20/4/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 20.4.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Αἱ συνεχεῖς διώξεις εἰς τήν ζωήν τοῦ πατρός Μάρκου. Γράφει ὁ κ. Λουκᾶς Παπαγγελῆς, Νομικός.

➢ Τὸ ὀκταετὲς μνημόσυνον τοῦ π. Μάρκου.
➢ ΛΟΧΟΣ “ΕΠΙΓΟΝΩΝ” ΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΝ ΘΡΟΝΩΝ. Τριάντα τρεῖς (33) “Ἐπίγονοι” δορυφοροῦν Ὑψίστους Θρόνους. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.
➢ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΔΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ; Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
➢ Τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου.
➢ Μεγάλη ἀποκάλυψις τοῦ Σεβ. Σπάρτης.
➢ Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Κηφισίας εἰς τούς ἐπικριτάς του.
➢ Ὑπάρχουν χαρισματικοὶ Ἐπίσκοποι νὰ κηρύξουν πολιτικὴν ἀντίστασιν; Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, Θεολόγου.
➢ Νὰ τεθοῦν ἐκποδὼν οἱ Φάκελοι Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
➢ Αἱ παιδαγωγικαί ἀρχαί τοῦ Εὐαγγελίου. Γράφει ὁ Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ. Θ., Μ.Φ., Σχολικός σύμβουλος Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων.
➢ Παιδαγωγικαὶ σωτήριοι ἐπισκέψεις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Χωρισμὸς ἢ ἐπανασύνδεσις Κράτους καὶ Ἐκκλησίας;
➢ Πρόεδρος τῶν πρώτων Ἐπιτρόπων τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου, ἦταν ὁ Μητροπολίτης Γαβριήλ. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Τὸ ἀκροτελεύτιον ἄρθρον 120 τοῦ Συντάγματος ἔχει ἤδη ἐνεργοποιηθῆ! Γράφει ὁ κ. Κρίτων Δ. Ἰακώβου, δρ φαρμακοποιὸς τοῦ Υ.Υ.
➢ Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς» Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;
➢ Ἰδιωτικὸς καὶ δημόσιος τομεύς εἰς τὴν Ε.Ε. Αἱ πομπώδεις ἐξαγγελίαι καὶ ἡ ὀδυνηρὰ πραγματικότης. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.
➢ Ἡ καλὴ καὶ ἡ κακὴ ἀπιστία! Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
➢ Οἱ Πρόεδροι Ρωσίας, Οὐκρανίας, Βοσνίας καὶ Σκοπίων εἰς τὸ Φανάρι.
➢ Ἡ Ἐκκλησία ΗΠΑ καὶ Καναδᾶ εἰς μεγάλα δεινά!
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)