π τν τοπικν συνόδων τν εραρχιν – ατινες τς περισσοτέρας φορς οτε κν νημερώνοντο πευθύνως –, εναι νευ οδεμις σχύος, καί, συνεπς, θ δυνάμεθα ν διαφορήσωμεν. πλς προσηυχόμεθα, κα λπίζαμε κα νεμέναμε ν κυρωθον κα καταδικασθον π μίαν γενικωτέραν – στω τοπικήν – Σύνοδον. Κα ν ατ φειλε ν εναι τ μοναδικν ργον τς συνόδου τς Κρήτης, ατη, πεναντίας, δι τν ς νω παίνων κα προτροπν της, πεσφράγισεν μμέσως πάσας τς αρετικς ποφάσεις!
Κα χι μόνον μμέσως. χομεν κα μεσον πισφράγισιν! Ες τν § 19 το Κειμένου «Σχέσεις...» διακηρύσσεται περιφράστως τι: «Α κκλησιολογικα προϋποθέσεις τς Δηλώσεως το Toronto (1950), τιτλοφορουμένης “ κκλησία, α κκλησίαι κα τ Παγκόσμιον Συμβούλιον κκλησιν”, εναι κεφαλαιώδους σημασίας δι τν ρθόδοξον συμμετοχν ες τ Συμβούλιον». Κα να μέν, ν συνεχεί παραθέτει μερικθαποσπάσματα ξ ατς τς Δηλώσεως, μως ποσιωπ κα ποκρύπτει τερα. Συγκεκριμένως, Δήλωσις καταλήγοντας ναφέρει: «Ο κκλησίες ναγνωρίζουν τι τ ν ποτελ κάποιος μέλος τς κκλησίας το Χριστο εναι ερύτερον κα περιεκτικώτερον (wider and more inclusive) π τ ν ποτελ μέλος τς δίας του κκλησίας»!!! Υοθετεται, δηλαδή, μέσως, σαφέστατα κα προκάλυπτα αρετικ κκλησιολογία το Προτεσταντισμο! Πέραν το τι κα μόνον τίτλος τς Δηλώσεως, ποος κα περιέχεται ες τ συνοδικν κείμενον, δι τς διακρίσεως κκλησίας κα κκλησιν διατρανώνει τν αρετικν κκλησιολογίαν.
μοίως χομεν μεσον πισφράγισιν αρετικν ποφάσεων το Π.Σ.Ε. π το δίου συνοδικο κειμένου λλας δο φορς. φ νός μν, ες τν § 17, τν ναφερομένων ες τν εσήγησιν τς «Εδικς πιτροπς δι τν ρθόδοξον συμμετοχήν ες τ Π.Σ.Ε.», τν τελικς πικυρωθέντων π τς Κεντρικς πιτροπς το Π.Σ.Ε. τ 2002, φ τρου δέ, ες τν § 21, τν θεολογικν κειμένων τς πιτροπς «Πίστις κα Τάξις» [ ναλυτικήν ναφοράν περ ατν βλ. ες τ κείμενα: Μητροπολίτου Ναυπάκτου εροθέου «Παρέμβασις κα κείμενον ες τν εραρχίαν τς κκλησίας τςλλάδος», ρθ. Τύπος, ρ. φύλ. 2148, σελ. 5 κα Πρωτοπρεσβυτέρου π. ναστασίου Γκοτσοπούλου « σύνοδος τς Κρήτης κα τ Π.Σ.Ε.», ρθ. Τύπος, ρ. φύλ. 2136, σελ. 1 κα 5].
Θεωρομεν τι κα μόνον δι ατάς τάς τρες μέσους πισφραγίσεις της, κα κυρίως δι ατάς, διότι εναι τόσον προκάλυπτοι, στε ν μ πιδέχωνται καμμίαν πεκφυγν συγκάλυψιν, σύνοδος τς Κρήτης καθίσταται καταδικαστέα.
7. Τ ναφερόμενον ες τν § 22 το κειμένου «Σχέσεις...»: « διατήρησις τς γνησίας ρθοδόξου πίστεως διασφαλίζεταιμόνον δι το συνοδικο συστήματος» εναι πάντ καινοφανς κα ξένον πρς τν διδασκαλίαν κα τν ζων τς ρθοδόξου κκλησίας.
