15/5/19

Στα μη εξεταζόμενα γραπτώς μαθήματα τα Θρησκευτικά Α΄ και Β΄ ΕΠΑΛ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Υ.Α. Φ4/72379/Δ4 με θέμα "Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ.
και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. -Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.". Μεταξύ των μη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων είναι και τα Θρησκευτικά της Α΄ και Β΄ τάξης.
ΤΟ ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)