11/11/17

Και ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας ζητάει από τους γονείς να επιστρέψουν στο Υπουργείο Παιδείας τα νέα βιβλία - Φακέλους των Θρησκευτικών!

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Δύσκολα τά σημερινά μας χρόνια, δελφοί χριστιανοί! Εναι χρόνια ποκαλύψεως. Σέ κάθε βέβαια ποχή ζον ο νθρωποι τά σα γράφει ποκάλυψη, λλά στήν σημερινή μας ποχή ζομε τά γεγονότα της κόμη περισσότερο. Πολύ μαρτία καί πολύ σέβεια στόν κόσμο. Τό χειρότερο μως στήν ποχή μας εναι τι μαρτία γινε νόμος καί κυβερν.

Γι ατό επα τι ζομε περισσότερο τό βιβλίο τς ποκάλυψης, γιατί βλέπουμε στά πράγματα ατά πού γράφει τό ερό βιβλίο: Τό πτακέφαλο θηρίο μέ τά δέκα κέρατά του λαβε ξουσία καί κυβερν!...

2. Γιά νά φήσω τά λλα ρχομαι στά Σχολεα μας. Παλαιότερα λεγε γιαγιά στό γγονάκι της: «ντε, παιδί μου, στό Σχολειό νά μάθεις γράμματα, γιά νά μο ξηγς τό Εαγγέλιο»! Τώρα μως, στά σημερινά μας χρόνια, δέν διδάσκουν τό Εαγγέλιο στά Σχολεα μας, γιατί λλο εναι τό θρησκευτικό μάθημα. Εναι μάθημα πολυ-θρησκευτικό. Τί σημαίνει ατό; κοστε: Μία εναι, χριστιανοί μου, ληθινή πίστη, πίστη τν ρθοδόξων. γιος Κοσμς Ατωλός λεγε: «λες ο πίστεις εναι ψεύτικες· μόνη πίστη τν ρθοδόξων χριστιανν εναι καλή καί γία, τό νά πιστεύωμεν καί νά βαπτιζώμεθα ες τό νομα το Πατρός, το Υο καί το γίου Πνεύματος. Νά εφραίνεσθε που εσθε ρθόδοξοι χριστιανοί, καί νά κλαίετε διά τούς σεβες καί αρετικούς, που περιπατον ες τό σκότος»! Τά παιδιά μας, λοιπόν, μέχρι τώρα πήγαιναν στό Σχολεο καί μάθαιναν μέ τό θρησκευτικό τους μάθημα τήν ρθόδοξη πίστη, γιατί ατή εναι μόνη ληθινή καί ατή πιστεύουμε μες δ στήν λλάδα μας, πού εναι ρθόδοξο θνος.  Τώρα μως τό θρησκευτικό μάθημα, μέ τήν πόφαση τν κυβερνώντων, τό καναν πολυ-θρησκευτικό. Μέ τό μάθημα ατό τό παιδί τώρα θά μαθαίνει λα τά θρησκεύματα, καί τά ψεύτικα, καί ς κλέξει μόνο του τί θά πιστεύσει γιά ληθινό. Μπράβο τους! «Τό μυαλό τους καί μιά λίρα», τσι λένε στήν πατρίδα μου! Καί πολύ τούς πάει μία λίρα, γιατί εναι κριβή! ν εναι δυνατόν, τό κατήχητο κόμη παιδάκι το Δημοτικο, φηβος το Γυμνασίου καί Λυκείου, νά κάνει μόνος του πιλογή τς πίστης του. ν χει τήν δύναμη μικρός μαθητής νά κρίνει μεταξύ τν διαφόρων θρησκευμάτων, τά ποα μάλιστα στά νέα θρησκευτικά βιβλία προσφέρονται καί παρουσιάζονται ς σότιμα καί σόκυρα, χωρίς νά τονίζεται νωτερότητα τς ρθόδοξης πίστης. Τό μόνο πού θά καταλάβει σημερινός μαθητής πό τό θρησκευτικό του βοήθημα εναι τι λα τά θρησκεύματα εναι καλά καί πρέπει νά τά σεβόμαστε καί νά μήν τά κατηγορομε. λους νά τούς δεχόμαστε, γιατί λοι τους πιστεύουν σέ κάποιο θεό. Ατό κριβς, χριστιανοί μου, ατό εναι Οκουμενισμός. Εναι να κατασκεύασμα, σατανικό κατασκεύασμα, πού δέχεται λα τά θρησκεύματα, λες τίς πίστεις μέ θρησκευτικό νακάτωμα, καί μέ τέχνη μάλιστα κατασκευασμένο, γιά νά εναι εγευστο στούς νθρώπους.