ν πρώτοις, δι ατο ντιφάσκει κα πρς αυτν σύνοδος, καθόσον, ες τν § 3 τς «γκυκλίου» της,ναγνωρίζει τ κρος τς Συνόδου το 1484, τς ποκηρυξάσης τν Σύνοδον τς Φλωρεντίας (1438-1439), κα δικαιωσάσης τν γιον Μρκον τν Εγενικόν, τν μόνον κατ οσίαν ντιδράσαντα κα νατρέψαντα ατήν. Ἐὰν θελεν σύνοδος τς Κρήτης ν εναι συνεπς πρς τν νωτέρω § 22 το συνοδικο κειμένου της, φειλεν, πεναντίας, ν καταδικάσ τν Σύνοδον το 1484, ς περιφρονήσασαν τ «συνοδικν σύστημα (δηλαδή__________, τν Σύνοδον τς Φλωρεντίας)... τν νωτάτην αθεντίαν π θεμάτων πίστεως» κα δικαιώσασαν «τομον» (τν γιον Μρκον), συντελέσαν ες τν «διάσπασιν τς νότητος τς κκλησίας, π προφάσει τηρήσεως δθεν προασπίσεως τς γνησίας ρθοδοξίας» (πάντα τ ντς εσαγωγικν προέρχονται π τν § 22). λλά, φυσικά, δν εχε τν τόλμην ν προχωρήσ – τολάχιστον πρς τ παρόν – μέχρις κε, μ ποτέλεσμα ν λθ ες ντίθεσιν πρς αυτήν.
ντιτίθεται, φυσικά, δι τς § 22, κα πρς τν διαχρονικν πρξιν τς κκλησίας, τν καταδικάσασαν συνόδουςκα χαρακτηρίσασαν ατς ς Αρετικάς, Ληστρικς κα Ψευδοσυνόδους [ς λ.χ. τν ν φέσ (449), τς ερείας (754), τς Λυνος (1274) κ. .], κα συγχρόνως γιοκατατάξασαν τος ντιταχθέντας πρς ατς κα διωχθέντας κα μαρτυρήσαντας π ατν.
ντιτίθεται κόμη κα πρς τν γκύκλιον τν τεσσάρων Πατριαρχν (1848),  ποία κηρύσσει τι: «τ σμα τς κκλησίας, τοι ατς λαός» εναι ατς ποος διασφαλίζει τν διατήρησιν τς γνησίας ρθοδόξου πίστεως, καχι τ συνοδικν σύστημα, –κα μάλιστα «μόνον» ατό–, πως σχυρίζεται σύνοδος ες τν § 22.
ς πισφράγισιν, παραθέτομε τν πάντησιν τν ποίαν δίδει ν προκειμέν πρς τν σύνοδον τς Κρήτης, ερ Σύνοδος το Πατριαρχείου Βουλγαρίας: «Τελικά, σον φορ τν § 22, ποία δηλώνει τι “ διατήρησις τς γνησίας ρθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον δι το συνοδικο συστήματος”, ερ Σύνοδος (νν. τς Βουλγαρίας)δηλώνει, ντιθέτως, τι τ τελικν κριτήριον γι τν ποδοχν τν κκλησιαστικν Συνόδων εναι πάγρυπνη δογματικ συνείδησις λου το ρθοδόξου πληρώματος. Δηλώνει ερ Σύνοδος τι Οκουμενικ Σύνοδος δν χορηγε μ ατόνομον μηχανιστικν τρόπον τν ρθν κδοχν τς πίστεως, ποία μολογεται π τος ρθοδόξουςχριστιανούς» (orthodoxethos.com / πόφασις . Συνόδου Πατριαρχείου Βουλγαρίας).
Τέλος, παραπομπ ες τν 6ον Κανόνα τς Β´ Οκουμενικς Συνόδου,  ποία τίθεται ν κατακλεδι τς § 22 – πρς δθεν κατοχύρωσιν –, εναι τελείως σχετος, φ σον κανν δν ναφέρεται ες θέματα πίστεως! Δι ατ κα συντάξας τν ν λόγ § 22, δεδομένου τι τ περιεχόμενόν της μιλοσε δι τν διασφάλισιν τς πίστεως, προσέθεσε «ξεκάρφωτα» ες τ τέλος τν φράσιν «κα κανονικν διατάξεων», προφανς δι ν τν χρησιμοποιήσ ς “γέφυραν” πρς τν σχετον κανόνα, τν ποον εχε νάγκην πρς κατοχύρωσιν!
