10/9/19

Ανοικτή επιστολή για το Ουκρανικό ζήτημα

ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΓΙΑ  TO ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν κα πάσης λλάδος, κ.κ. ερώνυμον,  θήνα
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τς κκλησίας τς λλάδος, στς δρες Τους.
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
ς μέλη τς ρθοδόξου κκλησίας κα κατ πνεμα υο τς πισκοπικς-πατρικς Σας εθύνης ασθανόμαστε τν νάγκη ν πευθυνθομε σ σς ς πνευματικος κα κκλησιαστικούς μας Πατέρες κα ν κφράσουμε τν νησυχία κα γωνία μας γι τν ντικανονικ χορήγηση το Οκρανικο ατοκεφάλου.
1. Συμμεριζόμαστε κα τ δική Σας γωνία κα τος σοβαρος κανονικος κα κκλησιολογικος νδοιασμος κα τς πιφυλάξεις Σας, πως χουν κφραστε ρητς κόμα κα σιωπηρς κατ τ πνεμα τς δικς Σας ποιμαντικς διακρίσεως.  ντιλαμβανόμαστε κα τς πιέσεις πού, ς μ φειλε, δέχεται κκλησία τς λλάδος κα ο ρχιερες Της π διαφόρους κκλησιαστικος κα μ παράγοντες. Θέλουμε ν πιστεύουμε τι τ γι πνευματικ ντισώματα τν πισκόπων μας θ ντιμετωπίσουν τς προσβολς τν λλοτρίων.
2. σφαλς, τιμομε κα σεβόμαστε τν Οκουμενικ Θρόνο τς Κωνσταντινουπόλεως ς χοντα τ πρεσβεα τιμς κα τν πρωτοκαθεδρία μεταξύ τν ρθοδόξων κκλησιν. διαμφισβήτητα τά πρωτεα τιμς ς χορηγηθέντα π Οκουμενικν Συνόδων παραμένουν διάπτωτα σαεί.
3. Τ πρεσβεα τιμς τς Κωνσταντινουπόλεως φίστανται κα σκονται ποκλειστικ στ πλαίσια το γιοπνευματικο συνοδικο-εραρχικο συστήματος τς κοινωνίας τν Τοπικν ρθοδόξων κκλησιν κα χι ξω κα πάνω π ατό: Συνίστανται κυρίως στν συντονισμ τν ρθοδόξων κκλησιν σ κρίσιμα θέματα διορθοδόξου νδιαφέροντος, στν προεδρία τν διορθοδόξων κα  πανορθοδόξων συναντήσεων κα Συνόδων  κα στν κφραση κα λοποίηση τν ποφάσεων πο χουν ληφθε μετ π πανορθόδοξη διαβούλευση.
4.  περόριος πέμβαση-εσπήδηση κόμα κα γι τν ντιμετώπιση σοβαρο προβλήματος σ ξένη δικαιοδοσία χωρς τ σύμφωνη γνώμη, πολλ δ μλλον ντίθετα στν μοφωνία, τν λλων τοπικν κκλησιν δν μπορε ν θεμελιωθε στν ρθόδοξη ρμηνεία τν πρεσβείων τιμς, λλ ποτελε  λλοίωση κα παρερμηνεία τους. Τυχν πόπειρα πιβολς τέτοιας ρμηνείας θ χει, δυστυχς, σοβαρότατες κκλησιολογικς συνέπειες μ μεσο ποτέλεσμα τν πώλεια τς τιμητικς προκαθεδρίας. Τ παράδειγμα τς περιάκουστης Πρεσβυτέρας Ρώμης τς χούσης τν πρωτοκαθεδρία στν ρχαία κκλησία καταδεικνύει τ σοβαρότητα το ζητήματος ατο. παρερμηνεία κα πόπειρα μετατροπς τν πρεσβείων τιμς σ πρωτεο ξουσίας λλοιώνει τν ρθόδοξη κκλησιολογία κα τν δηγε σ παπισμ  μ λέθριες συνέπειες.