Εδατε, χριστιανοί μου, τρισκατάρατος, πς τά κατάφερε νά κάνει τήν ρχή το Οκουμενισμο πό τά Δημοτικά Σχολεα; Εδατε; Τόν καταραμένο καί τρισκαραμένο!...
3. μες, δελφοί χριστιανοί, θά εμαστε μαθητές καί μαθήτριες το γίου Κοσμ το Ατωλο πού μς λέγει, πως σς επα: «λες α πίστεις εναι ψεύτικες· μόνη πίστη τν ρθοδόξων χριστιανν εναι καλή καί γία»! Καί τό λλο πάλι πού μς επε γιος: «Νά εφραινόμαστε που εμαστε ρθόδοξοι χριστιανοί καί νά κλαίουμε διά τούς σεβες καί αρετικούς, που περιπατον ες τό σκότος»! Καί αρετικοί βέβαια εναι καί ο παπικοί μέ τίς τόσες καί τόσες αρέσεις τους...
Τί θά κάνουμε μέ τά νέα θρησκευτικά βιβλία; μες δ, σάν Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, κλρος καί λαός, ταχθήκαμε θεωρητικά πό τήν ρχή νάντια πρός τά βιβλία ατά. Καί ρκεστήκαμε στήν πολεμική τους μέ μιλίες, μέ φυλλάδια καί μέ κατ δίαν συζητήσεις. Εδα μως πό τά διαδίκτυα τι σέ λλες Μητροπόλεις ο χριστιανοί, μέ τήν ελογία μάλιστα καί μνευση τν ρχιερέων Ποιμένων τους, ντέδρασαν δυναμικά μέ συγκεντρώσεις, μέ διαδηλώσεις στούς δρόμους καί πορεες πρός τό πουργεο Παιδείας κόμη. Πόσο χάρηκα καί πόσο ζήλεψα τίς κδηλώσεις ατές τν λλων δελφν μας χριστιανν, μέ τούς ερες τους μαζί. Λυπήθηκα δέ, γιατί δέν γνώριζα κ τν προτέρων τίς διαδηλώσεις τους, γιά νά μουν καί γώ – πωσδήποτε θά μουν – ς πλός ερωμένος στήν κατά φάραγγα Αλών ερή τους πορεία πρός τό πουργεο!
ς πίσκοπος το ελογημένου ατο τόπου, συμβουλεύω τούς γονείς, κατά μίμηση καί λλων καλν Ποιμένων, τήν πιστροφή πρός τό πουργεο Παιδείας (διά τν Σχολείων) τν βιβλίων το θρησκευτικο μαθήματος στούς συντάξαντας ατό ς παράδεκτα!
4. λλά γιατί λέμε λο γιά τό Σχολεο; Περισσότερο πό τό Σχολεο γώ πιστεύω στήν Οκογένεια. Σες, λοιπόν, ο χριστιανοί γονες καί γιες γιαγιές, σες θά ναλάβετε νά διδάξετε τήν πίστη μας στά παιδιά σας καί τά γγόνια σας. Καί σες, μέ τήν πίστη πού χετε καί τήν γάπη πρός τά παιδιά σας, θά τά πετε πολύ καλύτερα πο κάθε πουργό καί κάθε δάσκαλο. Γιατί σες θά μιλήσετε στά παιδιά σας καί γιά καντήλι καί γιά νηστεία καί θά τά πάρετε πό τό χέρι γιά νά πτε τήν Κυριακή στήν κκλησία.
