26/4/18

«Χαστούκι» από το ΣτΕ στην κυβέρνηση και για τα Θρησκευτικά Λυκείου

Η Ολομέλεια έκρινε περίσσια αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου την διδασκαλία και το πρόγραμμα που προτείνει η απόφαση του τέως υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη.
Ανελέητα και διαδοχικά είναι τα πλήγματα που δέχεται η κυβέρνηση στο θέμα της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία από το Συμβούλιο της Επικρατείας,
καθώς σήμερα με απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, κρίθηκε περίσσια αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η διδασκαλία των θρησκευτικών στα Λύκεια της χώρας.


Τον περασμένο μήνα η Ολομέλεια του ΣτΕ (απόφαση 660/2018) είχε κρίνει αντισυνταγματική την από 7.9.2016 απόφαση του τέως υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη με την οποία επήλθε ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στις τάξεις Γ΄ έως ΣΤ του Δημοτικού και του Γυμνάσιου.

Σήμερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 926/2018 απόφασή της με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η 143579/Δ2/7.9.2016 απόφαση του τότε υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη για το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών στα Γενικά Λύκεια είναι πολλαπλά αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ. Για το λόγο αυτό την ακύρωσε.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ στη σημερινή απόφασή της βαδίζει στα χνάρια της προηγούμενης απόφασής της για τα Δημοτικά και Γυμνάσια και μάλιστα έχει νέες σκέψεις για τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών που είναι «σκληρότερες» για την κυβέρνηση.

Κατά τους συμβούλους Επικρατείας, «σύμφωνα με την συνταγματική αρχή της ισότητας και τις διατάξεις των άρθρων 9 και 14 της ΕΣΔΑ, το κράτος δεν μπορεί, ρυθμίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών, να στερήσει από τους μαθητές που ασπάζονται ορισμένη θρησκεία το δικαίωμα, το οποίο αναγνωρίζει σε μαθητάς που ανήκουν σε άλλες θρησκείες, να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα της πίστεώς των (όχι δε και δόγματα άλλων θρησκειών)».

Το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των θρησκευτικών στα Λύκεια «έχει ποιοτική και ποσοτική ανεπάρκεια ως προς την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προκαλώντας σύγχυση στη θρησκευτική συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών μαθητών -στους οποίους αποκλειστικά μπορεί να απευθύνονται τα άρθρα 13 και 16 του Συντάγματος- το μάθημα των θρησκευτικών μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνειδήσεως».

Με το πρόγραμμα σπουδών στα Λύκεια «δεν επιχειρείται ούτε καν η «θρησκειολογικού» τύπου μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών για τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας ή άλλων χριστιανικών ομολογιών ή άλλων θρησκειών, αλλά η επεξεργασία εννοιών, οι οποίες ανάγονται σε διάφορες εκτιμήσεις ή διδακτικά αντικείμενα, εξετάζοντας απλώς από θρησκευτικής σκοπιάς, όχι όμως αποκλειστικώς από Ορθόδοξη Χριστιανική οπτική γωνία».

Επισημαίνεται σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης ότι τόσο από την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, όσο και από το πρόγραμμα σπουδών, «οι μαθητές καθοδηγούνται προς ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και ζωής που είναι αποσυνδεδεμένο από την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι προς ένα σύστημα αξιών που νοθεύει τη διδασκαλία αυτή».

Παράλληλα, το ΣτΕ επαναλαμβάνει πολλές σκέψεις της προηγούμενης απόφαση που αφορά το μάθημα των θρησκευτικών στα Δημοτικά και Γυμνάσια, όπως ότι η απόφαση του Νίκου Φίλη, είναι αντίθεση στο άρθρο 16 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και μεταξύ των σκοπών της είναι η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, γιατί με το πρόγραμμα σπουδών που εισάγεται «φαλκιδεύεται ο επιβαλλόμενος από τη συνταγματική αυτή διάταξη σκοπός της ανάπτυξης, δηλαδή της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης των μαθητών στα ανήκοντα στην επικρατούσα θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού,

Ακόμη, αναφέρεται ότι προσβάλλεται ευθέως το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ γιατί στερεί από τους μαθητές του Ορθόδοξου Χριστιανικού δόγματος το δικαίωμα να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, ενώ η νομοθεσία προβλέπει για μαθητές Ρωμαιοκαθολικούς, Εβραίους και Μουσουλμάνος να διδάσκονται αυτοτελώς το μάθημα αυτό.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων και 4 γονείς τα παιδιά των οποίων φοιτούσαν στο Λύκειο.

Μειοψηφίες
Αντίθετα, η μειοψηφία τάχθηκε υπέρ της συνταγματικότητας της επίμαχης υπουργικής απόφασης.