5. ς λληνες στν καταγωγ τιμομε κα σεβόμαστε τ Πατριαρχεο το Γένους, ταν ατ ληθεύει ν γάπ. Θλιβόμαστε, διότι σήμερα Τ βλέπουμε, λόγ τς λανθασμένης πιλογς τς γεσίας Του, ν κινδυνεύει νά βρεθε πομονωμένο καί νά πωλέσει τ συντονιστικό Του ρόλο στς διορθόδοξες σχέσεις κα τν κφραση κα λοποίηση τς βούλησης τν Τοπικν ρθοδόξων κκλησιν. περαιτέρω πιμον στς  λανθασμένες πιλογς μόνο δυσμενέστερες συνέπειες θ χει γι τν Θρόνο.
6. Τ Οκουμενικ Πατριαρχεο χει τ δικαίωμα τς κχωρήσεως ατοκεφαλίας κα κκλησία κάθε θνους χει τ δικαίωμα νυψώσεως σ Ατοκέφαλη, μόνο π σαφες κα αστηρς προϋποθέσεις τς ποες χει θέσει κκλησιαστικ Παράδοση κα εναι συνεπες μ τν ρθόδοξη κκλησιολογία κα τν κανονικ Τάξη, ο ποες δν τηρήθηκαν στν παροσα περίπτωση.
7. Δν μπορομε ν συμμεριστομε τν ποψη πο διατυπώθηκε τι τυχν ρνηση ποδοχς τς Ατοκεφαλίας στν Οκρανία θέτει π μφισβήτηση τ ατοκέφαλα το 19ου  κα 20ου α. Δν χει καμία κανονικ στορικ θεμελίωση σχυρισμς ατός. Δν πάρχει παραμικρ συγγένεια το οκρανικο ατοκεφάλου  μ τ λοιπ κανονικ Ατοκέφαλα λλων κκλησιν, καθ’τι:
α. Δν ζήτησε τν ατοκεφαλία ναγνωρισμένη π λες τς ρθόδοξες κκλησίες κόμα κα π τ Οκουμενικ Πατριαρχεο Ατόνομη κκλησία τς Οκρανίας π τν Μητροπολίτη νούφριο, μ τος 90 πισκόπους, τς 12.000 νορίες, τ 250 Μοναστήρια, τος 5.000 μοναχος καί μοναχές κα τ κατομμύρια τν πιστν. κανονικ κκλησία, ς εχε κάθε δικαίωμα, δν ζήτησε κα δν ποδέχθηκε τν ατοκεφαλία. Εναι δυνατν ν τς πιβληθε μ τ βία, ν τιμωρηθε πειδ δν ποδέχθηκε;
β. ν λοι, κόμα κα τ Οκουμενικ Πατριαρχεο, ποδέχονται τν παρουσία το Μητροπολίτου νουφρίου κα τν 90 πισκόπων (δν φίσταται κανονικ πράξη κθρονίσεως καθαιρέσεως ργίας ες βάρος τους) δημιουργεται  μία παράλληλη κκλησιαστικ δομή, δίπλα στν κανονικς φισταμένη. Κατηγορομε, κα δικαίως, τς παράλληλες δικαιοδοσίες στ Διασπορ κα τώρα τς φαρμόζουμε στ ρια τν κκλησιν;
γ.  κκλησία τς Οκρανίας πάγεται κανονικς στ Πατριαρχεο τς Ρωσίας κα χι στ Οκουμενικό. λες ο μέχρι τώρα ατοκεφαλίες τς Κωνσταντινουπόλεως χορηγοντο σ περιοχς δικς Της δικαιοδοσίας.
