10/1/19

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ ζητά άμεση σύγκληση της Ιεραρχίας για τη συνταγματική αναθεώρηση

Πειραιάς 10/1/2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Σεβ. Μητροπολίτης Πειραις κ. Σεραφείμ κατέθεσε ες τήν εράν Σύνοδον τς κκλησίας τήν κάτωθι ατηση μέσου συγκλήσεως τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος διά τήν κριτική θεώρηση τν προτάσεων τς Κυβέρνησης γιά τήν ναθεώρηση το Συντάγματος πού φορον στήν τροποποίηση τν σχέσεων κκλησίας καί Πολιτείας, στήν πιβολή το πολιτικο ρκου καί στήν κατάργηση τν ννοιν τς οκογενείας καί το θνους.

κ τς . Μητροπόλεως

ριθμ. Πρωτ. 15                              
ν Πειραιε τ 9 ανουαρίου 2019

Πρς Τν
ερν Σύνοδον
τς κκλησίας τς λλάδος
ω. Γενναδίου 14
ΑΘΗΝΑΙ

Μακαριώτατε,
        Σεβασμιώτατοι,
Πάνυ ελαβς καί ες πάντησιν το π’ριθμ. 4544/2251/17.10.2018 μετέρου εροσυνοδικο γγράφου, δι’ ο κοινοποιεται ες τήν πό τήν Προεδρίαν το Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, ρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνο ρισθεσαν πό τς Σεπτς εραρχίας πιτροπήν Συνταγματικς ναθεωρήσεως, τς νώπιον Ατς γενομένης τ 4/10/2018 Εσηγήσεως το Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας κ. Κυρίλλου καί κατόπιν τς μετέρας ντολς διά τήν «νδελεχή μελέτη τν θιγομένων θεμάτων καί ξιοποίηση» προάγομαι εσεβάστως πως ναφέρω μν τά κάτωθι:
σύστασις πό τς ΙΣΙ τς πιτροπς ναθεωρήσεως το Συντάγματος, γένετο γιά νά διακριβωθ τό περιεχόμενον τν πό τν κομματικν σχηματισμν το Κοινοβουλίου προτάσεων διά τήν ναθεώρησι το θεμελιώδους Νόμου το Κράτους. δη Κυβέρνησις κκίνησε πό το παριππεύσαντος τους τήν διαδικασίαν ναθεωρήσεως, ποία σήμερον 9/1/2019 λοκληρώνεται ες τήν ρμοδίαν πιτροπήν τς Βουλς καί προωθεται πρός ψήφισι ες τήν λομέλειαν το Κοινοβουλίου, ποία θά συγκληθ περί τά τέλη ανουαρίου ρχάς Φεβρουαρίου.
πρότασις το κυβερνντος κόμματος ΣΥΡΙΖΑ διά τά θέματα πού φορον ες τάς σχέσεις κκλησίας-Πολιτείας καί γενικώτερον τεροκαθορισμο τν ξ ατν πορρεουσν κατευθύνσεων ες τά θέματα τς ρκοδοσίας τν αρετν καί τν δημοσίων λειτουργν καί τς ναγνωρίσεως τς οκογενείας, ς θεσμο το θνους εναι πλέον γνωσταί καί δεδομέναι.
Εδικώτερον διά τήν ναθεώρησι το ρθρου 3 το σχύοντος Συντάγματος ες τό περίγραμμα τς ναθεωρητικς λογικς του  καταλέγεται τυπολογία τν σχέσεων Πολιτείας-κκλησίας. Δέν πιλέγεται μέν κατάργησι το ρθρου 3 το Συντάγματος πού θά πέφερε τεκτονικόν σεισμόν μέ τήν κατάργησι τς συνταγματικς προστασίας τν Καταστατικν κειμένων τς κκλησίας τς λλάδος, λλά εσαγωγή ες τό ρθρον 3 το Συντάγματος τς ορίστου ρήτρας διά τήν «κρατική θρησκευτική