22/2/20

Η μάχη των μαχών την 6η Μαρτίου εις το ΣτΕ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ 6Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΣτΕ
Ες οδέν κ τν δύο Δελτίων Τύπου (12 κα 16.10.2019) τς εραρχίας δι τ «Οκρανικν» δν ναφέρεται συνάγεται π τ συμφραζόμενα τι «πόφασις» λήφθη δι ψηφοφορίας (λλ οτε «δι βος», ς μετέδωσαν κάποια μέσα).
Το κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

δη κκλησία τς λλάδος δ κα δέκα χρόνια χει προχωρήσει ες τν ξιέπαινον διενέργειαν πιστημονικν συν­εδρίων -κα κδόσεως τν πρακτικν ατν- προκειμένου ν τιμήση τ 200 τη π τν λληνικν θνεγερσίαν. Πολλ λέχθησαν κα γράφησαν κα ναμένονται κόμη περισσότερα ν κατακλύσουν τν δημόσιον χρον τ πόμενον διάστημα. Τί εναι ατ μως τ ποον μς πέμεινε σήμερα π τν Παλιγγενεσίαν; λευθερία; Μήπως δν εμεθα πόδουλοι τν μνημονίων; δημιουργία κράτους; Μήπως δν πωλέσαμεν τν κυριαρχίαν μας μετ τν εσοδόν μας ες τν Ε.Ε.; δημοκρατία; Μήπως δν ζμεν ες τν «δημοκρατίαν τς Βαϊμάρης»; συγκρότησις το θνους; Μήπως ο Πρωθυπουργο νν κα τέως δν δήλωσαν τι θ λύσωμεν τν πογεννητικότητα μ τος μετανάστας; να κα μοναδικόν μς πέμεινεν: γν πρ τς πίστεως! Ατς το κατ’ ξοχν γν τν ρώων κα θνομαρτύρων το 1821 κα ατς παραμένει μοναδικός, τν ποον δν δύναται ν στερήση κανες π τος ρθοδόξους λληνας.
ποκλειστικν κριτήριον κα δι τν «Ο.Τ.» εναι πίστις τς κκλησίας μας ετε παινομεν ετε ψέγομεν κκλησιαστικς πιλογς ετε συγκατατιθέμεθα ετε ντιτασσόμεθα ες πολιτικς πράξεις ετε παροτρύνομεν ετε ποτρέπομεν πρόσωπα ν προβον ες συγκεκριμένας νεργείας. δς ατ προβάλλει ς «στεν κα τεθλιμμένη», λλ εναι χιλιάδες ατο πο συμπαραστέκονται παντοιοτρόπως κα λέγουν «κάντε το σες, πετε το σες, διότι μες συνθλιβόμαστε κάτω π τν δίστακτον ξουσίαν…».
σίγαστος πόθος τν εσεβν νθρώπων δι τν κκλησίαν κα ζλος τν προγόνων μας δι τν πικράτησιν το δικαίου κα τς ληθείας κατηύθυναν τ διαβήματά μας –φο δυσ­τυχς κώφευσαν ο κκλησιαστικο ταγο- πρς τος λειτουργος τς λληνικς Δικαιοσύνης, καθς τ «Οκρανικν» πειλε τν σωτερικν λλ κα τν Πανορθόδοξον νότητα κα ποβαίνει ς λα καταδεικνύουν ες βάρος τν θνικν μας συμφερόντων.
Μετ π προσφυγν το «Ο.Τ.» ες τ ΣτΕ, ο δικαστα καλονται τν 6ην Μαρτίου χι πλς ν κρίνουν, ν τηρήθη νόμος κατ τν συνεδρίασιν τς 12ης κτωβρίου 2019 σχετικς μ τ Οκρανικόν, λλ κατ’ οσίαν ν θ παλλάξουν τν κκλησίαν τς λλάδος π τν πίεσιν πο τς σκήθη, στε ν ποφασίση νευ ρων σα τς πεβλήθησαν κα χωρς ο εράρχαι ν χουν νημερωθ! Εναι χαρακτηριστικν -κα συνάμα τραγικν- τι τ πίσημον συνοδευτικν σημείωμα τς εσηγήσεως κείνης τς συνεδριάσεως δν ρκεται ες τ Οκρανικόν, λλ ρίζει τι Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ς τομον χει δικαίωμα προληπτικς πεμβάσεως ες οανδήποτε κκλησιαστικν δικαιοδοσίαν νευ προηγουμένης συγκαταθέσεως τς οκείας κκλησίας! Τ δεσμ τς εραρχίας δύναται ν διαρρήξη Δικαιοσύνη. Ατ ζητομεν, ν βοηθήση Δικαιοσύνη ες τν ποκατάστασιν τς λευθερίας τς Διοικούσης κκλησίας.