Κατόπιν τν νωτέρω, κπλήσσει, θλίβει, λλ κα προκαλε ερν γανάκτησιν εδησις, καθ ν, πέρμαχοι τς συνόδου τς Κρήτης ρχισαν ν πειλον κα ν διώκουν τος μ ποδεχομένους ατήν, βασιζόμενοι ες ατν τν νυποστάτου περιεχομένου § 22· κα μόνον ες ατήν! Τ γεγονς ατ θ ξαντλήσ τν νοχν το εσεβος πληρώματος, κα θ πισπεύσ τν καταδίκην τς συνόδου κα σων θ συνεχίσουν μετανοήτως ν τν ποστηρίζουν.
8. Ες τ πίσημον «Μήνυμα» τς συνόδου νεγνώσαμεν τι: « ρθόδοξος κκλησία κφράζει τν νότητα κα τν καθολικότητά της ν Συνόδ» («Μήνυμα», 1). Δηλαδή, σύνοδος θέλει ν μς επ τι νότης κα καθολικότης «πραγματοποιεται» ες τ πρόσωπον το πισκόπου, πομένως τ πλήρωμα ατν ερίσκει τν κφρασίν του ΜΟΝΟΝ ν Συνόδ κα γγυητς καθίσταται πρτος τς Συνόδου. ποφεύγουν ν μς επον ες τί γκειται νότης κα καθολικότης τς κκλησίας.
Κατ τν Παράδοσιν τν θεοφόρων Πατέρων μας, νότης κα καθολικότης τς γίας μας κκλησίας ναφέρεται ες τ μυστήριον τς σωτηρίας, τ ποον εναι ατ ατη πίστις μν, - « μητέρα τς αωνίου ζως»κατ τόν γ. Κύριλλον λεξανδρείας - κα χι ες τ πρόσωπον το πισκόπου. Ες τν πρώτην περίπτωσιν εναι δεδομένη  νότης, ες τν δευτέραν εναι ζητουμένη. ξ ρθοδόξου πόψεως,  Σύνοδος προϋποθέτει τν νότητα, δν τν ναζητε. Τ Πανάγιον Πνεμα «λον συγκροτε τν θεσμν τς κκλησίας» κα ες τν νότητα πάντας καλε. Τ Πανάγιον Πνεμα εναι δεδομένον ες τν κκλησίαν κα ες τος μετέχοντας ες Ατήν, διότι δέν εναι κάτι τ ποον εναι πωλεσμένο κα ναζητεται.
Ες τ «Μήνυμα» τς συνόδου, βλέπομεν λοιπν ν μεταθέτουν τν νότητα κα τν καθολικότητα τς κκλησίας π τ πίπεδον τς πίστεως, ες τ πρόσωπον το πισκόπου, δι τν τοπικν κκλησίαν, κα ες τν σύναξιν τν πισκόπων, δι τν παρχιακήν, οκουμενικν σύνοδον. μετάθεσις ατ γενν μεγάλα κκλησιολογικ προβλήματα. Θ περιορισθμεν ες μίαν μόνον παρατήρησιν. Κατά τν Μητροπολίτην Περγάμου « μοναδικότητα το πισκόπου σ κάθε τοπικ κκλησία εναι νας ρος “κ τν ν οκ νευ” γι τν καθολικότητα ατς τς κκλησίας» (Μητρ. Περγάμου ω. Ζηζιούλα, ργα Α´, π.π., σελ. 586).
Δηλαδή, μ βάσιν τ νωτέρω, α τοπικα κκλησίαι α ποαι χηρεύουν λόγ θανάτου το πισκόπου των, δι πολλος λλους λόγους, π μεγάλο χρονικ διάστημα, ατομάτως παύουν ν χουν τν καθολικότητα κα τν νότητα, φ σον χρόνον τος λείπει τ πρόσωπον το πισκόπου; Ατ εναι πράγματα παράδεκτα δι τν ρθοδοξίαν.
