12/7/18

Πίνακας υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Θεολόγων

Δημοσιεύτηκαν σήμερα στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για ενστάσεις εντός προθεσμίας τριών ημερών. Για τις 11 θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Θεολόγων υποβλήθηκαν 23 αιτήσεις. Να σημειωθεί ότι καμία αίτηση δεν υποβλήθηκε για τις θέσεις Θεολόγων ΣΕΕ στα ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΕΕ ΚΛΑΔΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ


Δείτε σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)