οδετερότητα» πού μως πονοεται κατοχύρωσίς της πέρ λων τν γνωστν θρησκειν τς χώρας, δη ες τό ρθρο 13 το Συντάγματος διά τήν θρησκευτικήν λευθερία. Τό σχον ρθρο 3 ρυθμίζει τάς σχέσεις τς λληνικς Πολιτείας μέ τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον, ς διεθνές Νομικόν Πρόσωπον καί δηλώνει τόν σεβασμόν τς λληνικς Δημοκρατίας πρός τή διαμορφωμένην κατά τό κανονικόν δίκαιον σχέσι το Οκουμενικο Πατριαρχείου μέ τήν κκλησίαν τς λλάδος (δογματική νότητα, καθεστώς Νέων Χωρν, Κρήτης, Δωδεκανήσου, λλά καί γίου ρους σύμφωνα μέ τίς εδικότερες προβλέψεις το ρθρου 105). Διά τήν κρίβειαν, τό Σύνταγμα εσάγει δύο διαφορετικά συστήματα σχέσεων Kράτους καί κκλησίας. ν σύστημα συνταγματικς ρυθμισμένων σχέσεων (πού ξειδικεύει νόμος) μέ τήν κκλησίαν τς λλάδος καί ν σύστημα μοταξίας μέ τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον. Τό ρθρο 3 λειτουργε προστατευτικά διά τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον καί τήν διεθν νομικήν καί κανονικήν του θέσι, συμπεριλαμβανομένων τν διαίτερων κκλησιαστικν καθεστώτων, ες τήν λλάδα πού τό φορον εθέως. Τό σχον Σύνταγμα εναι συνεπς θρησκευτικς φιλελεύθερον. Εναι πλέον προστατευτικόν διά τήν θρησκευτικήν λευθερίαν καί σότητα πό τή λεγόμενη θρησκευτική οδετερότητα. οδετερότητα δέν εναι laicite. Η laicite εναι στορικς μία πολιτική θεολογία πού συγγενεύει μέ τόν δεϊσμόν. θρησκευτική οδετερότητα μφανίζεται ες κράτη ες τά ποα συνυπάρχουν Kαθολικισμός καί Προτεσταντισμός. θρησκεία τοποθετεται ες τήν διωτικήν σφαραν μλλον ες τήν σφαραν τς κοινωνίας τν πολιτν, τό κράτος τηρε σας ποστάσεις, χωρίς πίεσι καί χωρίς προτίμησι πρός μίαν θρησκευτικήν κοινότητα, λλά δέν εναι χθρικόν πρός τό θρησκευτικόν φαινόμενον. φόσον ες τήν λληνικήν ννομον τάξι σχύει πλήρως τό ρθρο 13 το Συντάγματος καί τό ρθρο 9 τς ΕΣΔΑ, προσθήκη τς ρήτρας τς θρησκευτικς οδετερότητος, νσωματώνεται μεθοδικς ες τό ρθρον 3 το Συντάγματος πού φορ μόνο ες τήν «πικρατοσα» ρθόδοξον κκλησίαν καί χι ς φειλε ες τό ρθρον 13, πού ναί μέν νήκει ες τόν σκληρόν πυρήνα τν μή ναθεωρητέων ρθρων το Συντάγματος, λλά πού συγκεκριμένη πρόσθεσις δέν ναθεωρε τήν οσίαν τς διατάξεως, πού πως ναφέρθη κατοχυρώνει τήν θρησκευτικήν λευθερίαν σοτίμως λων τν γνωστν θρησκειν, διαρρυθμίζει συνολικς τό θρησκευτικόν φαινόμενον καί πομένως περιλαμβάνει ες τό κανονιστικόν του πεδίον λας τάς γνωστάς θρησκείας, διά νά πιτευχθ   παγία θέσις τς ριστερς τι διάταξι το ρθρου 3 χει μόνο διαπιστωτικόν καί χι κανονιστικόν περιεχόμενον, μέ τι ατό δικαιοπολιτικς συνεπάγεται (κατάργησις συμβόλων, πομείωσις θρησκευτικν ορτν, πεκκλησιοποίησις το θνους).