Συγκεκριμένα, οι 5 δικαστές που μειοψήφησαν είναι η αντιπρόεδρος Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και οι σύμβουλοι Επικρατείας Ιωάννης Μαντζουράνης Θεόδωρος Αραβάνης, Μιχάλης Πικραμένος και Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου.

Η μειοψηφία των 5 μελών της Ολομέλειας του ΣτΕ, αφού τάσσεται υπέρ της συνταγματικότητας, επισημαίνει ότι το Σύνταγμα και οι διεθνείς συμβάσεις ουδόλως υποχρεώνουν τον νομοθέτη να προσδώσει στο μάθημα των θρησκευτικών ομολογιακό ή κατηχητικό χαρακτήρα, γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε όχι με “ανάπτυξη” θρησκευτικής συνείδησης, αλλά με “επιβολή” θρησκευτικής συνείδησης συγκεκριμένου περιεχομένου.

Αυτό όμως αντίκειται στις αρχές της θρησκευτικής ουδετερότητας και της πολυφωνίας που διέπουν την παροχή της εκπαίδευσης από το Κράτος και θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα του μαθητή να επιλέξει και να διαμορφώσει κριτικά ουσιώδες στοιχείο της προσωπικότητάς του και της αντίληψής του για τον κόσμο και τον άνθρωπο.

Ακόμη, η μειοψηφία σημειώνει ότι η απόφαση του Νίκου Φίλη υπηρετεί τους σκοπούς της παροχής από το Κράτος θρησκευτικής εκπαίδευσης πολυφωνικής και αξιολογικά ουδέτερης, παρουσιάζει επαρκώς τη διδασκαλία της Ορθοδοξίας, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων.

Επίσης, η μειοψηφία αναφέρει: «Η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία εκδόθηκε κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμόδιων επιστημονικών οργάνων και φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, και αφού ακούσθηκαν οι απόψεις της Εκκλησίας, υπηρετεί τους σκοπούς της παροχής από το Κράτος θρησκευτικής εκπαίδευσης πολυφωνικής και αξιολογικά ουδέτερης, παρουσιάζει επαρκώς τη διδασκαλία της Ορθοδοξίας, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων που παρατέθηκαν σε προηγούμενη σκέψη, κινείται δε εντός των ορίων των εξουσιοδοτικών διατάξεων, που είναι ερμηνευτέες σύμφωνα με τις ανωτέρω αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις.

Επομένως οι αντίθετοι λόγοι ακυρώσεως, οι οποίοι ερείδονται σε εσφαλμένη ερμηνεία των κρίσιμων διατάξεων, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, ενώ η περαιτέρω αμφισβήτηση της ουσιαστικής κρίσεως και των παιδαγωγικών επιλογών της Διοικήσεως είναι απαράδεκτη και εκφεύγει του δικαστικού ελέγχου, ο οποίος εν προκειμένω είναι οριακός».

Τέλος, αναφέρει η μειοψηφία:

«Δύναται ο νομοθέτης, κατά τη σχετική διακριτική ευχέρεια που του παρέχει το Σύνταγμα, να προσδώσει στο μάθημα των θρησκευτικών θρησκειολογικό περιεχόμενο, με την κατάλληλη έμφαση στην ιστορία, το ρόλο και τις αρχές της επικρατούσας θρησκείας, ή και να το εμπλουτίσει με στοιχεία λογοτεχνικά, κοινωνιολογικά, λαογραφικά, φιλοσοφικά καθώς και ιστορίας της τέχνης, για την οποία η θρησκευτικότητα αποτέλεσε ανέκαθεν σημαντική πηγή έμπνευσης. Το περιεχόμενο μάλιστα αυτό ανταποκρίνεται πληρέστερα προς τις επιταγές που απορρέουν από τα άρθρα 5 παρ. 1, 13 παρ. 1 και 16 παρ. 2 του Συντάγματος και τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων».

9 σχόλια:

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ είπε...

Οι 5 μειοψηφίσαντες δικαστές είναι οι ίδιοι που μειψήφισαν και στην ανάλογη απόφαση του ΣτΕ (660/2018) για τα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου.

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που υπάρχει η δικαιοσύνη και προστατεύει το μάθημα των θρησκευτικών. Γιατί αν περιμέναμε απο την επίσημη Εκκλησία αλίμονο μας !!! Τώρα ο αρχιεπίσκοπος θα συνεχίσει και πάλι την συνεργασία και το διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ ; Σίγουρα !Διπλωματίας το ανάγνωσμα!!!

Ανώνυμος είπε...

