9/3/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 9.3.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἑτοιμάζεται διὰ πόλεμον ἡ Κυβέρνησις κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.

➢ «ΑΠΟΣΥΡΑΤΕ ΕΥΘΥΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ». Πρωτοφανὲς εἰς τὰ χρονικὰ συλλαλητήριον κατὰ τῶν συγκρητιστικῶν θρησκευτικῶν εἰς τὸ Σύνταγμα! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
➢ Τά παράδοξα τῆς κριτικῆς τοῦ «προκοσμήτορος» τῆς Θεολ. Σχολῆς Ἀθηνῶν περί τῆς ἀρχιεπισκοπίας τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου. Τοῦ κ. Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανοῦ, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας.
➢ Σεβ. Κονίτσης: «Τὸ λέω ξεκάθαρα, ἔχουμε ἐθνικὴ προδοσία»!
➢ Σεβ. Σισανίου: «Ἐπίσκοποι παρακολουθοῦνται».
➢ Ἵδρυμα Τήνου: Πραξικοπηματικὴ ἐπέμβασις τῆς Πολιτείας εἰς τὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἐκκλησίας.
➢ Ἀνοχὴ εἰς τὰς ἀδυναμίας τῶν ἀδελφῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς.Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.
➢ Τί ἕτερον προσδοκῶμεν ἀπὸ δεδηλωμένους ἀθέους διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἡ πλειονότης τῶν Μητροπολιτῶν ἀπορρίπτει τά νέα Θρησκευτικά. Τοῦ κ. Χρήστου Μπονατάκη.
➢ Νὰ λέγετε ὅλην τὴν ἀλήθειαν, κ. Μηλιαράκη.
➢ Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς» Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;
➢ «Κριτὲς θὰ μᾶς δικάσουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί». Τοῦ κ. Γεωργίου Τσούρτη.
➢ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶ ἀπάνθρωπος Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις.
➢ Ἡ ἐλευθερία τοῦ… κλουβιοῦ! Τοῦ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακοπούλου.
➢ Διάλογος περὶ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγ. Τριάδος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Παλαμήδη, Θεολόγου - Ἁγιογράφου.
➢ Διά 100.000 Εὐρω-ἀργύρια ἐπώλησε τὸ Φανάρι τὴν συνείδησιν τοῦ μοναχισμοῦ! Καμία ἀπολύτως ἀντίδρασις ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Κοινότητα διὰ τὴν αἰσχίστην κατάπτωσιν!
➢ Πολιτικὰς ἀποφάσεις ἔλαβον οἱ οἰκουμενισταὶ τῆς Θεσσαλονίκης! Διατί;
➢ Διέρρευσαν Πρακτικὰ τῆς ΔΙΣ;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)