12/5/20

Η ΠΕΘ προς το ΙΕΠ για τη συγκρότηση του Μητρώου για την εκπόνηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 21
Προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Αναστασίου Τσόχα 36,
Αθήνα 115 21
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης της Πράξεως
με τίτλο: «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και τηw Πράξεως με τίτλο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Για την υποστήριξη των ανωτέρω Πράξεων, το Ι.Ε.Π. έχει απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό μητρώο εποπτών/αξιολογητών και εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού καθώς και επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών του Ι.Ε.Π., στην οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν κληθεί να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 28.04.2020 έως και 12.05.2020.
Στο γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές Επιστήμες στο οποίο έχουν ενταχθεί τα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου – Λυκείου και συγκεκριμένα στα βαθμολογικά κριτήρια α) Εποπτών/Αξιολογητών, β) Εκπονητών και γ) Επιμορφωτών, αναφέρονται, μεταξύ άλλων κριτηρίων μοριοδότησης και επιλογής και η μοριοδότηση τριών κατηγοριών υποψηφίων, που αφορά στην «αποδεδειγμένη εμπειρία ΠΣ ή στην εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού, ή Υποστηρικτικού Εκπ. Υλικού συναφούς με το Γνωστικό Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου ή στην Επιμορφωτική εμπειρία ως επιμορφωτών».
Θα θέλαμε, πάνω σε αυτό το θέμα να σας ζητήσουμε την εξαίρεση από τη μοριοδότηση όσων συμμετείχαν ως εκπονητές, αξιολογητές ή επιμορφωτές στα Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου (2011) και (2014), διότι α) τα Προγράμματα αυτά ακυρώθηκαν τετράκις με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 660 και 926, που δημοσιεύτηκαν το (2018), και 1749 και 1750 που δημοσιεύτηκαν το (2019), ως μη συνταγματικά και μη κατάλληλα για τη διδασκαλία τους σε μαθητές. β) Τα Προγράμματα αυτά επίσης ακυρώθηκαν με τις νέες Υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ: αριθμ. 31585/Δ2 και 31603/Δ2, ΦΕΚ 698 και 699 - 4 Μαρτίου 2020: Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Δημοτικού– Γυμνασίου και Λυκείου.
Επιπροσθέτως, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα άρθρ. (107, παρ. 1), εάν ο Δημόσιος Υπάλληλος δεν ζητήσει την εξαίρεσή του από την μοριοδότησή του σε αποδεδειγμένη εμπειρία του, όπως υποχρεούται να πράξει, στην περίπτωση που έχει συμμετάσχει σε επιτροπή, το έργο της οποίας ακυρώθηκε, ως παράνομο, δικαστικώς και μάλιστα από το Ανώτατο Δικαστήριο του ΣτΕ (αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης). Επιπλέον, με βάση τον Ποιν. Κώδικα (άρθρ. 254), τιμωρείται ο Δημ. Υπάλληλος, ο οποίος αποσιωπά λόγους εξαιρέσεώς του από κάποια επιτροπή ή άλλη υπηρεσία. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν υπάρχουν υποψήφιοι, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Μητρώο που θα προκύψει από την ως άνω Πρόσκληση, οι οποίοι, όμως, συμμετείχαν ως Εμπειρογνώμονες (Αξιολογητές, Εκπονητές και Επιμορφωτές) σε Επιτροπές του ΙΕΠ για εκπόνηση, αξιολόγηση και επιμόρφωση ΠΣ και εκπαιδευτικού υλικού που ακυρώθηκαν ως αντισυνταγματικά, κατά τη γνώμη των νομικών μας συμβούλων, θα πρέπει να αιτηθούν εξαίρεση από τη συγκεκριμένη μοριοδότηση αυτής της εμπειρίας.
Παράλληλα, τίθενται και ζητήματα συνταγματικής ανισότητας λόγω της αυξημένης μοριοδότησης αυτών των εμπειριών, που ευνοεί,  επανειλημμένως τους ίδιους συγκεκριμένους ανθρώπους, που επί πολλά έτη, λόγω αυτής της εύνοιας,  έχουν σχεδόν μονιμοποιηθεί στα Μητρώα του ΙΕΠ.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσεχθούν αυτά τα σημεία της Πρόσκλησης, εκ μέρους σας, διότι δημιουργείται τεράστιο ζήτημα, για τους άμεσα ενδιαφερόμενους ως προς την εγκυρότητα της ως άνω Πρόσκλησης του Ι.Ε.Π.