δ. Σχεδν λες  ο Τοπικς κκλησίες διατηρον σοβαρότατες πιφυλάξεις γι τν κανονικότητα κα γκυρότητα τς ρχιερωσύνης τς νέας κκλησίας. Μάλιστα ο 15 π τος 50 περίπου πισκόπους της λκουν τν «ρχιερωσύνη» τους π ατοχειροτόνητους! Δν πάρχει πουθεν τέτοιο προηγούμενο! κα
ε. Καμία ρθόδοξη κκλησία δν ναγνώρισε τν οτως χορηγηθεσα ατοκεφαλία, γεγονς πρωτοφανς στν  κκλησιαστικ στορία!
8. Εναι ξαιρετικ θλιβερ ν διαπιστώνουμε τι ν παλαιότερα, σ πεσμα τν πολιτικν συμφερόντων κα σ ξαιρετικ δύσκολες ποχές, Οκουμενικς Θρόνος μ τος γίους Πατριάρχες Του γωνιζόταν γι τν νότητα τν ρωσικν λαν π μία πνευματικ κα κκλησιαστικ διοίκηση, σήμερα  νδίδει στος πειρασμος κα στς περατλαντικς πιέσεις κα προσπαθε βίαια ν τος χωρίσει, μπλέκοντας τν ρθόδοξη κκλησία στ γεωπολιτικ συμφέροντα κα μετατρέποντας τν κκλησία το Χριστο σ μέρος τν γεωπολιτικν σχηματισμν κα προβλημάτων. Τυχν ναγνώριση τς ατοκεφαλίας κ μέρους μόνο τς κκλησίας τς λλάδος, χωρς πανορθόδοξη πόφαση, θ μπλέξει κα τν τοπική μας κκλησία στ γεωπολιτικ σκακιέρα.
9.  περιοχ τς Οκρανίας (στς κκλησιαστικς πηγς ναφέρεται κυρίως ς Μικρ Ρωσία) π τ 988 μ.Χ.  μέχρι τ 1686 μ.Χ. παγόταν στν Οκουμενικ Θρόνο. Μ τν Πατριαρχικ Πράξη το Πατριάρχου Διονυσίου Δ΄ πήχθη κανονικς στ Πατριαρχεο Μόσχας. ς πλήρη παγωγ στν κκλησία τς Ρωσίας ρμήνευε τν Πατριαρχικ Πράξη τ διο τό Οκουμενικ Πατριαρχεο π 332 χρόνια! βεβαιότητα ατ χει γίνει ποδεκτ πολυτρόπως π τ διο τό Οκουμενικ Πατριαρχεο κα χει καταγραφε μ τν πισημότερο τρόπο στ Τυπικά το 17ου α., στ Συνταγμάτια 1797 (γ. Γρηγορίου Ε΄), 1829, 1855, 1896, 1902, πο χουν κδοθε «ν Κωνσταντινουπόλει κ το Πατριαρχικο Τυπογραφείου» κα στ Πατριαρχικ μερολόγια - πετηρίδες μέχρι κα τ 2018! Στς πίσημες ατς Πατριαρχικς κδόσεις Οκουμενικς Θρόνος δεχόταν χωρς καμία πιφύλαξη τι Οκρανία πάγεται κανονικς στ Πατριαρχεο τς Ρωσίας!  Τν δια βεβαιότητα χουν καταγράψει κα τ στελέχη το Οκουμενικο Θρόνου (ρχειοφύλακας Κ. Δελικάνης, ο καθηγητς Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος (Ware) (ξφόρδη), πρωτ. Θεοδ. Ζήσης (Θεσ/νίκη), Βασ. Σταυρίδης (Χάλκη), Γρ. Λαρεντζάκης (Βιέννη), Βλ. Φειδς (θήνα-Σαμπεζύ), καθς κα διος Οκουμενικς Πατριάρχης Βαρθολομαος κα γγράφως κα σ πίσημη μιλία Του στ Κίεβο. τσι ρμήνευε τν Πατριαρχικ Πράξη το 1686 τ διο το Οκουμενικ Πατριαρχεο π 332 χρόνια!
