8/9/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 8.9.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Τὰ Θρησκευτικὰ δὲν εἶναι μόνον ἡ διδακτέα ὕλη! Ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνικός λαός δέν διαπραγματεύεται τήν Μοναδικότητα τοῦ Χριστοῦ μας! Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.

➢ Ἀνταπόκρισις ἀπὸ ἐμπόλεμον ἐκκλησιαστικὴν ζώνην. Τοῦ κ. Χρήστου Λιβανοῦ.
➢ Σεβ. Φθιώτιδος πρός ΔΙΣ: «Εἴμεθα πρό δυσαρέστων ἐξελίξεων».
➢ Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου διεκτραγωδεῖ τὴν κατάστασιν τοῦ Ἁγ. Ὄρους!
➢ Ἐκκλησιαστικὸς τυφὼν καὶ πνευματικὸς τῦφος. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ. Ἐπιστολή πρός τούς ἑπομένους τῶν Τυμπανιαίων.
➢ Ἠθικὴ ἐπιτυχία. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Τά Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα πλήρως ὑποταγμένα εἰς τόν Οἰκουμενισμόν καί τήν Παγκοσμιοποίησιν.
➢ Belt and Road, ἢ ἀλλιῶς, ἡ ἄλλη ὄψις τοῦ οἰκουμενισμοῦ.
➢ Μὲ ὅραμα στὴ ζωή μας! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.
➢ Γρ. Ψαριανός: «Ὁμοφυλόφιλοι οἱ Μητροπολίτες...».
➢ Προτεσταντικὸς πακτωλὸς διὰ τὴν Ἱ. Μ. Δημητριάδος!
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)