27/7/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 27.7.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΝ. Κληρικοί, Μοναχοί: Μήτε χαίρετε εἰς τοὺς ἐνόχους πολιτικούς. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη.

➢ Ἡ προδοτικὴ συμφωνία Τσίπρα μὲ τὰ Σκόπια διὰ τὴν Μακεδονίαν καὶ αἱ εὐθῦναι καὶ παραλείψεις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Γράφει ὁ Ἱερ. Δαμασκηνὸς ὁ τοῦ Φιλαδέλφου.
➢ Σεβ. Κονίτσης: Ὄχι προδοσία καὶ εἰς τὸ Βορειοηπειρωτικὸν
➢ Σεβ. Αἰτωλίας: «οὐδέποτε πιστεύαμε ὅτι οἱ νομοθετοῦντες, πάσης ἀποχρώσεως θὰ ἔφθαναν σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο».
➢ «Ἀνάγκη ἐνισχύσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας τοῦ λαοῦ μας». Τοῦ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικολάου.
➢ Τὸ πρόβλημα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας. Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, τ. Κοσμήτορος Θεολ. Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.
➢ Χρειαζόμεθα μὴ ξενοκίνητον Κυβέρνησιν. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Θεόκλητος Τσίρκας, πτ. θεολογίας - Παντείου Πανεπιστημίου.
➢ Ἑνότητα ὑπὸ τὸν Πάπαν προωθοῦν οἱ Οὐνῖται τῆς Οὐκρανίας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Σοβαρωτάτη καταγγελία δι’ ἐπιτροπήν τοῦ ΙΕΠ.
➢ Ἡ Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου θὰ ἐπικυριαρχήση εἰς τὰ Μ.Μ.Ε.; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
➢ Νὰ στείλωμεν εἰς τήν Βουλὴν «Καντιῶτες». Τοῦ κ. Σπήλιου Παναγιωτοπούλου.
➢ Σεβ. Σύρου: «ὁ κύριος Ὑπουργὸς δεσμεύτηκε»
➢ «Κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις». Γράφει ὁ μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
➢ Εἰς βάρος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Λυκείων αἱ σαρωτικαὶ ἀλλαγαὶ διὰ τῶν ΚΙΜ;
➢ Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξωτερικῆς μορφώσεως. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Γυναικεία γύμνωσις - συνέπειες. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Ζιόμπολα.
➢ Ἀναστοχασμὸς τοῦ «ἐκπαιδευτικοῦ ἀναστοχασμοῦ». Γράφει ἡ κα Βασιλική Ματιάκη, Ὑπ. Διδάκτωρ Θεολογίας ΑΠΘ.
➢ Ἡ ὀρθὴ ἑρμηνεία τοῦ «Μενοῦνγε» εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τῶν Ἱ. Παρακλήσεων. Τοῦ κ. Ἠλία Σουτζίδη, ὑπ. δρ θεολογίας.
➢ Ἡ κακόδοξος θεωρία τῆς «Οἰκονομίας τοῦ Πνεύματος». Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς.
➢Χεῖρα βοηθείας τείνει ἡ Ἐκκλησία εἰς τὴν Πολιτείαν
➢ Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου. ...Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; Νικηφόρου Θεοτόκη Ἀρχ/που Ἀστραχὰν καὶ Σταυρουπόλεως.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)