25/5/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 25.5.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ. Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου καὶ Ἰ. Σαββίδης χρηματοδοτοῦν συνέδρια, ποὺ μετέχουν οἱ: K. Μητσοτάκης, Ἀλ. Παπαχελᾶς, Ἐλ. Προδρόμου. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Ἔχει ἡ Ἐκκλησία τήν ἀποκλειστικότητα τῆς σωτηρίας; Τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.
➢ Ἡ προβολή τοῦ γέροντος Ἰωσήφ ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου. Τοῦ Ἀρχιμ. Γρηγορίου, Καθηγουμ. τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου.
➢ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΗ Η ΑΓΑΠΗ ΦΥΤΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΨΕΥΔΟΑΝΘΡΩΠΙΣΤΑΙ. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.
➢ Συνοδικὴ ἀπόρριψις τῆς «Συνόδου». Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν.
➢ Ἐκκλησιαστικὴ ἑνότης ἐν ἀληθείᾳ καὶ ὄχι ἑνότης ὑπὸ τὸν Πάπαν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Σχόλια εἰς τὴν ἀπόφασιν 660/2018 τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Δημητρίου Βογιατζῆ, Θεολόγου Καθηγητοῦ τοῦ 3ου ΓΕΛ Ὑμηττοῦ, Γραμματέως τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.
➢ «Τὸ πάθημα τῶν θρησκευτικῶν». Τοῦ κ. Ἰωάννη Κουρεμπελέ, Καθηγητοῦ Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ.
➢ Πορίσματα Ἡμερίδος μὲ θέμα: «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω!».
➢ Ἡ ἱστορία τοῦ Ἴλιντεν καὶ τὸ ὄνομα τῶν Σκοπίων. Τοῦ κ. Γεωργίου Β. Τσούπρα, Δρ Θεολογίας- Σλαβολόγου.
➢ Τὰ πλοκάμια τοῦ Σιωνισμοῦ εἰς Εὐρώπην καὶ Ἑλλάδα. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικὸς- Ἀρχαιολόγος.
➢ Πίστις καὶ μοναξιά.Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Δελτίον Τύπου διά τό ἐπαίσχυντον νομοσχέδιον ἀναδοχῆς παιδιῶν ἀπό ζεύγη ὁμοφυλοφίλων.
➢ Ἀπὸ τὶς «Κατηχήσεις» τοῦ Ἁγ. Κυρίλλου Ἱεροσολύμων περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν λόγον του πρὸς φωτιζομένους.
➢ «Ἡ Ἀλφαβήτα τοῦ Πιστοῦ καὶ τοῦ Ἀπίστου». Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου, θεολόγος - φιλόλογος, πρώην Δ/ντὴς Γ.Ε.Λ. Ν. Ἐρυθραίας.
➢ Ἡ Γενοκτονία τῶν Ποντίων. Γράφει ἡ κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)