21/5/19

Μία ώρα Θρησκευτικών στη Γ΄ τάξη του νέου Γενικού Λυκείου - Το ΦΕΚ με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν:
1. Το Ωρολόγιο προγραμμάτων μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
2. Τροποποίηση της με 139454/Δ2/28-08-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμματων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ 3807 Β΄) ως προς το Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
Δείτε το ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)