Με τιμή
Για το ΔΣ της ΠΕΘ 
Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας 
Ηρακλής Ρεράκης                                                  Παναγιώτης Τσαγκάρης

           Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ                                              Υπ. Δρ. Θεολογίας

24 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Νέο αυτογκόλ της ΠΕΘ. Έωλα νομικά επιχειρήματα ακόμη και για πρωτοετείς της Νομικής.
Δεν γνωρίζουν οι αξιότιμοι νομικοί της ΠΕΘ ότι κάθε γεγονός και κάθε πράξη κρίνεται ξεχωριστά και απολύτως συγκεκριμένα και όχι γενικευτικά; Δεν γνωρίζουν ότι το ΣτΕ ακύρωσε υπουργικές αποφάσεις και όχι ανθρώπους και ιδέες; Δεν γνωρίζουν ότι η διαδικασία ήδη έχει οριστεί από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ; Γιατί, λοιπόν, δεν προσφεύγουν εναντίον της Πρόσκλησης; Εφόσον δεν προσφεύγουν εναντίον της Πρόσκλησης, πώς ζητούν να μην ισχύσουν κάποιοι όροι της; Πώς θα γίνει αυτό;
Κατά τη λογική της ΠΕΘ, λοιπόν, θα έπρεπε όλοι όσοι έχουν χάσει δίκες στο ΣτΕ να μην ξανακάνουν τίποτε στη ζωή τους! Πρόσφατα έχασε υπόθεση στο ΣτΕ η ΠΟΕ (Ορθόδοξος Τύπος) όπως και παλιότερα ο Σεβ Πειραιώς. Μήπως να μην ξαναγράψουν τίποτε και αυτοί; Αστεία πράγματα!

Ανώνυμος είπε...

Τι το παιδεύει το πράγμα η ΠΕΘ. Ας το πει ευθέως ότι θέλουμε μόνον εμείς να εκπονήσουμε τα νέα ΠΣ Θρησκευτικών κι ας τα αφήσει όλα τα άλλα που υποστηρίζει...

Ανώνυμος είπε...

Οι όροι είναι κοινοί για όλα τα μαθήματα.

Ανώνυμος είπε...

Το ΣτΕ ακύρωσε Υπουργικές Αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Μήπως, λοιπόν, πρέπει να αυτο-εξαιρεθεί στη συνέχεια και το ΥΠΑΙΘ, που εξέδωσε τις καταργηθείσες Αποφάσεις, από την έκδοση κάθε άλλης Απόφασης; Αλήθεια, σε ποιο σημείο του Υπαλληλικού Κώδικα είναι αυτά που επικαλείται το Δ.Σ. της ΠΕΘ; Πού αναφέρεται το "κώλυμα" που επικαλείται και μάλιστα έφθασε στην επίκληση και του Ποινικού Κώδικα; Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα κύριοι και κυρίες της ΠΕΘ.
Η ΠΕΘ δεν κατανοεί ότι όσοι εργάστηκαν ή εργάζονται στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού εντάσσονται σε επίσημες και εγκεκριμένες δράσεις και δεν λειτουργούν ατομικά.

Ανώνυμος είπε...

Για ποια "αποσιώπηση" μιλάει η ΠΕΘ; Όσοι εκ των παλαιοτέρων συγγραφέων υποβάλουν εκ νέου αίτηση, όχι μόνο δεν θα σποσιωπήσουν την πρότερη εμπειρία τους, αλλά θα μοριοδοτηθούν κιόλας και μάλιστα νομιμότατα αφού έτσι ορίζει η Προκήρυξη.
Είναι αντιφατικό το επιχείρημα της ΠΕΘ. το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα κάνει αίτηση αλλά η ίδια η Προκήρυξη!

Ανώνυμος είπε...

Άραγε αυτή η στρατηγική πόλωσης με όλους και το κούνημα του δακτύλου από την ΠΕΘ σε όλους, από τους απλούς συναδέλφους μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τον Πρωθυπουργό της χώρας, σε τι αποσκοπεί; Με τον τρόπο αυτόν πως θεωρεί η ΠΕΘ ότι διασφαλίζει το μάθημα ή τον εαυτό της ως συνομιλητή του υπουργείου ή του ιεπ; Μια τέτοια στρατηγική τελικά ποιον εξυπηρετεί; Την ΠΕΘ; Το μάθημα; Τα ίδια τα μέλη του ΔΣ;
Άραγε εκείνο το ΠΣ που προετοίμασε και που όλο λέει ότι έχει έτοιμο από καιρό τώρα δεν θα έπρεπε να το παρουσιάσει ως εναλλακτική στο ιεπ και το υπουργείο; Εκτός κι αν εμπαίζει όλους τόσο καιρό;
Οι συνεχόμενες καταγγελίες κατά πάντων τελικά βοηθούν και προσφέρουν σε κάτι ή μήπως γίνονται για να αποποιηθούν ευθύνες; Τελικά μήπως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εμφανίζονται ως υπεροπτικοί τιμητές των πάντων γιατί αυτό είναι εύκολο; Άραγε την βάση της, τα μέλη της, θα την ρωτήσει ποτέ για όλους αυτούς τους χειρισμούς;

Ανώνυμος είπε...

