15/6/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 15.6.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἡ παραχώρησις τοῦ «Προμπονᾶ» θὰ ὑποβιβάση τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Συμφώνως πρὸς τὴν μήνυσιν τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων τὸν Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν βαρύνει. ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ! ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ! Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.
➢ Ράπισμα τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων πρὸς τὴν Κυβέρνησιν.
➢ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: «Ο ΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Ἀρθρογράφου - Συγγραφέως.
➢ Ἀρχιερατικὴ ἀμνηστία ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ;
➢ «Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν...» (Πράξ. 16,9). Περὶ ποίας Μακεδονίας ὁμιλεῖ; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Περὶ τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα, μὲ καίριον λόγον τοῦ σοφοῦ Ἠλιοὺ Μηνιάτου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα.
➢ Οἰκουμενικὴ εἶναι μόνον ἡ Ἀλήθεια.
➢ «Γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους θὰ θυσιάσουμε τὴν Ἑλλάδα»; Τοῦ κ. Χαραλάμπους Παπαδοπούλου.
➢ Λόγος εἰς τὸ «Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων». Τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Σελευκίας.
➢ Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας ἀρνεῖται ἐκνόμως νὰ συμμορφωθῆ μὲ τὰς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ.
➢ Πατριαρχικὸν δεῖπνον μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας.
➢ Προκαθήμενοι καὶ Ὑπ. Παιδείας εἰς τὴν σκακιέραν.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)