28/12/19

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 27.12.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΑΠΑΤΗΛΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΗΓΕΤΑΙ.«Μεταβάλλονται σὲ στυγνοὺς ἱεροεξεταστὲς προκειμένου νὰ ὑπερασπισθοῦν ἀσύλληπτες ἰδιαιτερότητες». Γράφει ὁ ἱερομόναχος π. Μάξιμος Λαυριώτης, Cambridge (U.K.).

➢ Τὸ «Παιδίον» - Πρόκλησις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ†.
➢ Ἡ Θεοπολιτεία τοῦ Ἐμμανουὴλ καὶ ἡ ἀποστολὴ τῶν πιστῶν. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Χριστούγεννα τότε... Χριστούγεννα σήμερα... Τοῦ Σεβ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Ἀνδρέου
➢ Μαυροβουνίου: Μόνον ἡ Ἐκκλησία μένει ἀκεραία.
➢ Ἡ ἀλήθεια διὰ τὴν λεγομένην καῦσιν τῶν νεκρῶν. Γράφει ὁ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ.
➢ Ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάσισεν ὑπὲρ τοῦ σχίσματος. Τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικολάου.
➢ Ὁ κ. Θ. Γιάγκου γνωρίζει Κανονικὸν Δίκαιον; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Ἔφυγε καὶ ὁ τελευταῖος Μεγάλος. Ἔκτισεν Ἱ. Μονάς, ὠκοδόμησε ψυχάς, ἐγκρέμισε, χωρὶς τὴν θέλησίν του, ἀρχιεπισκόπους! Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.
➢ Ἡ νόθευσις τοῦ ὀρθοδόξου Ἁγιολογίου ναρκοθετεῖ τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν! Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.
➢ Πρόδρομος συνεισάκτου Μοναχισμοῦ ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Ἐκδότου.
➢ Τὸ ἰδανικὸν «δικαίωμα» διὰ σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ «...Αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. α΄ 21). Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα.
➢ Ποῖος εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐπάνω εἰς τὴν Γῆ; Τοῦ κ. Δημητρίου Ἰωάννου.
➢ Ἐπικίνδυνοι τάσεις εἰς τὰ σχολεῖα; Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
➢ Ἀνυποχώρητοι εἰς τάς ἀρχάς μας. Τοῦ πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Περὶ τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας καὶ περὶ Ὑπακοῆς τοῦ Κυρίου. Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν (Ματθ. β΄ 13-23). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχανίου, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.
➢ Τιμὴ εἰς τὸ Σῶμα τῶν Στρατιωτικῶν Ἱερέων.
➢ Ὁ κ. Πομπέο ἐπαναλαμβάνει εἰς Λίβανον τὸ σχέδιον διασπάσεως τῆς Ὀρθοδοξίας.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)