23/6/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 23.6.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ 27η Ἰουνίου τελευταία εὐκαιρία τιμῆς διὰ τὴν Ἱεραρχίαν. Σεβασμιώτατοι, ΘΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ;

➢ Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» καὶ ἡ «σεξουαλικὴ» ἑτερότης εἰς τὰ νέα Θρησκευτικά. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Πειραιῶς πρὸς τὸν Σεβ. Ἀργολίδος.
➢ Σύνοδοι πλανητῶν καὶ ἡ Σύνοδος πλανώντων καὶ πλανωμένων. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
➢ Ἐκτελεῖ ἐντολὰς ὁ Σεβ. Φαναρίου; Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Παπαθεοφάνης, Φυσικός.
➢ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ. «Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ» (Ἰωάν. 8,44). Γράφει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀσκάλωνος Νικηφόρος.
➢ Ἡ Μετάνοια καὶ ἡ Αἰώνιος Ζωή, ὅπως τὴν ἐγνώρισα ἀπὸ τοὺς συγχρόνους Ἁγίους καὶ Γέροντας. Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Χριστοφόρου, Νομικός.
➢ Ὁ Πατριάρχης καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.
➢ Ὁ ἀνωφελὴς τουρισμός. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ «Καλύτερα νὰ μὴ ἐρχόταν ὁ Χριστός…». Σχόλιον... τοῦ Σεβ. Ἀργολίδος. Τοῦ κ. Παν­αγιώτη Τσαγκάρη.
➢ Ψήφισμα Πατμιακοῦ Λαοῦ διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
➢ Ὁ (παλαιὸς) κατηχητισμός ἀπέθανε. Ζήτω ὁ (νέος) κατηχητισμός! Γράφει ὁ κ. Π Ν. Γκουρβέλος.
➢ Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ἡ πανθρησκεία. Γράφει ὁ Ἀρσένιος μοναχός, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
➢ Ἀπολογητικαί Ψηφίδες. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ.
➢ Ἡ οἰκολογία ὡς μοχλὸς τῆς οἰκουμενιστικῆς (παγκοσμιοποιημένης) πραγματικότητος – Ἡ Συμφωνία τῶν Παρισίων (2016).
➢ Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καὶ ἡ νέα “Arigatou”.
➢ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐκάλεσε τὸν Ἱεροσολύμων.
➢ Ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας ζητεῖ βοήθειαν.
➢ Νὰ μὴ παραιτηθῆ οὐδεὶς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν!
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)