19/4/19

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.4.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΙ ΑΛΑΖΟΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ.

Ἐξαπατοῦν, ἐκβιάζουν Ἱερομονάχους, ἐπικαλούμενοι τὸν Γέροντα Ἐπιφάνιον. Γράφει ὁ π. Ἱερόθεος Ἀργύρης, Ἱεροκήρυξ.
➢ Ὁ Ναυπάκτου υἱοθετεῖ βαρείας ἀντικανονικὰς ἀπόψεις. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.
➢ Ὁ Μητροπολίτης, ὁ Δήμαρχος καὶ ἡ χρεωκοπία. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Ὁ φιλόθεος καὶ φιλάγιος μακαριστὸς π. Μᾶρκος.
➢ Μετά τήν ταλάντευσιν τοῦ Ἁγ. Ὄρους εἰς τό Οὐκρανικόν. Ὁ Ἀναστὰς Κύριος νὰ εὕρη τὴν Ὀρθοδοξίαν ἑνωμένην. Γράφει ὁ πρεσβύτερος π. Γεώργιος Χάας.
➢ Ἀντιοχείας: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ καρδιά τῆς Ὀρθοδοξίας».
➢ Λιβελογράφημα ἡ ἀπάντησις τοῦ διευθυντοῦ τῆς διαδικτυακῆς “Πεμπτουσίας”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ! Πόσον διαφέρει τὸ Φανάρι ἀπὸ τὴν Ρώμην;
➢ Σεβασμιώτατε Ναυπάκτου, ἔλθετε «εἰς ἑαυτόν» (Λκ. ιε΄17). Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου -Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου.
➢ Ἡ ἀξία τοῦ Ζ΄ κεφαλαίου τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἐπιβουλή τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης». Τοῦ Σεβ. Μάνης κ. Χρυσοστόμου.
➢ «Ἡγέται τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καλοῦν τοὺς Μασόνους εἰς κοινὰς Συσκέψεις διὰ τὴν πορείαν τῆς Εὐρώπης! Ὁ τέκτων δίκην τεραστίου ὀκτάποδος περιπτύσσει τὴν γῆν...» (τεκτ. περ. Πυθαγόρας 1889 τ.3). ΠΩΣ προκύπτουν ἀντιχριστιανικοὶ νόμοι εἰς τὴν Ἑλλάδα;
➢ Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος διὰ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Λαζάρου. Διασκευὴ ἀποσπάσματος σχετικῆς ὁμιλίας του. Τοῦ κ. Ἰωάννη Β. Κωστάκη.
➢ «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Κυριακὴ τῶν Βαΐων(Ἰωαν. ιβ΄ 1-18). Ἁγίου Εὐλογίου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.
➢ Ὑπ. Παιδείας: «Εἶναι σωστό νά μισθοδοτοῦνται ἄγαμοι κληρικοί;».
➢ Οἱ χριστιανοί νά ψηφίσουν πάλιν τόν κ. Τσίπραν!
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)