5/1/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 5.1.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ. Περὶ καθαγιασμοῦ πολλῶν Ἁγίων Ποτηρίων εἰς μίαν θείαν Λειτουργίαν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη.

➢ Μεγάλαι αἱ εὐθῦναι τῶν παραδοσιακῶν Μητροπολιτῶν. ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Διευθυντοῦ Συντάξεως.
➢ Διαφωνεῖ πλήρως ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος διὰ τὰ νέα θρησκευτικά!
➢ «ΝΑΜΑΤΑ ΙΟΡΔΑΝΕΙΑ». Τοῦ Ἀρχιμ. Κ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Κηφισίας.
➢ Ἡγούμενος Ἁγίου Ὄρους διὰ Κολυμβάριον: «Μηδὲν ἀπὸ μηδέν, μηδέν». Γράφει ὁ μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης.
➢ Τὸ «Σκοπιανὸν» πειρασμὸς διὰ τὸν Ἄθω. Γράφει ὁ Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης.
➢ «Μὴ μπερδεύετε τὰ καζάνια… γιὰ νὰ μὴ δηλητηριάζουμε τὸν κόσμο». Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Γρηγόριος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους.
➢ Ἑνότης καὶ κοινὸς βηματισμὸς μετὰ τὴν ἀπόρριψιν τοῦ Κολυμβαρίου.
➢ Ἀποτελεῖ σπουδαστήριον συγκρητιστικῶν ὀλισθημάτων διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους νέους, ἡ οἰκουμενιστικὴ «Κοινότητα Taize». Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἐμπαιγμός τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ. Ἡ πλήρης ἀναγνώρισις τοῦ αὐτοδιοικήτου καί τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῶν Παπικῶν τῆς Ἑλλάδος καί ἡ ἄνισος καί χαοτική κατάστασις ὡς πρός τό Ὀρθόδοξον Κανονικόν Δίκαιον.
➢ Ἡ ἐσωτερικὴ γαλήνη. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἐκοιμήθη ὁ Μητροπολίτης Εὐρίπου Βασίλειος.
➢ Νεοελληνικὸς Παγανισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας.
➢ Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης πλανᾶται; Τοῦ κ. Κοντοστάνου, δασκάλου.
➢ Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἐναντίον τοῦ Σιωνισμοῦ. Τοῦ κ. Διοδώρου Ράμμου, ἱστορικοῦ – ἀρχαιολόγου.
➢ Βαθαίνει τὸ ρῆγμα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν! Ὁ Πατριάρχης Κων/λεως ἀπαιτεῖ τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Γεωργίας νὰ ἀποδεχθῆ τὸ Κολυμβάρι. Τοῦ κ. Μάνου Χατζηγιάννη.
➢ Ὁ Πάπας διορθώνει τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν: ἀλλαγὴ εἰς τὸ «Πάτερ ἡμῶν». Τοῦ κ. Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου.
➢ Ἀκροδεξιοὶ οἱ Ἱεράρχαι κατὰ τὸν κ. Μόσχον;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)