29/6/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 29.6.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΟΛΕΘΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Οἱ σημερινοὶ νοσταλγοὶ τῆς 70χρονης ἀθεΐας πωλοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ περιθωριοποιοῦν τὴν Ἐκκλησίαν.

➢ Ἡ πλαστογράφησις τῆς ἱστορίας τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν Μακεδόνων καὶ ἡ προδοτικὴ συμφωνία Τσίπρα. Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνός, Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου.
➢ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης: «Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάδα».
➢ Ψήφισμα 8 Ἱεραρχῶν καὶ 47 Ἱ. Μονῶν πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας.
➢ Ἡ ἔγκρισις τοῦ φασισμοῦ εἶναι λύσις; Ἱ. Μ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης.
➢ Ἐρωτήματα πρὸς τὸν κ. Κοτζιᾶν. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Χατζηεφραιμίδης, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου.
➢ Ἀπό τό Κολυμπάρι εἰς τούς Ψαράδες. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Ἀρθρογράφου - Συγγραφέως.
➢ Ἦτο ἀκραῖος ὁ Ἁγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός;
➢ Ἡ «πεμπτουσία» τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
➢ Τὸ φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν «Σύνοδον τῆς Κρήτης». Γράφει ὁ πρωτοπρ. π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος.
➢ Ὁ συνεορτασμὸς τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων, δὲν χωρεῖ τὰς ἐξουσιαστικὰς παρερμηνείας τῶν Παπικῶν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Σεβασμός εἰς τήν ἐλευθερίαν τῶν ἄλλων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ποῖος εἶναι ὁ κερδισμένος τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν; Ἡ προϊστορία καὶ τὸ πῶς ἐφθάσαμεν εἰς τὴν Συμφωνίαν, ποὺ ἐζημίωσε πολλαπλῶς τὴν Πατρίδα μας. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.
➢ ΕΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ο ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ὄχι ὑποκατάστασις Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
➢ «Ἐκθρονισμὸς» τοῦ Ἀρχιεπισκόπουἀπὸ τὴν Σιβιτανίδειον;
➢ Κυριακὴ Ε΄ Ματθαίου: Ἁγίου Βασιλείου Ἐπισκόπου Σελευκείας, Λόγος εἰς τὸν δαιμονιζόμενον.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)