27/10/17

Δύο διαλέξεις για τον άγιο Ιωάννη Βατάτζη από την Εστία Πατερικών Μελετών

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν στό πλαίσιο τῶν Φιλολογικῶν καί Θεολογικῶν μαθημάτων της διοργανώνει στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου (στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων) δύο διαλέξεις τοῦ ὁμoτίμου καθηγητῆ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν κ. Φώτη Δημητρακόπουλου μέ θέμα:
«Ὁ ἅγιος αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Γ’ Βατάτζης ὁ ἐλεήμων
καί τά θρυλούμενα γιά τήν ἐπανάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης»
Κυριακή 29/10/2017 ὥρα 11.00 π.μ. - 13.00 μ.μ
Τετάρτη 08/11/2017 ὥρα 19.00 μ.μ. - 21.00 μ.μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)