10. Κα τ πλέον καθοριστικό: τσι ρμηνεύει τν Πατριαρχικ Πράξη π 332 χρόνια πανορθόδοξη κκλησιαστικ συνείδηση! π τ περίφημο Συνταγμάτιο το Πατριάρχου εροσολύμων Χρυσάνθου (Νοταρ) το 1715 μέχρι κα τ 2019 λα τα Τυπικ-μερολόγια-πετηρίδες λων τν Τοπικν ρθοδόξων κκλησιν θεωροσαν τν Οκρανία τμμα τς κκλησίας τς Ρωσίας. Ποις μπορε ν περιφρονήσει λαφρ τ καρδί τν πανορθόδοξη κκλησιαστικ παράδοση κα μπειρία; Ποις δικαιοται ν σταθε περάνω της πανορθοδόξου συνειδήσεως;
11. κφράζουμε τν ντονότατη νησυχία μας διότι δν χουν παντηθε πειστικ ο νησυχίες γι τ κανονικς νυπόστατο τς «ερωσύνης» τς νέας κκλησίας. σφαλς, π αστηρς προϋποθέσεις, κκλησία μπορε ν οκονομήσει τς ν σχίσματι κα αρέσει χειροτονίες. Πς μως κφράζεται ρθόδοξη κκλησία μας π’ ατο;  Στν νατολ δν χουμε παπικ θρόνο πο ν ποφαίνεται κα ο λλοι ν πακούουν!  λλ ο τοπικς κκλησίες ν Συνόδ π τν προεδρία το Κωνσταντινουπόλεως ποφασίζουν τ θεραπεία το σχίσματος κα οκονομον τς χειροτονίες! ταν μως λες ο τοπικς κκλησίες χουν ρνηθε ν ναγνωρίσουν τέτοια «ερωσύνη», μ ποι κανονικ δικαίωμα Κωνσταντινουπόλεως μπορε ν σχυριστε τι ς Πρτος κφράζει τν κκλησία κα οκονομε τς ν σχίσματι χειροτονίες; Δν εναι Κωνσταντινουπόλεως περάνω της κοινς πάντων τν τοπικν κκλησιν γνώμης. Δν εναι πάπας πο κφράζει ex cathedra τν ρθόδοξη κκλησία δίχα γνώμης τν λλων μοταγν του.
12. Δυστυχς μως ο χειροτονίες τς νέας κκλησίας δν προέρχονται μόνο π τν καθρημένο κα ναθεματισμένο Φιλάρετο, τν καθαίρεση κα τν ναθεματισμ το ποίου π 26 χρόνια εχε ναγνωρίσει  σύμπασα ρθοδοξία (κόμα κα ατς Οκουμενικς Πατριάρχης), λλ προέρχονται κα π τν ατοχειροτόνητο πρώην διάκονο, οδέποτε χειροτονηθέντα πρεσβύτερο κα πίσκοπο, πατεώνα το κοινο ποινικο δικαίου Βίκτωρα Τσεκάλιν. Γι τ νομα το Θεο, πς εναι δυνατν ν ναγνωρίσουμε ς κκλησία λλάδος ατοχειροτόνητους; Καυχώμαστε ν Κυρί μέχρι τώρα γι τν ποστολικ διαδοχ τς ρθοδόξου ρχιερωσύνης. Εναι δυνατν κα μετ τν ναγνώριση τν «χειροτονιν» το Τσεκάλιν ν συνεχίζουμε ν κηρύττουμε γι τν ποστολικ διαδοχ τν ρθοδόξων ρχιερέων;
13. Πς, λοιπόν, «θεραπεύθηκε» «ερωσύνη» τν ατοχειροτόνητων; Μπορε μόνος του Κωνσταντινουπόλεως μ μία πράξη ν θεραπεύσει τν λλειψη ποστολικς διαδοχς; Ο δικαιολογίες πο χουν πιστρατεύσει ο ποστηρικτς τς ατοκεφαλίας εναι τόσο ντιφατικς κα ατοαναιρούμενες στε χι μόνο δν πείθουν γι τν παρξη κανονικς χειροτονίας τν ατοχειροτόνητων,  λλ πιβεβαιώνουν τν νυπαρξία γκύρου ποστολικς διαδοχς. Κατόπιν ατν, μ ποι σωτερικ ρχιερατικ συνείδηση μπορε κάποιος πίσκοπος ν προβε σ ναγνώριση τέτοιων «χειροτονιν»; Δν πρόκειται περ μφισβήτησης τς θικς καθαρότητας κάποιων προσώπων, λλ γι τν ντολογικ νυπαρξία το διου το σωτάτου πυρήνα τς ρχιερωσύνης . δν χουμε θικ λλ ντολογικ  «μολυσμ» το πισκοπικο Σώματος σ πανορθόδοξο πίπεδο.
