14/9/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 14.9.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Μακαριώτατε, ἀντισταθεῖτε! Δὲν χρήζει ἀναθεωρήσεως τὸ Σύνταγμα, διότι ΔΕΝ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Τοῦ ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, ἱ. Κ. τοῦ Φιλαδέλφου, Ἅγ. Ὄρος.

➢ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1918, ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.
➢ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Ἐσχάτη ὥρα! Ἀποτρέψετε τὸ Σχίσμα! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
➢ Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης διά τόν 2ον «γάμον» τῶν Κληρικῶν…!
➢ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Ὁμιλία περί τῆς ἀληθοῦς ἐλευθερίας . «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι». Τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως.
➢ Διατὶ οἱ Ἱ. Κανόνες βοοῦν: «ὁ δίγαμος καὶ ἀκλήρωτος»; Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Οἱ ὑποψήφιοι διὰ τὸν Θρόνον τῆς Ἱ. Μ. Λαρίσης. Γράφει ὁ κ. Προκόπιος Ψυχογιός
➢ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΟΥΣ. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.
➢ Δὲν θὰ θεραπευθῆ τὸ σχίσμα εἰς τὴν Οὐκρανίαν μὲ μεγαλύτερον σχίσμα. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἡ δήλωσις τοῦ Τορόντο καὶ ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμβαρίου. Ὑπὸ τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Τσβετκόβ, Ἁγία Πετρούπολις, Ρωσική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.
➢ Ἡ Ἑλλάς κινδυνεύει μέ πρόστιμον ἀπό τήν Εὐρώπην λόγῳ τοῦ Ὑπ. Παιδείας.
➢ Ἀπ. Παῦλος καὶ Ἱ. Χρυσόστομος, διὰ τὸ παρὰ φύσιν πάθος. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Ζιόμπολα.
➢ Ἡ ὑπεράσπισις τῆς πίστεως. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ αἵρεσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ; Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητὴς Θεολόγος - Συγγραφεύς.
➢ Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καταγγέλλει τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως διὰ «παπικὴν διδασκαλίαν»!
➢ ΔΙΣ: «ἡ Πολιτεία δὲν τήρησε ἐκ τῶν ὑστέρων τὶς ὑποχρεώσεις της σχετικὰ μὲ τὴν Σύμβαση τοῦ 1952».
➢ Ἐκκλησία Κύπρου: Κύριοι Βουλευταί, μὴ ἐκθεμελιώνετε ὅ,τι ὑγιὲς ἀπέμεινε!
➢ Ὁ Σεβ. Πάφου ἐπιβεβαιώνει τὸν Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα
➢ Ἡ Βουλὴ καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας βραβεύουν τὸν διαιρέτην τῆς Ἐκκλησίας
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)