15/6/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 16.6.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Τί πράγματι συνεζήτησαν Πατριάρχης καὶ Ἀρχιεπίσκοπος; Ὁ «διαβόητος οἰκουμενιστὴς» Σεβ. Γαλλίας ἄνευ πτυχίου Θεολογίας προωθεῖται δι’ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς! Τοῦ κ. Γεωργίου Παππᾶ.

➢ Ὅ,τι σέβεται ὁ κ. Ἐρντογὰν εἰς τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα ἀπειλεῖ ὁ κ. Τσίπρας εἰς τὰ ἑλληνικά. Θὰ ἀντισταθῆ ἡ Ἱεραρχία ἀνταξίως τῶν Ἁγίων μέχρι μαρτυρίου ἤ θὰ συνεναίση; Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνός, Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου Ἁγίου Ὄρους.
➢ Ἐκβιάζουν τοὺς Ἱεράρχας Κυβέρνησις καὶ «Καιρός». Ἡ Π.Ε.Θ. ἐπιμένει.
➢ Ὁ Σοδομισμὸς εἰσβάλλει εἰς τὰ Σχολεῖα.
➢ Γιατὶ τόσος ρατσισμὸς κ. Πρόεδρε; Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Μερτζεμέκης.
➢ Αἱ Σύνοδοι ὀφείλουν νὰ θεραπεύουν προβλήματα. Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης.
➢ Ἡ διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ ’70.
➢ «Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Παράδεισος». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα τῆς Πατρίδος μας. Γράφει ὁ κ. Θ. Β. Κετσέας.
➢ «Λόγος περὶ Σταυροῦ». Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου.
➢ Ὁδηγὸς εἰς τὴν ἀθεΐαν τὰ νέα Θρησκευτικά. Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη.
➢ Ἁγιορείτης Μοναχός Γέροντας ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (Μπιλάλης) (1932 – † 4. 6. 2014). Τρία χρόνια ἀπό τήν κοίμησίν του.
➢ Ἐνθυμήματα ἀπὸ τὸν παπα-Φώτην Λαυριώτην, τὸν διὰ Χριστὸν σαλὸν τῆς Λέσβου. Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.
➢ Ἡ οἰκολογία ὡς μοχλὸς τῆς οἰκουμενιστικῆς (παγκοσμιοποιημένης) πραγματικότητος –Ὁ σκοτεινὸς ρόλος τῆς Greenpeace.
➢ Ἡ προπαγάνδα τῆς ΕΡΤ καὶ ἡ σιωπὴ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ».
➢ Ἐπεισοδιακὴ ἡ συνεδρίασις τῆς ΔΙΣ.
➢ Ἐπιθέσεις – Ἀντεπιθέσεις.
➢ Τὸ Μαξίμου ὑπὲρ παρανόμου Τζαμιοῦ;
➢ Ὁ Ἀρχ. Τιράνων κατὰ τῶν ἀποτειχισμένων;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)