9/2/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 9.2.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΤΟ ΑΠΥΘΜΕΝΟΝ «ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ» ΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Ἀπάτη «Γεωγραφικoῦ», «Χρονικοῦ», «Ἱστορικοῦ» «Προσδιορισμοῦ» τῶν Σκοπίων. Γράφει ὁ π. Ἱερόθεος Ἀργύρης, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Πειραιῶς.

➢ Μ. Ἀλέξανδρος καὶ Ἑλληνικὸς Πολιτισμός, Ἑλλάς, ΝΑΤΟ καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις. Γράφει ὁ Ἱερομόναχος π. Δαμασκηνὸς, τ. Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους.
➢ Μακεδονία ἡ Κοιτίς τοῦ Βυζαντινοῦ καί Παγκοσμίου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Τοῦ κ. Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton.
➢ Μία νέα λύσις διά τήν σχισματικήν Ἐκκλησίαν τῶν Σκοπίων. Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΤΟ ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΙΩΝ.
➢ Ὑπάρχουν ὅρια Ἐθνῶν; Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν Δρος Θεολογίας.
➢ «Ἐπίσκοπε, Ἡγούμενε, μοναχέ, φοβᾶσαι τὸν κρατοῦντα; Εἶναι πτώση σου φοβερή». Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Γρηγόριος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους.
➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ Ἰατροῦ.
➢ Αἱ ἐνστάσεις τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας, καταδεικνύουν τὴν μὴ ἀποδοχὴν τοῦ Κολυμβαρίου. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας ἐκφοβίζει καὶ ἐκβιάζει τοὺς γονεῖς, ποὺ ἐπιστρέφουν τὰ ἀντιχριστιανικὰ βιβλία τῶν νέων Θρησκευτικῶν!
➢ Ἡ κατ’ εὐφημισμὸν "κοινὴ" Εὐρωπαϊκὴ πολιτική!
➢ «Ὅσοι στὰ νιάτα τους ἀπ’ τὶς ἡδονὲς μεθᾶνε…». Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
➢ Ἠθική διαστροφή καί ὀντολογική καταστροφή. (Ἡ ὁμοφυλοφιλία, οἱ Ρῶσοι καὶ ἐμεῖς). Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Νικ. Γκουρβέλος, Καθηγητής –Θεολόγος.
➢ Τὰ βλάσφημα «τραγούδια» ἐξαπατοῦν... τοὺς μαθητάς μας εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Γράφει ὁ Πρόεδρος Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητὴς Θεολόγος - Συγγραφεύς.
➢ Ὅποιος λάβει ὡς δῶρον τό ἐθνικόν μας ὄνομα, θὰ ἀπαιτήση καί ἐθνικά μας ἐδάφη. Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
➢ Δῶρον μαρτυρίου. Ἅγιος Χαραλάμπης. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ἄλλα εἶπον οἱ ὁμιληταὶ διὰ τὰ συγκρητιστικὰ θρησκευτικά, ἄλλα εἶπεν ὁ Σεβ. Νέας Ἰωνίας!
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)