3/4/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 3.4.2020 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢Ο ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ! Ἐνδιαφέρονται διά τήν ψυχικήν ὑγείαν τῶν ἀνθρώπων, ὅταν τούς λέγουν ὅτι δέν θά κάνουν Πάσχα; Γράφει ὁ πρωτ. π. Βασίλειος Βολουδάκης.

➢ Οἱ Ἱεράρχαι παρεχώρησαν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸν Καίσαρα. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, Θεολόγος.
➢ Ὑγιὴς θρησκευτικότης, ὄχι θρησκοληψία. «“Ὀρθοδοξεῖν”, Δυσεπίτευκτον Ἀγώνισμα τοῦ Σχοινοβατεῖν μεταξὺ Ἐλλείψεως καὶ Ὑπερβολῆς». Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.
➢ Περὶ τῆς ἀπειλῆς τοῦ πλανητάρχου κορωνοϊοῦ. Γράφει ὁ Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης.
➢ Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἐνδημεῖ Ἀρχιερατικὴ ἐπιδημία! Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Μαζί μέ τόν Κορωνοϊόν ἔκανε τήν ἐπανεμφάνισίν του καί ὁ Οἰκουμενισμός! Tοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.
➢ Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ἱερέως πρὸς τὸν Πρωθυπουργό. (…“κάτω ἀπὸ τὸν πανικὸ τῆς ἐπιδημίας”).
➢ Κορωνοϊὸς καὶ ὑποστατικὴ ἀρχή. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Ὑπευθύνου τμήματος Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Alliance Medical εἰς τὴν πόλιν τῆς Γένοβας.
➢ Δικαστικαὶ προσφυγαὶ κατὰ τοῦ κλειδώματος τῶν Ἱ. Ναῶν.
➢ «Ὄχι, ὁ Καποδίστριας δέν ἦταν σάν τούς σημερινούς Πολιτικούς».
➢ Νέον κροῦσμα κακοδιαχειρίσεως ἀπὸ τὸν Αὐστραλίας. Τοῦ κ. Ἀντωνίου Χαραλάμπη.
➢ Σεβ. Μεσογαίας: Νὰ ἀπαντήση ὁ κ. Τσιόδρας.
➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ποὺ «ὅλοι γνωρίζουμε».
➢ Κριτικὴ θεώρησις τοῦ μεταβατικοῦ Προγράμματος Σπουδῶν διὰ τὰ Θρησκευτικά Λυκείου. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, θεολόγου.
➢ «Γυνὴ γὰρ ἀναιδὴς οὐδενὸς φείδεται»!!! (ἱ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ).
➢ Τὸ κῦρος ἀποφάσεως συναντώσης τὴν ἀντίδρασιν τῆς πλειοψηφίας τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Αἴτημα διὰ νὰ προστεθῆ, εἰς τοὺς λόγους κατ’ ἐξαίρεσιν ἀδείας μετακινήσεως, ἡ σύντομος προσευχητικὴ ἐπίσκεψις εἰς τοὺς Ἱ. Ναούς.
➢ Τζόρτζ Λούκας. Ἡ σκοτεινὴ πλευρὰ τῆς δυνάμεως. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
➢ Εὐχὴ διὰ τὴν ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ δοκιμασίαν. Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ἀπρεπεῖς σκέψεις καὶ ἀνεκπλήρωτοι ὑποσχέσεις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἡ ἐλπίδα στὸν Θεὸ ὅλα τὰ μεταβάλλει.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)