Όταν τα Θεολογικά επιχειρήματα του μόνου που ήξερε το θέμα εις βάθος σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου δεν εισακούονται και δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν, από αδαείς , μικρόνοες , κακοπροαίρετους ,ιδεοληπτικούς και ιδιοτελείς "ένθεν κακείθεν", η οδός του Μητροπολίτου Πειραιώς και της ΠΕΘ (δηλ. η προσφυγή στη δικαιοσύνη) γίνεται μονόδρομος και είναι τελικά πιο αποτελεσματική αν και χρονοβόρα. Βέβαια για όσο ακόμα ...επιβιώνει το Ελληνικό Σύνταγμα, και η Ελληνική εθνική συνείδηση να το προστατεύσει.

Ανώνυμος είπε...

Επειδή ήδη ακούω την αυριανή δήλωση Γαβρόγλου ότι η απόφαση αφορά το ΦΕΚ Φίλη για το Λύκειο και όχι το δικό του σας λέω: Εάν ανάμεσα στα δύο ΦΕΚ (Φίλη και Γαβρόγλου) για τα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου υπήρχαν ελάχιστες διαφορές (*) στα ΦΕΚ του Λυκείου αμφιβάλλω αν μπορεί κανείς να βρει έστω και μια δυό διαφορετικές λέξεις! Ψάξτε το..


(*) Στο ιστολόγιό σας είδα αυτό: https://thriskeftika.blogspot.gr/2018/03/6602018_29.html

Ανώνυμος είπε...

Αυτή τη φορά το Υπουργείο δεν έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση για την νέα απόφαση του ΣτΕ. Την πρώτη φορά που ακυρώθηκαν τα Θρησκ. Δημοτικού και Γυμνασίου είχε βγάλει σύντομη ανακοίνωση και έλεγε ότι θα επανέλθει μόλις μελετήσει όλο το σκεπτικό. Ποτέ δεν επανήλθε. Μόνος του ο Γαβρόγλου έλεγε και ξανάλεγε μόνο ότι η απόφαση δεν αφορά τα δικά του Θρησκευτικά αλλά του Φίλη. Κι ας είναι ίδια και τα δύο.

Από αύριο πάλι θα μας πει το ίδιο. Ότι και η νέα απόφαση αφορά του Φίλη, όχι, όχι τα δικά μου.

Να περιμένω και τον Μεσσηνίας να πει ότι πάλι γίνεται φασαρία χωρίς λόγο; Ή μήπως τον Αρχιεπίσκοπο να μας θυμίσει ότι "συνεχίζεται ο διάλογος";

Για τον Γαβρόγλου ξέρω. Το (πολιτικό) τέλος του και του κόμματός του είναι κοντά.
Για την ηγεσία της Εκκλησίας ας αποφύγω τα χειρότερα κι ας πω: ΚΡΙΜΑ!!!

Ανώνυμος είπε...

Εντάξει. Και άσχετος να είσαι με τα Θρησκευτικά και να μην έχεις διαβάσει ποτέ προγράμματα σπουδών με τόσα δικαστικά χαστούκια σε πολιτικούς και θεολόγους που σκέφτηκαν αυτά τα καινούργια μοντέρνα θρησκευτικά καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά...

Ο αρχιεπίσκοπος δεν το κατάλαβε ακόμη;

Ανώνυμος είπε...

Ας τα κάψουμε και τα ΝΠΣ και τους Φακέλλους Μαθητών για να τελειώνουμε επιτέλους. Δημοσίως, με πορεία, με συμμετέχοντες όλους εκείνους που αντιτίθενται σ' αυτούς! "Παλικαρίσια" - αληθινή εικόνα. Να γίνει ιστορικό γεγονός και τεκμήριο για τον μελλοντικό ιστορικό της εκπαίδευσης.

Κι ας έλθουν οι εκπρόσωποι όλων των ομολογιών (γιατί όχι και των άθεων) να κάνουν Θρησκευτικά στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έλεος πια, κουραστήκαμε με αυτή την κατάσταση. Δεν πάει άλλο.

Ή ας γίνουν τα Θρησκευτικά επιλεγόμενο μάθημα, για να καταλάβουμε εμείς οι θεολόγοι ότι αυτή η φαγωμάρα μόνον κακό κάνει.

Οι κατήγοροι των ΝΠΣ, πόσο ακόμη θα χειροκροτούν τις αποφάσεις του ΣτΕ; Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η άκρως νομικίστικη αντιμετώπιση των Θρησκευτικών, αλλοιώνει την ουσία του μαθήματος, που πάνω απ' όλα είναι παιδαγωγική και θεολογική;

Όλα τα άλλα που ακούγονται και γράφονται, δηλαδή για σεβασμό στο Σύνταγμα και τις αποφάσεις του ΣτΕ (λες κι αυτό είναι το αλάθητο του Πάπα) είναι για εσωτερική κατανάλωση και αυτοδικαίωση.

Μήπως ήρθε η ώρα για ηρεμία και ειρήνη, νομίζω...

Ανώνυμος είπε...

