13/3/18

Υπ. Παιδείας: Υποχρεωτική η συμπλήρωση απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίου για τους Θεολόγους που επιμορφώθηκαν στα νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών

Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας απέστειλε προς τους Θεολόγους έγγραφο με θέμα "Πρόσκληση Θεολόγων ΠΕ01 για συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, ερωτηματολογίου αποτίμησης και λήψη βεβαιώσεων συμμετοχής στα επιμορφωτικά σεμινάρια της Δράσης 3 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5004204".

Μεταξύ άλλων στο έγγραφο σημειώνεται ότι "Από 8 μέχρι 19 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος διήμερων επιμορφωτικών σεμιναρίων, διάρκειας δέκα (10) ωρών το καθένα, στο πλαίσιο της ως άνω αναφερθείσας Δράσης. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμπλήρωση και η υποβολή των σχετικών απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, καθώς και του ερωτηματολογίου αποτίμησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά".

Όσοι Θεολόγοι παρακολούθησαν τα σεμινάρια για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά τώρα υποχρεώνονται να συμπληρώσουν τα απογραφικά δελτία και το ερωτηματολόγιο προφανώς για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:Δείτε σχετικά: 

Το ΙΕΠ αποστέλλει Βεβαιώσεις συμμετοχής στην επιμόρφωση των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)