Δύναται τ ΣτΕ ν κρίνη τν κκλησίαν;
Δι τν προσφυγν ατν δέχθημεν κα πικρίσεις. «Εναι ντικανονικν ν ναμειγνύουν τν κοσμικν δικαιοσύνην ες τ κκλησιαστικά», επον μερικοί, ο ποοι δν νοχλονται τι δι τ κκλησιαστικ πεφάσισαν πολιτικα περδυνάμεις, λλ ντιδρον μόνον δι τν… Δικαιοσύνην! Τν πάντησιν δι τος καλοπροαιρέτους δωσε πρ τν μέγας Κανονολόγος π. πιφάνιος Θεοδωρόπουλος (Μελέται, ρθρα, πιστολαί, τ. Β΄):
«Τ Συμβούλιον τς πικρατείας δύναται -κα πρέπει- ν κρίνη κείνας μόνον τς ποθέσεις, α ποαι δν ρυθμίζονται π τν ερν Κανόνων, λλ’ π Νόμων τς Πολιτείας. Παραδείγματά τινα: Θέματα σχετιζόμενα μ τν Διαρκ ερν Σύνοδον κα συγκεκριμένως ριθμς τν μελν ατς, χρόνος θητείας των, τρόπος στελεχώσεως κα λειτουργίας τν πηρεσιν της κ.., οτε π τν ερν Κανόνων, ο ποοι γνοον τν θεσμν τν Διαρκν Συνόδων, προβλέπονται οτε π το Πατριαρχικο Τόμου το 1850 κα τς Συνοδικς Πράξεως το 1928 (κείμενα ες τ ποα παραπέμπει τ Σύνταγμα) καθορίζονται… Ατ λα κα λλα παρόμοια τ ρυθμίζουν, λόγ τν εδικν σχέσεων κκλησίας-Πολιτείας ν λλάδι, ο Νόμοι τς Πολιτείας, ο ποοι μως πρέπει ν ψηφίζωνται μετ σύμφωνον γνώμην τς κκλησίας κα χι ρήμην ατς. Τ τοιατα θέματα μπίπτουν ες τν ρμοδιότητα το Συμβουλίου τς πικρατείας κα ενε δυνατν ν κρίνωνται π’ ατο».
π. πιφάνιος δν ναγνωρίζει ες τ ΣτΕ πλς δυνατότητα, λλ κα ποχρέωσιν (ς γράφει «πρέπει», πο ες τν προκειμένην δηλώνει συνάμα κα περιορισμν τς ρμοδιότητος) ν κρίνη μόνον ν σα συνωμολογήθησαν μεταξ κκλησίας κα Πολιτείας τηρονται. ς γνωστν Καταστατικς Χάρτης τς κκλησίας τς λλάδος, πο ρίζει πς πρέπει ν διεξάγωνται α συγκλήσεις τς εραρχίας, εναι νόμος το λληνικο Κράτους κα χι . Κανών. πομένως, τ ΣτΕ χει ποχρέωσιν ν κρίνη κα μάλιστα δι’ να πιπλέον λόγον, καθς ο ατοντες εναι μέλη –χι χθροί- τς κκλησίας, πο κινήθησαν π νδιαφέρον, ταν νέγνωσαν ες δηλώσεις κα γραπτ κείμενα Συνοδικν Μητροπολιτν τι δν τηρήθη προβλεπομένη διαδικασία. ν ταν τ λαχιστότερον σωματεον εναι πόλογον, ταν δν ποφασίζη δημοκρατικς, δν καθίσταται πολ σπουδαιότερος λεγχος τν διαδικασιν ες τν Διοίκησιν τς κκλησίας;
Εναι δικαιότεροι
ο Δικαστα τν εραρχν;
τέρα γερθεσα ντίρρησις εναι ατ πο πιχειρε ν φέρη ες ναντίωσιν τ ασθημα τς εσεβείας κα τν δυνατότητα καταφυγς ες τ δικαιϊκν σύστημα. «Λέτε τι εσθε εσεβες, λλ προκρίνετε τος κοσμικος π τος ρχιερες; Ο εράρχαι εναι Πατέρες κα Ποιμένες σας, πς τολμτε ν μ τος χετε μπιστοσύνην;», εναι τ λόγια σων ερίσκονται ες μητροπολιτικ περιβάλλοντα κα κλείουν τος φθαλμούς των νώπιον τς πραγματικότητος. Κα ες ατος παντ π. πιφάνιος (Μελέται, ρθρα, πιστολαί, τ. Β΄):