14. Δν μπορομε ν κατανοήσουμε πς, χωρς τν κοιν πόφαση λων τν Τοπικν κκλησιν, να συνονθύλευμα καθρημένων, ναθεματισμένων, ατοχειροτόνητων, σχισματικν χωρς ν πιδείξουν μετάνοια μ μία πράξη ποκαταστάθηκε, συγκροτήθηκε σ «νωτικ σύνοδο» κα ταυτόχρονα λαβε «ατοκεφαλία», ν ο κανονικο πίσκοποι, ο ποοι συγκροτον κανονικ Σύνοδο ποία κφράζει τν κανονικ κκλησία περιφρονονται παντελς.
15.  γεσία τς νέας ατοκέφαλης κκλησίας δν παρέχει  χέγγυα ξιοπιστίας, σοβαρότητας κα κκλησιαστικο θους (βλ. δηλώσεις το «προκαθημένου» πιφανίου γι τς ΗΠΑ, τ δικαιώματα τν ΛΟΑΤΚΙ (κίνημα μοφυλοφύλων κλπ), τ συνεργασία μ τος Ονίτες, τ συμμετοχή του στ ποκαλυπτήρια το ατοχειροτόνητου  «Μητροπολίτου Κιέβου» Vasyl Lypkivsky κ.ο.κ).  πόσχιση το «πιτίμου Πατριάρχου» Φιλαρέτου κα κάποιων «πισκόπων» π τ νέα κκλησία κα ο σοβαρς καταγγελίες του καταδεικνύουν μ τν πλέον τραγικ τρόπο τν ποτυχία θεραπείας το Οκρανικο σχίσματος, διότι δν πρξε μετάνοια τν σχισματικν, πλέον παραίτητη προϋπόθεση γι τ θεραπεία τν σχισμάτων.
16. Δν μπορομε μ κανένα τρόπο ν δικαιολογήσουμε τ χορήγηση τς ατοκεφαλίας ς τιμωρία πρς τ Ρωσικ Πατριαρχεο γι τν «λαζονεία», τς «ντιεκκλησιαστικς νέργειες», τς «ταξίες», τν «κκοσμίκευση» κοκ. Δν εναι δυνατν ν χρησιμοποιεται  ατοκεφαλία ς τιμωρία τν τακτούντων, διότι περιφρόνηση κα  παραβίαση τν ερν κανόνων δν  δηγε σ πραγματικς κα μόνιμες λύσεις στ κκλησιαστικ προβλήματα. Σ τελικ νάλυση: ,τι πρόβλημα κα ν χει Κωνσταντινούπολη  μ τ Μόσχα πς τ θεραπεύει (;) κυρώνοντας  μι λόκληρη Σύνοδο  90 πισκόπων ς ντικανονική;  Πς περιφρονε μία λόκληρη κκλησία μ 12.000 νορίες κα κατομμύρια πιστούς; Μ τν Σεβασμιώτατο νούφριο κα τν περ ατν . Σύνοδο δν συλλειτουργούσατε ο ρχιερες, ταν πηγαίνατε στ Κίεβο; Ατν δν ναγνωρίζατε ς μοναδικν κα κανονικν Μητροπολίτην Κιέβου; Πς τώρα Σς καλον ν τν διαγράψετε κα στ θέση του ν ναγνωρίσετε κάποιον λλον; Ποι κανονικ βάση χουν ο παιτήσεις ατές;
