11/8/19

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 9.8.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Η ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ, ΑΙΤΙΑ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ! Ὁ 28ος Κανών τῆς Δ΄Οἰκ. Συνόδου συνετέθη, διά νά περιορίση τόν ἐπεκτατισμόν τῆς τότε Πρωτοκαθέδρου καί εἰς τό μέλλον τοῦ κάθε Πρωτοκαθέδρου! Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.

➢ Ἡ Μήτηρ τῆς Ζωῆς καὶ τὸ «πρόσωπον» τοῦ θανάτου. Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Μάξιμος Λαυριώτης.
➢ Νὰ μεταβάλωμεν τὴν Οὐνίαν εἰς «Δούρειον Ἵππον» κατὰ τοῦ Παπισμοῦ. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.
➢ «Θεοτόκος - Ἡ ἄρρητος Δόξα τῆς Κοιμήσεως». Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
➢ Εἶναι τὸ ἔμβρυον «πρόσωπον»; Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.
➢ Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀποκαθιστᾶ τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων.
➢ Ὁ Μόρφου καὶ τὰ μορφώματα. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ. Ἱστορίας.
➢ Ἡ νέα στρατηγική τῆς Κυβερνήσεως διά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννου Θ.Χαΐνη, Ὁμ. Καθηγητοῦ Ἐ. Μ. Πολυτεχνείου.
➢ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ. Τοῦ Μάρκου Ὀρφανοῦ (†).
➢ Τὸ Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας καὶ ἡ Συριακὴ τραγωδία. Τοῦ κ. Χαραλάμπους Καϊδόγλου.
➢ Κυπριακόν: 45 χρόνια ἀδιαφορίας! Γράφει ὁ κ. Μανώλης Βολουδάκης.
➢ Διπλωματία καὶ εὐθύτης: Ἡ στάσις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔναντι τῶν Κυβερνήσεων.
➢ Ἡ ἀντιμετώπισις τῆς ἀδικίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Διὰ τὸν προσφάτως ἐκλιπόντα γέροντα π. Νεκτάριον Μαρμαρινόν.
➢ Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία εἰς τὰ κοιμητήρια, περικόπτεται. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ζιόμπολας.
➢ Λόγος εἰς τοὺς ἐκ πέντε ἄρτων τραφέντας πεντακισχιλίους. Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 14-22). Βασιλείου Ἐπισκόπου Σελευκείας.
➢ Τὶς ὁ συγγραφεὺς τῆς ψευδοπραγματείας;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)