14/8/19

Εγκύκλιος Δεκαπενταυγούστου Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ

Τέκνα μου ἀγαπητά,
μέτρητες εναι ο φορς πο μέσα στν πόνο, στς δυσχέρειες κα στ προβλήματα το παρόντος βίου, χουμε καταφύγει στ μορφ τς Παναγίας μας, γι ν ναζητήσουμε παρηγορία, νάπαυση κα στηριγμό.
εκόνα τς Θεοτόκου πάρχει σ κάθε σπιτικό, κόμα κα κε πο πίστη μοιάζει μετέωρη, χλιαρή, σθενική. κόμα κι κε, Παναγία δν λείπει, λλ μυστικ κατεργάζεται τ θαμα τς οκείωσης κα τς ποδοχς τς σωτηρίας πο Υός Της κομίζει σ κάθε νθρώπινη ψυχή.
Τ πρόσωπο τς ειπαρθένου ποτελε μι διαρκς πόμνηση το Υο κα Θεο Της. Σ λον Της τν βίο, Παναγία κυρίως μ σιωπή, μ νίοτε κα μ λόγο, στν ησο παραπέμπει, κενον ποδεικνύει, Ατν ποκαλύπτει κα γνωρίζει στν κόσμο. Μέσα π τς λίγες λέξεις πο τ Εαγγέλια διασώζουν π τ γλυκυτάτη Της φωνή, θ διέκρινε κανες κενα πο επώθηκαν τότε στ γάμο τς Καν, τ ποα χον ς παρότρυνση κα προτροπ πρς τος πιστος μέχρι σήμερα: «,τι ν λέγ μν ποιήσατε» (ωαν. 2, 5).
Τοτη ρρηκτη σχέση τς Παναγίας μ τ Χριστό, μαρτυρεται κα π τ γεγονός, τι στ εκόνισμά Της, πολ σπάνια θ εκονογραφηθε χωρς τν παρουσία το Υο Της. εκονογραφικς τύπος τς Παναγίας τς βρεφοκρατούσης εναι κυρίαρχος στν Παράδοσή μας. κε θεάνθρωπος γιογραφεται ς παιδί, λλοτε μ ψη καμπτη κα σοβαρή, πο μαρτυρ τ θεϊκή Του φύση, κι λλοτε μ κίνηση κα στοιχεα βρότητας, πο ποκαλύπτουν τι Λόγος το Θεο, λαβε κα τ δική μας τη φύση, τν νθρώπινη, γι ν μς λευθερώσει π τ δεσμ το θανάτου.
Μητέρα πο κρατ στν γκάλη της τν χώρητο Θεό. γυνακα πο συμφιλίωσε τ γ μ τν ορανό, τ κτιστ μ τ κτιστο, τν πεπτωκότα νθρωπο μ τν λεήμονα Θεό. Τούτη γκαλι εναι πο παρηγορε τος φόβους μας, τούτη γκαλι εναι πο μπνεύει τς λπίδες μας.
Μ σήμερα, κατ τν μέρα τς ορτς τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου, προσκυνώντας τ σεπτή Της εκόνα, βλέπουμε μι λλη γκαλιά. Δν εναι κείνη σήμερα πο νοίγει τ χέρια, φο κείτεται σ κλίνη νεκρική. Δν εναι κείνη σήμερα πο κρατ μ σιγουριά, φο χει παραδοθε στν ποστόλων τς πικήδειες πιδαψιλεύσεις. Δν εναι κείνη σήμερα πο θερμ παρηγορε, φο μ τ θάνατο συναντήθηκε, παρότι πρξε πάναγνη κα ψεγάδιαστη σ λόκληρό Της τν βίο.