17. Στεκόμαστε μ μεγάλο σεβασμ κα κφράζουμε τν μέριστη συμπάθεια κα τ συμπαράστασή μας στ κατομμύρια τν μελν τς κανονικς ν Οκρανί ρθοδόξου κκλησίας, τ ποα φίστανται θλίψεις κα διωγμος πειδ πιθυμον ν παραμείνουν στν κκλησία στν ποία γεννήθηκαν κα μεγάλωσαν. Ο μεθοδεύσεις κα διώξεις τν κρατικν κα παρακρατικν μηχανισμν ναντίον τς κανονικς κκλησίας στν Οκρανία γι ν ξαναγκάσουν τος κληρικος κα πιστος ν παχθον στ νέα κκλησία ποδεικνύουν τν ποτυχία τς ατοκεφαλίας κα τι, τελικά, δν ταν ατημα το πιστο λαο. Πς, λοιπόν, κκλησία τς λλάδος, ντ ν συμπαραστασθε στος διωκόμενους πιστούς, θ ναγνωρίσει ατ πού μεγάλη πλειοψηφία τν Οκρανν ρθοδόξων ρνήθηκε;
18. Τέλος, τ πλέον νησυχητικ εναι τι τ κκλησιαστικ πρόβλημα τς Οκρανίας ξελίσσεται π πρόβλημα κανονικς φς σ μεζον κκλησιολογικ πρόβλημα μ τν πίμονη προσπάθεια μεταλλαγς τν τιμητικν πρεσβείων το Οκουμενικο Πατριαρχείου σ ξουσιαστικ πρωτεο παπικο τύπου:
α) Δυστυχς, Οκουμενικς Πατριάρχης στν περίπτωση το Οκρανικο ατοκεφάλου ρνεται τν ναγνωρισμένο π τν παράδοση συντονιστικό Του ρόλο κα τν κφραση κα λοποίηση συνοδικν ποφάσεων τν τοπικν ρθοδόξων κκλησιν, γι’  ατ κα ρνεται ν συγκαλέσει Πανορθόδοξη Σύνοδο Σύνοδο Προκαθημένων.
β) ντίθετα, πως πάπας: 
i) νεργε περορίως, σ ξένη δικαιοδοσία, ποία πάγεται στν κκλησία
 τς Ρωσίας, πως διος μέχρι πρόσφατα ναγνώριζε,
ii) ποφασίζει κυριαρχικ κα νεξάρτητα κα ντίθετα μ τ γνώμη χι μόνο τς διας τς κκλησίας τς Οκρανίας λλ κα τν κατ τόπους ρθοδόξων κκλησιν,
iii) σχυρίζεται τι ο λοιπο ν τν κόσμο ρθόδοξοι πίσκοποι ποχρεονται ν ποδεχθον τν ποια πόφασή Του,
iv) θεωρε τι πόφασή Του δν χρήζει γκρίσεως π τς λλες κκλησίες, λλ οτε προσβάλλεται  οτε ναιρεται,  κα
v) παιτε ν πεμβαίνει περορίως, στν ν τν Οκουμένη ρθόδοξη κκλησία κόμα κα «ατεπαγγέλτως κα ς κ καθήκοντος» «ο μόνον νθα περ Δογμάτων κα ερν Παραδόσεων κα Κανονικν κκλησιαστικν Διατάξεων περ γενικν ζητημάτων φορώντων ες λόκληρον τό σμα τς κκλησίας λλ κα ν πσι τος σχετικς σπουδαίοις π μέρους ζητήμασι τος νδιαφέρουσι ταύτην κείνην τν Τοπικν κκλησίαν» (πιστολή το  Οκουμενικο   Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τόν ρχιεπίσκοπον λβανίας ναστάσιον, 20.2.2019). Πατριαρχικ ατ φρασεολογία θυμίζει τ περίφημο Dictatus Papae (1075) το  πάπα Γρηγορίου Ζ΄, ποος εχε τν παίτηση ν ποβάλλονται στν πάπα πρς λύση λες ο “causae majores” (μείζονες ποθέσεις) τν ν τν οκουμένη κκλησιν!
