30/3/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 30.3.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΑΡΧ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ: ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ 1928. Ἑνοποίησις ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ «Ἀνοίξανε τὰ στόματά τους καὶ ξερνοῦν δηλητήριο».Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Ἑνότης, ἀδελφοί. Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Εἰρηναίου.
➢ Σεβ. Πάφου: «Κατηγορούμαστε σήμερα ὅτι, ὅταν διδάσκουμε θρησκευτικά, κάνουμε προσηλυτισμό».
➢ Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μετὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ ΣτΕ. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
➢ Χιλιάδες Ἐκτρώσεις πού γίνονται καί ἐλάχιστοι τό γνωρίζουν...! Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός, Ἀντιπρόεδρος «Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.
➢ Θέλουν νά μᾶς ξεβαπτίσουν. Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη.
➢ Ἡ θριαμβευτικὴ εἴσοδος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. Γράφει ὁ π. Ἀρσένιος Μοναχὸς Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἅγιον Ὄρος.
➢ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις καὶ εὐρωσκεπτικισμός. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.
➢ Δευτέρα Βηθανία ἡ τῶν Κιτιαίων πόλις γέγονεν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Τὸ Κολυμβάριον ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.
➢ Ἀνίερον ἔργον ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς» Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;
➢ Ἀπόφασις Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας: «Τὸ νέο Πρόγραμμα κλονίζει τὴ θρησκευτικὴ χριστιανικὴ συνείδηση ἀλλοιώνοντας τὸν ὀρθόδοξο χαρακτήρα».
➢ Ἡ στάσις τῶν κομμάτων διὰ τὰ θρησκευτικά.
➢ Ἀργία εἰς Ἱερεῖς τῆς Ἱ. Μ. Φλωρίνης.
➢ ΤΥΠΟΣ – ΟΥΣΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητὴς θεολόγος – συγγραφεύς.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)