3/6/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 2.6.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἡ τρομοκρατία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἱερὰ Λείψανα θυσιάζονται εἰς τὸν βωμὸν τοῦ κέρδους καὶ τῆς ψευδοενώσεως! Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.

➢ Ἡ «5η Φάλαγγα» τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ π. Δημητρίου Μπαθρέλλου.
➢ Τό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων καί τό δημογραφικόν. Τοῦ Σεβ.Πειραιῶς Σεραφείμ.
➢ Τό μεγάλο μου ἐρώτημα. Γράφει ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου Γρηγόριος.
➢ Ἐρωτήματα πρὸς τοὺς Καθηγουμένους τῶν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου καὶ Σταυρονικήτα. Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης.
➢ Ἡ ἐνδυμασία τῆς γυναικός. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας.
➢ Ὁμοφυλοφιλία καί Οἰκουμενισμός. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Διάλογος μετὰ πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Γένοβας.
➢ Ἐνθυμήματα ἀπὸ τὸν πάπα-Φώτην Λαυριώτην, τὸν διὰ Χριστὸν σαλὸν τῆς Λέσβου. Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.
➢ Ἡ οἰκολογία ὡς μοχλὸς τῆς οἰκουμενιστικῆς (παγκοσμιοποιημένης) πραγματικότητος – Ἔλεγχος τοῦ νεροῦ.
➢ Θά «πεισθῆ» ἡ Ἐκκλησία; Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, θεολόγου.
➢ Ἡ ἀπόφασις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου περί τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος. Γράφει ὁ κ. Στέφανος Κοντοστᾶνος, συνταξιοῦχος διδάσκαλος.
➢ Πρόδρομοι «νέας πνευματικότητος»... Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Παναγιώτου.
➢ «Ἰατρικὴ «βόμβα» στὶς ἔκφυλες ἀποδομήσεις».
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)