Δι ν μ πελαγοδρομομεν ες λλοτρίους κα πειρασμικς ννοίας, θ ναφέρωμεν τν ρθόδοξον λόγον το γίου ουστίνου Πόποβιτς, το νέου μολογητο: «Στν οσία της καθολικότητα δν εναι τίποτε λλο π τν Θεανθρωπότητα, πειδ Θες Λόγος, Θεάνθρωπος Κύριος ησος Χριστός, εναι κενος πο ν αυτ νώνει, συνάγει, καθολικοποιε, οκουμενικοποιε λα τ λογικ κτίσματα μ τν αυτό του, τν Δημιουργό, λλ κα τ λογικ κτίσματα μεταξύ τους. εσοδος κα  ζω σ ατν τν καθολικοποίηση πραγματοποιεται μ τν λεύθερη βούληση κα δι τν ερν μυστηρίων κα τν γίων ρετν… Στν πραγματικότητα, Θεάνθρωπος Κύριος ησος, εναι λο τ βάθος, λο τ ψος κα λο τ πλάτος τς καθολικότητος» (γ. ουστίνου Πόποβιτς, « κκλησία, τ παμμυστήριον το Χριστο», σελ. 259).
9. Ες τ κείμενον το «Μηνύματος», καθς κα ες τν «γκύκλιον», πάρχει προβληματικ φράσις, « κκλησία δν ζε γι τν αυτόν της». ρχικς, φείλομεν ν ποκαλύψωμεν τι φράσις ατ εναι κριβς ντιγραφ π τ κείμενον το διατάγματος « χαρ κα λπίδα. κκλησία μέσα στν σύγχρονο κόσμο» (GS) τς Β´ Βατικανς συνόδου. ξ ρθοδόξου πόψεως, μως, αυτς τς κκλησίας εναι Θεάνθρωπος Χριστός. κκλησία ζε ντως δι τν αυτόν της, δηλ. τν Χριστν, κα εναι τελείως ατόνομος π τν ζων το κόσμου. ν δεχθμεν τν  φράσιν ατν το «Μηνύματος», μιλομεν πλέον δι τν κκοσμίκευσιν  τς κκλησίας.
Μέσα ες τ κείμενα το «Μηνύματος», τς «γκυκλίου» κα τς «ποστολς» διακρίνομεν εκρινς μίαν γλσσαν πως κείνη το «κοινωνικο Εαγγελίου» τν Προτεσταντν κα το κειμένου « κκλησία μέσα στν σύγχρονον κόσμον», τν Παπικν. Βλέπομεν μίαν παρέμβασιν τς κκλησίας ες τ πτ προβλήματα τς πολιτικς κοινωνίας κα ες τ κανθώδη ζητήματα το συγχρόνου κόσμου, μέ μίαν γλσσαν κινδύνου ρητορικς, πογεγυμνωμένης π τν λευθερία το Σταυρο, τν ποίαν προσφέρει Θεία Χάρις.
10. πάρχουν βεβαίως, πολλ κόμη τ ποα θ μποροσαν ν πισημανθον. ς παράδειγμα, ναφέρομεν τ «παραθυράκια» τ ποα χουν δημιουργηθ, σον φορ τ κωλύματα γάμου. Δι μν τν γάμον ρθοδόξων μεθ τεροδόξων τ «παράθυρον νοίγεται» π τς συνόδου δι τς προσφερομένης δυνατότητος κκλησιαστικς οκονομίας π τς . Συνόδου κάστης ατοκεφάλου ρθοδόξου κκλησίας (§ 5ii)· πότε δίδεται συνοδικ πισφράγισις ες τ φαινόμενον, ο τερόδοξοι σύζυγοι ν νήκουν, ες τ ρθόδοξον κκλησίασμα, παραμένοντες βάπτιστοι κα χαρίτωτοι. Δι δ τν γάμον μετ τν χειροτονίαν τ «παράθυρον παραμένει μισάνοικτον», καθ σον δηλοται μν τι σχύουσα κανονικ παράδοσις τν κωλύει, προηγουμένως μως χει προδηλωθ τι « ερωσύνη ατ καθ αυτν δν ποτελε κώλυμα γάμου» (§ 4). Τέλος, δι τν γάμον μετ τν μοναχικν κουρν κα δι τν γάμον ρθοδόξων μετ μ Χριστιανν, τά «παράθυρα περιμένουν κλειστ μίαν πομένην σύνοδον ν τ νοίξ» –ντς τς πομένης πταετίας, κατ τν δήλωσιν το «Μηνύματος» –, καθ σον κωλύονται μέν «κατ κρίβειαν», χωρς μως ν ναφέρεται ρητς λλειψις δυνατότητος κκλησιαστικς οκονομίας (§ 3 κα § 5 iii).
