2/8/19

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 2.8.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΝΕΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ Ο ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΟΣ «ΧΑΛΚΙΤΗΣ». Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Διαλύει τὴν Θ. Λειτουργίαν ἡ δημοτική γλῶσσα. Τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου.
➢ Ἡ Δημοσιογραφία τῆς… ἐξαιρέσεως. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.
➢ Οἱ Ἕλληνες προτάσσομεν τήν ἐκκλησιολογίαν, ὄχι τό ὅμαιμον. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος.
➢ Σεισμὸς ἀποκαλύψεων διὰ τὸν π. Δέδεν συνταράσσει τὰ Ἰωάννινα!
➢ Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Θρησκευμάτων κ. Καλαντζῆς ἐναντίον τῆς Ὑπ. Παιδείας κ. Κεραμέως; Τί Παπάγος, τί Πλαστήρας τὰ καταργημένα θρησκευτικὰ κ.κ. Φίλη-Γαβρόγλου. Τοῦ κ. Νικολάου Μερτζάνη, θεολόγου-ἠλεκτρονικοῦ (ΤΕ).
➢ Κυπριακόν: 45 χρόνια ἀδιαφορίας! Τοῦ κ. Μανώλη Βολουδάκη.
➢ Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Τοῦ Μάρκου Ὀρφανοῦ (†).
➢ Τὸ ἐπικίνδυνον εἶδος τῶν μεικτῶν Ἐκκλησιαστικῶν κατασκηνώσεων εἰς τὴν Κύπρον θὰ εὕρη μιμητάς; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ὁμιλία εἰς τὴν θεραπείαν τῶν δύο Τυφλῶν (ἐν τῇ οἰκίᾳ). Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου (Ματθ. θ΄ 27-35). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχανίου Σταυρουπόλεως καὶ Χερσῶνος.
➢ «Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Προειδοποίησις πρὸς τοὺς Ἱεράρχας ἡ κοίμησις τοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος;
➢ Ἀπὸ τὴν Συναγωγὴν εἰς τὴν Μασονίαν. Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ ἑβραϊκὸς Γνωστικισμός. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός – Ἀρχαιολόγος.
➢ Βαθαίνει ἡ ρῆξις… ἡ Κύπρος εἰς τὸ στόχαστρον!
➢ Ὁ Σεβ. Σύρου καὶ τὸ «δημοψήφισμα».
➢ Νέος τίτλος διὰ τὸν Πατριάρχην Κων/λεως.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)