15/5/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 15.5.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΝ Τῌ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠῌ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ. Τὸ ἐκτενὲς ἐξώδικον τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου.

➢ Ἀπάντησις εἰς τὸ ἐξώδικον.
➢ Πρὸς τοὺς σκανδαλισθέντας. Ὑπὸ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, τέως Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Κοινότητος.
➢ Θὰ εἶναι ἐπικίνδυνος καὶ σκοτεινὸς ὁ μελλοντικὸς κόσμος; Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Ἡ Ἱ. Κοινότης ἐξ ἀφορμῆς τῆς πανδημίας ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ.
➢ Ἀντιχριστιανικὴ πανθρησκειακὴ προσευχή. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης κ. Διώτης, Θεολόγος- Δημοσιογράφος - Συγγραφεὺς - Ἐκδότης.
➢ Ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες. Ὑπό τοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.
➢ Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης συγχαίρει τοὺς ὁμολογητάς ἐπιστήμονας.
➢ Τὰ καλὰ καὶ τὰ ἀνάποδα τοῦ Κορωνοϊοῦ. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωαννικίου, Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως Σοχοῦ Λαγκαδᾶ.
➢ Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ Ἀντιχρίστου; Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Παύλου Ντανᾶ, ἱεροκήρυκος.
➢ Τεσσαρακοστὴ ἐπέτειος ἀπὸ τὴν Κοίμησιν τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Τριαντάφυλλος.
➢ Ἡ ἀπάτη τοῦ κορωνοϊοῦ. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Παπαθεοφάνης, Φυσικός.
➢ Ποῦ εἶσαι Καντιώτη! Ἀπὸ τὸν κ. Βασίλειον Χ. Στεργιούλην.
➢ Τριτολογία περὶ κληρονομικότητος (ἀπάντησις εἰς τόν μοναχόν π. Παΐσιον Καρεώτην). Τοῦ Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Φραγκάκη, ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κρήτης.
➢ «Κορωνοϊός…» Ὀρθόδοξοι ἀπαντήσεις... Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης καθηγητὴς Θεολόγος, συγγραφεύς, Ἱεροκήρυξ καὶ πρόεδρος τῶν Ἱεροψαλτῶν Ἠλείας.
➢ Τὸ θαῦμα ὑπῆρχεν, ὑπάρχει καὶ θὰ συνεχίση νὰ ὑπάρχη... Γράφει ὁ κ. Παπαδόπουλος, Θεολόγος, Μοριακὸς βιολόγος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)