22/12/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 22.12.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ «ΗΡΩΔΟΥ» Ο Γ. ΕΦΡΑΙΜ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ! Σφοδρὰ σύγκρουσις μεταξὺ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Νεοβαρλααμισμοῦ καί Ἐφραιμικοῦ Ἡσυχασμοῦ! Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης ἐνεθάρρυνε τὸν ἀντιαιρετικὸν ἀγῶνα τοῦ «Ο.Τ.».
➢ «Αὐτὸς ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν (Ἐφ. 2, 14)». Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
➢ «Προσκυνοῦμεν τό μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον». Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ.
➢ Η.Π.Α. - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: Τά σχέδια τῶν «σκοτεινῶν» κέντρων πρὸ τῶν πυλῶν.
➢ Ὁ ἐκλατινισμός τῆς Μ. Ἑλλάδος καί ἡ σύγχρονος παιδεία. Γράφει ἡ κα Κατερίνα Παπαθωμᾶ- Μαστοροπούλου, λέκτωρ Κλασσικῆς Φιλολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α.
➢ Σεβ. Αἰτωλοακαρνανίας: «Ὑπάρχουν ἄνθρωποι στὸν ΚΑΙΡΟ ποὺ δὲν πιστεύουν»!
➢ Πρός τούς Κρατουμένους τῶν ἑλληνικῶν Καταστημάτων Κράτησης. «Εἰς τά ἴδια ἦλθε, καί οἱ ἴδιοι αὐτόν οὐ παρέλαβον» (Ἰωάν. 1, 11).
➢ Περὶ ἀδικίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ «Ὄχι στά Νέα Θρησκευτικά» - Ἐπιστροφή τῶν νέων βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τό Ὑπουργεῖον Παιδείας. (Μία ἐπαναστατικὴ καὶ πρωτοφανής εἰς τὰ παγκόσμια ἐκπαιδευτικὰ χρονικὰ κίνησις) Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ).
➢ Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, θεολόγου.
➢ Ἡ γέννησις τοῦ Χριστοῦ καὶ ποία ἡ ἀκριβὴς χρονολογία. «...Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην» (Λουκᾶ κεφ. 2,1). Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς, Ἕλλην Ὀρθόδοξος Θεολόγος, Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος Ἐπ/μος Πρ/δρος Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.
➢ Προσευχὴ Χριστοῦ Γεννήσεως. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ὑπουργὸς ἀποφεύγει τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον.
➢ Ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις ἡ Μεγάλη Μασονικὴ Στοά;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)