Κατακλείοντες τς κυριωτέρας πιλεκτικς κα συνοπτικς διαπιστώσεις, π τς συνόδου το Κολυμπαρίου, πιστεύομεν πώς κ τν νωτέρω λεχθέντων, κατέστη μφανς τι τ κείμενα ατς δν μπορον ν νταχθον ες τν θεολογικήν παράδοσιν τς ρθοδόξου κκλησίας· διότι δν ποτελον συνεπ κα κριβ συνέχειαν τς θεολογίας τν Θεοφόρων Πατέρων, τν ποίων τς εχς πικαλούμεθα ες τ τέλος κάθε κκλησιαστικς πράξεως. π Τριαδολογικο κα κκλησιολογικο πιπέδου, ξ πόψεως ρθοδόξου, εναι παράδεκτα. λως διαιτέρως τ κείμενα: «Μήνυμα», «γκύκλιος», «ποστολή», «Σχέσεις» κα «Μυστήριον το γάμου», εναι πηρεασμένα κατ τ μεγαλύτερον ποσοστόν, π τ ντίστοιχα διατάγματα τς Β´ Βατικανς συνόδου.
Εναι, λοιπόν, «λίου φαεινότερον» τι δυνατομε ν δεχθμεν τς ποφάσεις τς συνόδου τς Κρήτης, διότι ν ατας πάρχουν κείμενα δογματικς μ ρθόδοξα, τ ποα ρθόδοξος δογματικ συνείδησίς μας κα κυρίως ερ παράδοσις τν γίων Πατέρων μας δν μς πιτρέπει   ν νεχθμεν, παρ τ γεγονς τι τ κείμενα ατά ατοτιτλοφορονται ς χοντα ναντίρρητον «πανορθόδοξον κρος».
Δι τοτο κα σκοπός το μετέρου κειμένου εναι, φ νς μν ν μολογήσωμεν δι λόγους συνειδήσεως τν ντίθεσίν μας πρς τν σύνοδον τς Κρήτης, φ τέρου, ν νημερώσωμεν τούς παραπληροφορημένους κ τν δελφν μας κληρικούς κα λαϊκούς κα τέλος, ν ντιδράσωμεν πρς τς διαρκς αξανομένας κκλησιαστικάς πειλάς κα διώξεις κατ τν μ ποδεχομένων τν σύνοδον, ς μ κφράζουσαν τν ρθόδοξον πίστιν. Τ κείμενον ατ εναι κφρασις πόνου κα νησυχίας κα πολλν λλων γιορειτν δερφν μας τούς ποίους κπροσωπομε ο κάτωθι πογράφοντες.
Εχόμεθα κα κραυγάζομεν μπόνως, νώπιον Θεο κα νθρώπων, πως γιος Τριαδικς Θες δώσ τν φωτοποιν Χάριν Του, κα μία λλη μεταγενεστέρα Σύνοδος, ς χειρουργός, κβάλ τ κείμενα ατ π τν ζων τς κκλησίας κα πέλθ  ασις.
Μετ πόνου κα γάπης Χριστο
ο κάτωθι γιορεται Κελλιται Πατέρες
Γ. Παΐσιος Μοναχός μετά τς συνοδίας ατο - ερ. Κελλίον γίων ρχαγγέλων «βερκαίων», Καρυαί.
Γ. ρσένιος ερομόναχος μετά τς συνοδίας ατο - ερ. Κελλίον «Παναγούδα».
Γ. Εφρόσυνος Μοναχός μετά τς συνοδίας ατο - ερ. Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυαί.
Γ. Νικόλαος Μοναχός - ερ. Κελλίον γίου Δημητρίου, Καρυαί.
Γ. Παντελεήμων ερομόναχος - ερ. συχαστήριο γίου ωάννου το Θεολόγου, Κατουνάκια.

Γ. Νικόδημος Μοναχός - ερ. Κελλίον γίου ωάννου το Θεολόγου, Καρυαί.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το Άγιο Όρος ήταν πάντα ο προμαχώνας της Ορθοδοξίας.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)