ησος Χριστς εναι πο σήμερα νοίγει τν δική του γκαλιά, Υἱὸς κα Θες Της. κενος εναι νικητς το θανάτου. κενος κρατ στ πανάγια του χέρια τ ψυχ τς Μητρός Του. κενος παρίσταται, μ στρατις γγέλων κα ρχαγγέλων, στν ξόδιο τούτη στιγμή. παρουσία Του φανερώνει τν δυναμία το θανάτου, τν ριστική του ττα. Πεθαίνοντας νθρωπος πλέον, δν γκαταλείπεται πλ στ φθορ κα στ λήθη. Βρίσκεται στ χέρια το Θεο. κε ψυχ κρατεται μ σφάλεια· μ κα τ σμα γι κε προορίζεται, μετ τν κοιν νάσταση στος καιρος τος σχάτους. Κι μετάσταση τς Θεοτόκου τούτη τν λήθεια μαρτυρε.
Παρθένος μητέρα κρατ στν γκάλη Της τ θεο βρέφος. ησος Χριστς κρατ στ χέρια Του τ ψυχ τς Θεοτόκου Μαρίας. Τοτες ο δύο γκαλις δηγον τ σκέψη μας σ’ να τεράστιο θέμα πο φορ τν πνευματική, μ κα τ κοινωνική μας ζωή. Μιλομε γι τν τρόπο πο στέκεται ποχή μας πρς τ πρόσωπα κενα πο ζωή τους βρίσκεται στ βασίλεμά της. Γι τος νθρώπους τς τρίτης λικίας.
νθρωπος δν δημιουργήθηκε π τ Θε γι ν πεθαίνει, ν σθενε κα ν πον. μως τραγικότητα το πτωτικο κόσμου στν ποο ζομε, φέρει κδηλα τ σημεα το θανάτου. Πορευόμενο κάθε πρόσωπο μέσα στς δυσχέρειες τς ζως, φθείρεται καθημερινά. Πρτο τ σμα, μέρα μ τν μέρα πόκειται σ τούτη τ σκληρ πραγματικότητα. πειτα τν ατ φθοροποι πορεία ακολουθε συχν κα ψυχή, φο ο συνήθειες, ο μμονς κα τ πάθη σκληραίνουν πληγώνοντας τν παρξη. δυναμία τελικ ποτελε τν πικρ σύντροφο τν λικιωμένων κατ τ φυσικ ρο τν πραγμάτων.
δυτικς πολιτισμς, διακηρύττοντας τν νθρώπινη παντοδυναμία ποικιλοτρόπως, στέκεται μήχανος μπροστ στν πραγματικότητα πς νθρωπος γερν. Μ χοντας πάντηση στ ρώτημα το θανάτου, δν εναι κανς ν σταθε κα σ’ ατ τς λοκλήρωσης το βιολογικο κύκλου το νθρώπου. Γι’ ατ δυστυχς παξιώνει λλοτε μεσα κα λλοτε μμεσα τν γεροντικ λικία.
Τοτος κόσμος ποος εναι δομημένος στ κέρδος κα τν οκονομία, κρίνει τν νθρωπο πρωτίστως ς μονάδα παραγωγς. σο κάποιος εναι κανς ν προσφέρει πηρεσίες κα ργατοώρες, σο μπορε ν παράγει κα ν καταναλώνει, σο ποτελε γρανάζι τς οκονομίας κα τς νάπτυξης, ναγνωρίζεται κα μοίβεται γι’ ατό. ταν μως ρχίσει ν πολειτουργε, ν μ προσφέρει τ ναμενόμενα, ντιμετωπίζεται ς παρείσακτος, ς βάρος. παραπάνω θεώρηση τς τρίτης λικίας, μ τραγικ τρόπο ποκαλύφθηκε στν τόπο μας κατ τν περίοδο τς οκονομικς κρίσης, ταν ο συνταξιοχοι ποτελοσαν πάντα τν εκολο στόχο γι ν πετύχουν ο κάστοτε κυβερνώντες τν εημερία τν ριθμν κα τ διάσωση τς χώρας. Τούτη ντιμετώπιση καταμαρτυρε τν μεση παξίωση τς γεροντικς λικίας π τν πικρατοντα πολιτισμό.