Εφόσον τα νέα πολυθρησκειακά προγράμματα σχεδιάστηκαν γράφτηκαν, εφαρμόστηκαν πιλοτικά, γράφτηκαν τόσοι φάκελοι και έγιναν τόσες επιμορφώσεις και όλα αυτά κατασπαταλώντας μέσα σε ένα πλαίσιο παρανομιών και αντισυνταγματικότητας τα χρήματα της Ευρώπης του ΕΣΠΑ δηλαδή της ευρωπαϊκής ένωσης μήπως είναι ώρα να δούμε τώρα και τα οικονομικά!!!! Διότι η Ευρώπη που δίνει τα χρήματα δεν τα δίνει για να τα παίρνουν ορισμένοι επιτήδειοι και να τα κατασπαταλούν σε προγράμματα με παράνομους αντισυνταγματικούς αντιπαιδαγωγικούς σκοπούς για να εξυπηρετήσουν τους ιδεολογικούς ή αντορθόδοξους σκοπούς τους, αλλά για να φτιάξουν προγράμματα ωφέλιμα και κατάλληλα για τα παιδιά, νόμιμα και συνταγματικά που να προάγουν στη συγκεκριμένη περίπτωση πρωταρχικά την οικεία θρησκευτικότητα και όχι για να την καταπνίξουν μέσα στον πολυθρησκειακό τους πειραματισμό, τον διαθρησκειακό τους συγκρητισμό και την θρησκευτική τους σύγχυση. Όμως η ώρα της αποκάλυψης όλων αυτών που προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι του προσφέρουν ορθοδοξία με αυτήν την εκκοσμικευμένη μορφή πολυθρησκευτικής παραπλάνησης των μαθητών και μεταστροφής τους στην ειδωλολατρία ήλθε με το ΣτΕ, και η απόπειρα που μετατράπηκε και σε πράξη με την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων και της ήδη αποκαλυπτόμενης σκοπιμότητάς τους να ασκήσουν προσηλυτισμό σε θρησκεία που δεν είναι η ορθόδοξη με θύματα τους ορθόδοξους μαθητές, είναι βέβαιο ότι θα φθάσει σύντομα στη δικαιοσύνη, κυρίως λόγω της επιμονής τους να μην θέλουν να συμμορφωθούν στην απόφαση του ΣτΕ. Μαθαίνω πως πολλοί γονείς ετοιμάζονται για νέες προσφυγές σε ποινικά δικαστήρια!!! Τα πνευματικά εγκλήματα είναι και αυτά εγκλήματα και όλοι όσοι τα επιχείρησαν και τα διέπραξαν θα κριθούν ενώπιον του κριτή Ιησού Χριστού αλλά μάλλον πως θα κριθούν και ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων!!! Όσο για κάποιους εκκλησιαστικούς ηγέτες ο Θεός αλλά και ο λαός του Θεού βλέπουν, μαθαίνουν και ξέρουν πλέον ολοκάθαρα τη στάση τους και πριν αλλά και μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ!!! Δείχνουν καθαρά ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν την μαρτυρική εκκλησιαστική παράδοση της ορθοτόμησης του Λόγου της Ορθόδοξης Εκκλησίας που υπηρετούν!!! Κρίμα, κρίμα, κρίμα!!! Το μόνο που καταφέρνουν είναι να συμπλέουν με εκείνους που θέλουν να διαλύσουν την Ορθοδοξία και την Εκκλησία στη χώρα μας και να ανέχουνται να εφαρμόζουν προγράμματα και διδασκαλίες στο σχολείο για να μετατρέψουν την παιδεία αλλά και τη χώρα, όπως λένε, με τις ευλογίες της διοικούσας Εκκλησίας σε ουδετερόθρησκη!!! Καλή σύμπλευση λοιπόν να έχουν!!!

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ορθά γράφετε ανώνυμε 25 Απριλίου 2018 - 11:06 μ.μ.. Ήρθε η ώρα για ηρεμία και ειρήνη, νομίζω.. κι εγώ. Θα εφαρμοστεί το παλαιό πρόγραμμα σπουδών για να τελειώνουν όλα τα άλλα π.χ. η φαγωμάρα που κάποιοι σχεδίασαν και προκάλεσαν. Πριν από 1,5 χρόνο οι οπαδοί των ΝΠΣ, χειροκροτούσαν τις μεταρρυθμίσεις Φίλη. Έλεγαν επιχαίροντας ότι: ΄΄ Δεν βλέπετε ποιός έχει το χέρι πάνω από το πάπλωμα;΄΄. Τώρα, μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ ήρθε η σειρά των άλλων. Είδαμε ποιός έχει το πάνω χέρι στην τελική. Πρός τι λοιπόν η απορία και το πένθος ; Πάντα έχει κι ο ΄΄Καιρός γυρίσματα΄΄.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)