Εναι περισσότερο π προφανς τι ν, μ γένοιτο, πικρατήσει ατ προσέγγιση θ πάρξουν σοβαρότατες κα θλιβερς ξελίξεις  στν ρθόδοξη κκλησία μας.
Μακαριώτατε,
δυσκολία τς Διαρκος . Συνόδου τς πελθούσης περιόδου ν «κλείσει» γρήγορα-γρήγορα κα μ συνοπτικς διαδικασίες μία τόσο προβληματικ ατοκεφαλία κα συνακόλουθη  δήλωσή Σας τι κα σες «δυνατετε» ν ναλάβετε τ βάρος μις τέτοιας ποφάσεως,  καταδεικνύουν τήν σύνεση καθώς καί τ μεγαλεο τς ταπεινώσεως τν κκλησιαστικν μας γετν, λλ παράλληλα φανερώνουν τι στς συνειδήσεις τν λλήνων ρχιερέων παραμένουν νωπο ο νώπιoν το . Θυσιαστηρίου ρκοι τς ες πίσκοπον χειροτονίας τους, ταν ποσχέθηκαν νώπιον Θεο κα τς κκλησίας Του τι θ τηρήσουν τος . Κανόνες κα τν κκλησιαστικ Τάξη καθς κα τν νότητα τς ν τν Οκουμένην ρθοδόξου κκλησίας.
κακοποίηση το ερο θεσμο το ατοκεφάλου, ποος, ντ ν πηρετε τν νότητα κα τν εστάθεια τν γίων το Θεο κκλησιν, τείνει ν τινάξει ες τν έρα τν ν ληθεί νότητα τς ρθοδόξου κκλησίας μας καθιστώντας Την περίγελο στ μάτια τν χθρν Της, νομίζουμε πώς δν μπορε ν πικυρωθε οτε π τν ερ Σύνοδο τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος.  Γιατί, ραγε, μόνη της κκλησία τς λλάδος ν ναλάβει πρώτη Ατ τέτοια εθύνη ρχόμενη σ ντίθεση μ τν κκλησιαστικ συνείδηση λων τν Τοπικν κκλησιν γι ν κανοποιήσει τς λανθασμένες κα ποτυχημένες  πιλογς το Φαναρίου; Γιατί ν σκανδαλίσει τς ψυχς τν κατομμυρίων πιστν Οκρανν ρθοδόξων πο μ στερήσεις κα διωγμος γωνίζονται κα παραμένουν πιστο στν κκλησιαστική τους παράδοση; Γιατί, τελικά, ν σκανδαλίσει τς ψυχς τν κατομμυρίων πιστν π λες τς τοπικς ρθόδοξες κκλησίες, πο χουν ψηλ στ συνείδησή τους κα χουν ς σημεο ναφορς τν κκλησία τς λλάδος; Νομίζουμε τι δν θ προσφέρει καλς πηρεσίες οτε στν αυτό Της οτε στν Οκουμενικ Θρόνο  οτε στν Οκουμενικ ρθοδοξία.
Εμαστε βέβαιοι τι ο πνευματικοί μας Πατέρες δν θ μς πογοητεύσουν κα θ προβάλουν τν ρθόδοξη κκλησιολογία κα τν κανονικ τάξη ς τ μοναδικ κριτήρια γι τν πίλυση το οκρανικο προβλήματος.
Σεπτέμβριος  2019

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  ΚΛΗΡΙΚΩΝ,  ΜΟΝΑΧΩΝ,  ΛΑΪΚΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)