Καί πάνω πό τήν κάθε οκογένεια, χριστιανοί μου, εναι μεγάλη οκογένεια τν παιδιν το Θεο, πού λέγεται κκλησία. κκλησία κατά πρτο λόγο εναι πεύθυνη γιά τήν Κατήχηση τν παιδιν της, χι μόνο τν μικρν μαθητν, λλά καί τν μεγάλων. τοπική μας κκλησία χει τά Κατηχητικά λων τν λικιν γιά τά παιδιά καί τά κηρύγματα γιά σς τούς μεγάλους. Παρακαλ νά προτρέπετε τά παιδιά γιά τήν φοίτησή τους στά Κατηχητικά καί σες ο μεγάλοι νά ρχεσθε στήν πισκοπή στίς μιλίες πού θά μς κάνουν καί ξένοι προσκεκλημένοι μιλητές μας.
5. Πρίν πό λίγες μέρες, δελφοί, κοιμήθη Μητροπολίτης Μάνης μακαριστός πλέον Χρυσόστομος. πέθανε τόν καλύτερο θάνατο, πού τόν ζηλεύουμε λοι. Πέθανε λειτουργώντας, τήν ρα μάλιστα το Καθαγιασμο τν Τιμίων Δώρων! Πραγματικά ζηλεύω τόν θάνατο ατό. Πρίν λοιπόν πό τήν ρα ατή, τήν στιγμή πού θά λεγόταν στήν Θεία Λειτουργία τό «Πιστεύω», βγκε μακαριστός εράρχης ξω το Βήματος καί επε λίγα λόγια (μπορετε νά τά κούσετε πό τό διαδίκτυο). Τά λόγια Του ατά εναι διαθήκη Του, τήν ποία φησε στό Ποίμνιό Του, λλά καί σέ μς τούς ρχιερες καί λους τούς κληρικούς καί χριστιανούς. Επε γενικά τά ξς:Στά χρόνια μας θέλουν νά λλοιώσουν τήν πίστη μας καί νά κάνουν να μεικτό κατασκεύασμα πό λα τά θρησκεύματα καί τσι νά χαθε ρθόδοξη πίστη μας. Γι ατό μες τώρα – επε γιος εράρχης – θά πομε λοι μαζί τό «Πιστεύω» μας, ς μία μολογία τι κρατομε τήν πίστη μας πως μς τήν παρέδωσαν ο γιοι Πατέρες μας, χωρίς νά τήν λλοιώσουμε. Καί ρχισε, λοιπόν, λο τό κκλησίασμα νά λέει μαζί μέ τόν Δεσπότη του τό «Πιστεύω». κενο δέ πού μο κανε μεγάλη ντύπωση εναι τι πήγγειλαν τό «Πιστεύω» πέξω καί δυνατά καί τά μικρά παιδιά καί ο μεγάλοι καί ο πίσημοι, γιατί ταν πανήγυρη μέρα. Τό φαινόμενο ατό, ξαναλέγω, μέ νθουσίασε, μέ συνεκίνησε, λλά καί μέ πόνεσε. Γιατί σέ μς δ δέν νομίζω τι τά παιδιά μας, λλά καί ο μεγάλοι καί ο ρχοντές μας, ξέρουν νά λέγουν τό «Πιστεύω». Γι ατό καί θά διανείμω στά Σχολεα να πλό φυλλάδιο προτρέποντας τά παιδιά καί τούς μεγάλους νά λέγουν τό «Πιστεύω» κάθε μέρα καί διαίτερα τό βράδυ πρίν πό τόν πνο. προσευχή πρίν πό τόν πνο λέγεται «πόδειπνο», που λέγουμε τό «Πιστεύω». Ξέρετε γιατί; Γιατί πνος εναι εκόνα το θανάτου. ν πεθάνω στόν πνο μου, φτάνει πού επα τό «Πιστεύω» καί θά πάρει τήν ψυχή μου γγελός μου, φο μολόγησα τήν πίστη μου!
λλά μή φοβστε, χριστιανοί μου. Δέν θά πεθάνετε τσι αφνίδια. Θά ζήσετε πολλά-πολλά χρόνια γιά νά παντρέψετε τά παιδιά σας καί τά γγόνια σας καί μετά θά εμαστε λοι μαζί αώνια χρόνια στήν Βασιλεία το Χριστο τήν πουράνια. λλά τό «πιστεύω» νά τό μάθετε λοι πέξω, μικροί καί μεγάλοι, πως στήν Μάνη, καί νά τό λέτε κάθε βράδυ πρίν πό τόν πνο σας.
Μέ πολλές εχές,

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)