«Θ ρωτηθμεν σως νταθα: «Διατ προτιμτε ν ξαρτσθε νομικς κ τν Πρωτοδικν κα οχ ξ μν, τν ρχιερέων; Διατ χετε πλείονα μπιστοσύνην ες τν δικαιοκρισίαν τν Πρωτοδικν ες τν μετέραν;». Διότι, γιοι ρχιερες, ν εμεθα ριστα κατωχυρωμένοι ναντίον πάσης αθαιρεσίας κα δικίας τν Πρωτοδικν, εμεθα τελείως οπλοι κατ τς τυχν μετέρας αθαιρεσίας κα δικίας. Δν δυνάμεθα ν βασισθμεν ες μόνας τς καλς διαθέσεις μν. νθρωποι εσθε κα μες κα ενε νδεχόμενον ν δικήσητε. Θέλομεν γγυήσεις δικαιοσύνης. Πο ενε μως αται; Τ δικαιώματα το Πρωτοδίκου ενε σαφς καθωρισμένα, ν τ δικαιώματα το ρχιερέως εναι δικαιώματα «πολύτου ρχοντος». Ἐὰν δικηθμεν π το Πρωτοδικείου, νοίγεται νώπιον μν λευθέρα δς τς π το φετείου το ρείου Πάγου δικαιώσεως. Ἐὰν μως δικηθμεν φ’ μν, πο θ προσφύγωμεν ν τ κόσμ τούτ; Ες τ πολιτικ Δικαστήρια; λλ’ στερήσατε τος Κληρικος το δικαιώματος τούτου! Ες τν ερν Σύνοδον; λλ’ πάρχουσι πολλα περιπτώσεις, καθ’ ς ατη δικαίωσε Κληρικν λαϊκν προσφυγόντα ες ατν ναντίον ρχιερέως; πάρχουσι; Μ δυσφορετε λοιπόν, ν κατεφεύγωμεν ες σχήματα κα ες δάφη νθα πάρχουσι λιγώτεραι δυνατότητες δικίας κα περισσότεραι γγυήσεις κατοχυρώσεως κα προστασίας το δικαίου. Δν πταίομεν μες…».
π. πιφάνιος θέτει τν τύπον π τν λων… λοι πο πονον φρικτς τ Σμα τς κκλησίας. Ναί, ο ρχιερες εναι νθρωποι κα νίοτε ποφαίνονται αθαιρέτως κα δίκως. πειδ ο διοι εναι ες λας τς ποθέσεις ο κρίνοντες, βαρνον κριτήριον δι’ ατος δν καθίσταται τ Κανονικν Δίκαιον, λλ τ «συντεχνιακν» συμφέρον. Τοιουτοτρόπως πηρεάζει τν κρίσιν των, ν κρινόμενος εναι ρχιερες τ διακύβευμα χει ντίκτυπον ες τν «κάστα» τν ρχιερέων κα χι τ ν ποδοθ τ δίκαιον α πιθανα πιπτώσεις ες τν νότητα τς κκλησίας. «Πλησίον» καθίσταται μοειδής των, χι μαιμος ες Χριστν πλς κληρικός, μοναχς λαϊκός, τος ποίους χουν ξοβελίσει μ νόμους το Κράτους π τ Συνοδικν Σύστημα. φοπλιστικν πιχείρημα ατ πο γράφει π. πιφάνιος τι, πότε δικαιώθη οοσδήποτε π τν . Σύνοδον, ταν κατέφυγε κατ ρχιερέως; Ποτέ. Οτε κν κδικάζουν τς ποθέσεις, πως «Κατάγνωσις τεροδιδασκαλιν» π τν γούμενον τς Λογγοβάρδας παλαιοτέρα περ το Σεβ. Περγάμου. Τελευταίως, οτε κν παντον –στω ρνητικς- ες πίσημα γραπτ ατήματα.
Σέβονται μ θρησκευτικν ελάβειαν σους . Κανόνας τος ποδίδουν ξουσίαν, λλ καταγγέλλουν ς κοσμικν παρέμβασιν τν πόδειξιν π τ Σμα τς κκλησίας ν τηρονται λοι ο . Κανόνες. ξιοποιον μέχρι κεραίας τος Νόμους πο ποδίδουν ες ατος προνόμια, λλ νοχλονται ταν καταφύγη κανες ες τ ΣτΕ, δι ν λέγξη, ν τηρον τουλάχιστον τος Νόμους πο ποχρεονται, ετε δέχονται πιέσεις ετε δν δέχονται.
Τ ΣτΕ ν μείνη νεπηρέαστον
μέρα τς κδικάσεως πλησιάζει. Τ τεκμήρια κα τ στοιχεα εναι διάψευστα κα καταμάχητα. Μ τόλμην λέγομεν τι οτε κν παραίτητα εναι, δι ν διαπιστώση κανες τ τί συνέβη τν 12ην κτωβρίου ες τν . Μ. Πετράκη.

στόσον, τ γεγονς τι μία τόσο σημαντικ δίκη δν ναμεταδίδεται π κανένα μέσον νημερώσεως σημαίνει τι γηγενες κα ξέναι πολιτικα δυνάμεις, πως πίσης κα «ο δοκοντες εναι κορυφα» τς κκλησιαστικς γεσίας, θ μετέλθουν κάθε μέσον, δι ν προεξοφλήσουν τν πόφασιν το ΣτΕ. ναπόκεινται λα ες τν συν­είδησιν το καθήκοντος τν νωτάτων Δικαστν. Εθε Κύριος ν κατευθύνη τν συνεδρίασίν των.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)