16/5/20

Ποιοι αποτελούν την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων για εγγραφή στα Μητρώα του ΙΕΠ για τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά

Συγκροτήθηκαν από το ΙΕΠ οι Επιτροπές Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών,
επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543.

Για τους υποψηφίους επόπτες του Γνωστικού Πεδίου Κοινωνικές Επιστήμες, όπου εντάσσεται και το μάθημα των Θρησκευτικών, ορίστηκαν οι:
α) Γεώργιος Καλκάνης, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος
β) Γεώργιος Δάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος
γ) Γεώργιος Σπανός, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος
δ) Αναστάσιος Εμβαλωτής, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλος ΔΣ του ΙΕΠ, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Έργου, μέλος
Χρέη Γραμματέως θα ασκεί η κ. Ουρανία Καρύγιαννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. με αναπληρώτρια την κ. Ρεββέκα Χρουσαλά, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Ι.Ε.Π.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Όπως βλέπω στην απόφαση οι 3 πρώτοι καθηγητές είναι κοινοί στις επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφίων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα.
Σε κάθε ομάδα αντικειμένων υπάρχει και ένα επιπλέον μέλος που διαφοροποιείται. Στις Κοινωνικές Επιστήμες αυτός είναι ο κ. Εμβαλωτής, που είναι επιπλέον και στο ΔΣ του ΙΕΠ (γι' αυτό και δεν μετείχε στην ψηφοφορία για την απόφαση, όπως αναφέρεται στο τέλος).

Το σημαντικό βέβαια είναι αλλού. Αυτή η επιτροπή απλώς θα αξιολογήση τις αιτήσεις, εφόσον πληρούν τα προσόντα και θα μοριοδοτήσει συγκροτώντας το Μητρώο. Άλλη όμως επιτροπή τελικά θα επιλέξει από το Μητρώο τους εμπειρογνώμονες που θα εκπονήσουν τα ΠΣ. Αυτή η επιτροπή θα έχει καθοριστικό ρόλο.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)