14/7/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 14.7.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Διχογνωμία εἰς τὴν τριμελῆ ἐπιτροπήν. Ἀδιάσειστος ἀπόδειξις! Ὁ Σεβ. Μεσογαίας χαρακτηρίζει «οὐδετερόθρησκον» τὸ νέον μάθημα! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ «Διαβάστε τὶ θὰ διδάσκωνται τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα καὶ ἐπιτέλους ἐξεγερθῆτε καὶ ἀφῆστε τὰ παγκόσμια συμβούλια». Τοῦ Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἀρχιμ. Γρηγορίου.
➢ Μεγάλη ἀπάτη μὲ ὑπογραφὴν Θεοφιλεστάτου; Γράφει ὁ κ. Pietro Chiaranz.
➢ Νέα Θρησκευτικὰ καὶ ἀπαλλαγαί. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
➢ Τυφλοὶ ὁδηγοῦν τυφλούς! Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Παντελόπουλος.
➢ Συμβολὴ εἰς τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης. Γράφουν οἱ π. Πέτρος Χίρς, π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος.
➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Γένοβας.
➢ Σταθεροὶ εἰς τὰς ἐπάλξεις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Καταχνιὰ εἰς τὰ Θρησκευτικά! Ἱεράρχαι ἀλληλοδιαψεύδονται! Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Παπαθανασόπουλος.
➢ Ὀφειλομένη ἀπάντησις εἰς τὰς «διαπιστώσεις» τοῦ Σεβ. Ὕδρας διὰ τοὺς Θεολόγους Καθηγητάς.Τοῦ κ. Δημήτριου Βογιατζῆ, Θεολόγου Καθηγητοῦ τοῦ 3ου ΓΕΛ Ὑμηττοῦ, Μέλους τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.
➢ Θρησκευτικὰ χωρὶς Ἀληθινὸν Θεόν. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης.
➢ Ἀλλαγὴ φύλου μὲ ἁπλῆν αἴτησιν εἰς ἀνηλίκους 17 ἐτῶν!
➢ Ὁ ἐπίδοξος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ «οἱ σεξουαλικὲς προτιμήσεις».
➢ Νεοπαγανισμός – Ἀκόμη μία ἔκφρασις τοῦ ἀθεϊσμοῦ τῆς Δύσεως.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)