μως κα μμεση καταφρόνηση το γήρατος δν εναι σήμαντη. Ατ κδηλώνεται κυρίως μ τν μ ποδοχή του. Στ πολλ μέσα πο ποχή μας διαθέτει, βρίσκει κανες καθημεριν, ρθρα κα βίντεο πο προσπαθον ν πείσουν τι νθρωπος δν εναι παραίτητο ν γεράσει. τσι μφανίζοντα μελέτες πιστημονικς πο ξαγγέλλουν πς στς πόμενες δεκαετίες νθρωπος θ ζε περισσότερο· παρουσιάζονται εδικο πο ποδεικνύουν «δοκιμασμένους» τρόπους ζως στε ν μ γεράσεις· διαφημίζονται φάρμακα κα συμπληρώματα διατροφς γι ν μείνεις πάντα νέος· προβάλλονται νδρες κα γυναίκες ο ποοι παρ τ προχωρημένο τς λικίας τους, χουν καταφέρει ν νικήσουν τ χρόνο. Μ λλους λόγους ποχ εσηγεται στος νθρώπους ν νεργον μ τέτοιο τρόπο στε ν ποφύγουν τ γρας κα τ δειν πο τ κολουθον, σν ατ ν εναι ζήτημα πιλογς.
Μέσα σ τοτο τ πλαίσιο δν εναι παράδοξο πς στς μέρες μας, σως περισσότερο π ποτ, ο λικιωμένοι παραδίδονται π τος οκείους τους στν μοναξι κα στν γκατάλειψη. Ο νέοι νθρωποι, τόσο γι λόγους πρακτικούς, σο κα ψυχολογικος, δυνατον ν στηρίξουν τος δύναμους γονες τους. Δν τος ντέχουν κα δν τος μπορον. Τος φήνουν ν τ βγάλουν πέρα μόνοι τους, φροντίζουν ν τοποθετηθον σ κάποιο χρο διαμονς «κατάλληλο», στε ν λαμβάνουν τ ναγκαα κα παραίτητα. Κι τσι ο γέροντες κοντ στν δυναμία τους, χουν ν ντιμετωπίσουν κα τν ποξένωση, π τος δικούς τους νθρώπους. Τ τέλη τους τελικά, δν μοιάζουν οτε νώδυνα, οτε νεπαίσχυντα, μ οτε κα ερηνικά. 
Στ δική μας παράδοση π τν λλη, στν παππο κα τ γιαγι ρμόζουν τιμ κα σεβασμός. ζω τος χάρισε γνώση κα μπειρία, κι νάλογα μ τν πνευματικ γώνα πο κατέβαλαν, γιναν λιγότερο περισσότερο πρόσωπα σοφίας κα σύνεσης.
Ο γέροντες εναι ζωνταν παράδοση το πολιτισμο μας. Εναι ο μφανες ρίζες το δένδρου το τρόπου μας. κενοι μς συνδέουν μ τ παρελθόν, χι θεωρητικά, λλ προσωπικά. σχέση μας μαζί τους, εναι σχέση μ τν στορία κα τ ψυχ το τόπου μας.
Ο γέροντες εναι κριτήρια νσαρκα τν δυσκολιν τς ζως. Εναι κενοι πο ταν συμβάντα νοονται π τος νεότερους ς καταστροφς ταν γεγονότα ντιμετωπίζονται μ πιπολαιότητα, μ τ βιώματά τους κα τς πληγές τους, παρέχουν τ δυνατότητα ν διακρίνουμε τ πράγματα στς φυσικές τους διαστάσεις. Οτε μεγαλύτερα, μ οτε κα μικρότερα.
Ο γέροντες εναι χορηγο συμβουλν κα παρηγοριν. Εναι κενοι πο στς νασφάλειες κα στς μφιβολίες τν νέων, μ’ να λόγο μία διήγηση, κόμα κι μ’ να μθο, μπορον ν καταλαγιάσουν τ φόβο κα τ δισταγμό, τν τολμία κα τν ναποφασιστικότητα, τ θυμ κα τ πάθος.