πρότασις ναθεωρήσεως τν ρθρων 13 παρ. 5, 33 παρ. 2 καί 59 παρ. 1 καί 2 διά τήν καθιέρωσι το πολιτικο ρκου καί κατάργησις τς προαιρετικότητος ες τήν ρκοδοσίαν αρετν καί δημοσίων λειτουργν στοχεύει προδήλως ες τήν ποσύνδεσι τς κκλησίας πό τόν Δημόσιον βίον καί ες τήν πομείωσι νός κ τν βασικν στοιχείων τς θνικς ταυτότητος πού εναι τό μόθρησκον. Προσβάλλει μως καταφώρως τήν ννοιαν το σεβασμο τς θρησκευτικς λευθερίας το ρθρου 13 το Συντάγματος, διότι πιβάλλει ες τούς νθέους αρετούς καί δημοσίους λειτουργούς λληνας πολίτας, τήν διά το Συντάγματος δημοσίαν δήλωσι ς ντολογικο τους θεμελίου, χι τς πίστεώς τους ες τό θεον καί ερόν, λλά ες τόν αυτό τους. πιβολή ατή ποτελε παραβίασι το ρθρου 13 το Συντάγματος καί τς ΕΣΔΑ. πως τυγχάνει παράδεκτον νά ποχρεοται θεος πού θεωρε ς ντολογικόν του θεμέλιον τόν αυτόν του, δηλαδή τήν τυχαίαν συνάρμοσι τν κυττάρων του κ τς ποίας μυστηριωδς προκύπτουν μεταφυσικαί ννοιαι ς τιμή καί συνείδησις, νά δηλώνη τό θεον καί τό ερόν, οτω καί νθεος νά ποχρεοται νά ρκοδοτ ες τόν αυτόν του.

πρότασις ναθεωρήσεως το ρθρου 21 το Συντάγματος πού εθέως πομειώνει καί ξαφανίζει τήν ννοιαν τς οκογένειας ς πρωταρχικο κυττάρου το θνους καί το προσδίδει μόνο λιστικόν περιεχόμενον εναι παράδεκτος καί προσβλητική διά τήν διοπροσωπείαν το λαο μας.
σχέτου μως το γεγονότος τι πό τό σχον ναθεωρητικόν σύστημα, τό ποο προβλέπει τήν σύμπραξι δύο διαδοχικν Βουλν ες τήν ναθεωρητικήν διαδικασίαν, ναθεώρησις το Συντάγματος καί πό τήν τρέχουσαν πολιτικήν συγκυρίαν εναι πολύ δυσχερής πόθεσις καί τοτο νεξαρτήτως άν γίνει δεκτή γραμματική ρμηνεία το ρθρου 110 το Συντάγματος συμφώνως πρός τήν ποίαν ες τήν προτείνουσαν Βουλήν νήκει προσδιορισμός το ντικειμένου τς ναθεωρήσεως καί ες τήν ποφασίζουσαν Βουλήν διαμόρφωσις το περιεχομένου της «ντιγραμματική» καί ν τινι τρόπ λευθεριάζουσα ρμηνεία του, γιωτάτη μν κκλησία θά δει πρό τς ψηφίσεως πό τς λομελείας το Κοινοβουλίου τν ς νω προτεινομένων διατάξεων πό τς Κυβερνήσεως, νά χη τοποθετηθ διά το ερο Σώματος τς Σεπτς εραρχίας, τήν στιγμήν κατά τήν ποίαν γία καί ερά Σύνοδος το Σεπτο Οκουμενικο Πατριαρχείου χει δη ποφανθ πί τν νωτέρω θεμάτων, στε ο ξιότιμοι κυρίες καί κύριοι Βουλευτές νά γνωρίζουν πισήμως τάς θέσεις τς γιωτάτης μν κκλησίας πί τν προτεινομένων πρός ναθεώρησι διατάξεων.
Δι’ατό καί ποβάλλω τήν θερμοτάτην παράκλησιν πως συγκληθ πάραυτα . Σύνοδος τς εραρχίας τς γιωτάτης μν κκλησίας διά νά ποφανθ πί τν φορώντων ες τάς σχέσεις κκλησίας-Πολιτείας προτεινομένων πρός ναθεώρησι ρθρων.
πί δέ τούτοις κατασπαζόμενος τήν μετέραν Μακαριότητα καί μς  Σεβ. γιοι Συνοδικοί διατελ,
λάχιστος ν Χριστ δελφός

    + Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)