Ο γέροντες εναι πηγ εχν κα προσευχν. Εναι κενοι πο κόμα κα στν πι ταπειν πράξη, μπορον ν δώσουν μι μεγάλη σημασία. να ποτήρι νερ πο θ τος προσφερθε, γίνεται φορμ γι λόγο εχητικ :«τ δροσιά του ν’ χεις», ν πορεύεσαι δηλαδ στ καμίνι τς ζως, λώβητος, ς ο τρες παδες.
Ο γέροντες εναι λαμπάδες ναμμένες γι λους. Εναι κενοι πο μ τ παρουσία τους στ Να κα στ λατρεία, τοποθετον τ ζω κα τ προβλήματά της στ πόδια το Θεο. σως γι’ ατ, πικρατοσα ντιεκκλησιαστικ ρητορία, καταγγέλει συνεχς τι «ο ναο εναι γεμάτοι μ γέρους». Μ εναι πασιφανς πς ο γιαγιάδες κα ο παποδες στς κκλησιές χθοφορον  μ τς προσευχές τους, παιδι κι γγόνια κα γνωστος, καθιστώντας τος πάντες παρόντες. Τοτο μλλον εναι πο νοχλε τος καταγγέλοντες.
Ο γέροντες εναι μψυχη κληρονομι κα προίκα. Εναι κενοι πο σο παραδίδουν τν κόπο τους κα τ νειρά τους, τσι στε κα σ ν ξιωθες ν πλάσεις τ δικά σου σχέδια κα τος δικούς σου στόχους.
Ο γέροντες εναι πόμνηση το σκοπο τς ζως. Εναι κενοι πο μ τν παρξή τους μαρτυρον, πς κανες δν πρέπει ν ξεγελαστε π τ πρόσκαιρα κα περαστικ το παρόντος βίου, γιατ φθορ δν μπορε ν νικηθε μ τν κόσμο κα τ δικά του μέσα. Στ πρόσωπά τους διακρίνεις πς λήθεια πο στ ζωή τους μάζεψαν, δ γερν κα δν ρρωσταίνει, λλ εναι δώρημα πο νθρωπος κρατ γι πάντα. Εναι τ καταστάλαγμα τς σχέσης τους μ τν ληθιν Θε πο τος δίδει αώνια προοπτική.
Τοτες ο ταπεινς σκέψεις γεννήθηκαν μπροστ στν εκόνα τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου, βλέποντας τ Χριστ ν κρατ τν Παναγία στν γκάλη του, ντίδωρο τς θαλπωρς πο δέχθηκε π τ δικά Της χέρια. Τούτη στάση φρονομε πς πευθύνεται στ καθένα π μς πο προσερχόμαστε ν προσκυνήσουμε τν εκόνα τς Κοιμήσεως. ς περικρατήσουμε κι μες τ γρας μ εαισθησία, πομον κα γάπη. ς σκύψουμε μ νδιαφέρον πρς τος γονες μας, τος οκείους μας, τος γείτονές μας. ς τος γκαλιάσουμε ζεστ κα σεβαστικά, φο κι κενοι τ πραξαν κάποτε σ μς σ λλους. Κα ττε ο εχές τους κα ελογία τους, εμαστε βέβαιοι, πς θ προσδώσουν στος δύσκολους καιρος πο ζομε, μι δυναμική καν ν μς δηγήσει πρς τν πρόοδο, τν προκοπ κα τν εημερία.
Κυρία Θεοτόκος, ν κρατ στν γκάλη Της τν κόσμο λον κα τν καθένα ξεχωριστά, προσφέροντας τ μητρική Της στοργ κα τν γαπητική της προστασία σ ποιον τ χει νάγκη.πό μς.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Μέ λη μου τήν γάπη
Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Σ Α Σ

Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)