Ε! Καλά τώρα... Η μονίμως "γκρινιάζουσα" ΠΕΘ, που την αποκλείουν συνεχώς. Ερωτώ: Προτάσεις και προγράμματα σπουδών έχει ετοιμάσει ποτέ; Προτείνει κάτι και δεν το βλέπουμε; Ας βγάλει σε διαβούλευση τις προτάσεις της, να δούμε ποιοί θα καταπιαστούν να γράψουν έστω και μια πρόταση γι' αυτά. Εκτός κι αν τα προγράμματα που θέλει να γράψει, αν τα γράψει ποτέ, ή έχει όπως λέει στο συρτάρι της, απευθύνονται μόνο σε κατηχητικά. Έλεος συνάδελφοι της ΠΕΘ, έλεος...
Δες τε που καταντήσατε το μάθημά μας με τις αγκυλώσεις σας. ΕΛΕΟΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

Δεν ξέρω τι είναι νόμιμο και τι όχι. Όλοι όμως ξέρουμε στην παρούσα περίπτωση τι είναι ηθικό. Αλλά υπάρχει άραγε φιλότιμο στους εκσυγχρονιστές θεολόγους;

Ανώνυμος είπε...

Τα παραπάνω 7 σχόλια καλά οργανωμένα, προετοιμάζουν το έδαφος για την επιλογή των εκπονητων/εποπτων των νννννεων προγραμμάτων και δείχνουν ότι, όταν είσαι στα φιλέτα... θα κάνεις ότι μπορείς για να παραμείνεις...

Ανώνυμος είπε...

Προσωπική μαρτυρία- Είχα κάνει αίτηση για τα προηγούμενα Μητρώα του ΙΕΠ για τα Θρησκευτικά και είχα ενταχθεί σε αυτά. Όταν όμως ήρθε η ώρα της επιλογής από τα Μητρώα φυσικά δεν επελέγην διότι δεν είχα προφανώς κάνει τα απαραίτητα τηλεφωνήματα ούτε ανήκα στους κατάλληλους συνδέσμους θεολόγων (και δεν εννοώ την ΠΕΘ). Αφού η τελική επιλογή θα γίνει από τους ίδιους και πάλι, πιθανότατα τον Ψάλτου ή αν όχι αυτόν από κάποιους που θα ορίσει ο Καλαντζής, τι αξία έχει να μπει κανείς στα Μητρώα; Το ζητούμενο είναι αλλαγή των προσώπων από πάνω προς τα κάτω ξεκινώντας από τον Γεν. Γραμματέα Θρησκευμάτων έως τους υπεύθυνους για τα Θρησκευτικά στο ΙΕΠ. Εφόσον ούτε η Ν.Δ. τολμά αυτή την αλλαγή (γιατί αλήθεια;) το παιχνίδι μοιάζει στημένο όσο κι αν γίνονται προσχηματικά προκηρύξεις για μητρώα και άλλες δημοκρατικές και ανοιχτές διαδικασίες. Η ένταξη στο Μητρώο είναι επίφαση δημοκρατίας, η τελική επιλογή είναι απόφαση συγκεκριμένων κύκλων που διατηρούν τις θέσεις τους χρόνια τώρα, με ποιους τρόπους ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί.

Ανώνυμος είπε...

Για μένα δίκιο έχουν. Άμα είστε τίμιοι αφήστε τους να τα γράψουν μόνοι τους και να χαρίσουν στους ελληνορθοδόξους τους. Έτσι και αλλιώς για γέλια είναι το θεσμικό πλαίσιο του μαθήματος πια και ουδεμία σχέση με σχολείο έχει. Τα θρησκευτικά από Σεπτέμβρη ξεκινούν πορεία προς το μηδέν και ας αφήσουμε τις υποκρισίες μεταξύ μας. Κατόρθωμα μεταξύ άλλων της ΠΕΘ, της νυν κυβέρνησης που τους χάιδευε και της Εκκλησίας, αν μιλάμε σοβαρά και μη μου αντιτάξει κανείς τον πατέρα τάδε που σκέφτονταν αλλιώς. Μπούρδες σκέφτονταν.
Κανονικά δεν πρέπει να πάει κανείς να γράψει βιβλία εναρμονιζόμενα με αποφάσεις τις του ΣτΕ, που απευθύνονται να μην πω σε τι τώρα. Αφήστε τους μόνους τους να τα γράψουν. Για μένα δίκιο έχουν απόλυτο δίκιο. Τι φοβάστε; Την παραπανίσια εξόφθαλμη ξεφτίλα ή το ότι το τέλος θα έρθει ταχύτερα. Ας έρθει να τελειώνουμε πια.
Την επιστημονική κοινότητα δεν τη ντρέπεστε; Τι ζητάτε να ανακατευθείτε στα ορθόδοξα κατορθώματά τους. Έχουν απόλυτο δίκιο. Μόνο αυτοί δικαιούνται ηθικά πια να συνεχίσουν τα χάλια μας τα μαύρα.
Όποιος διαφωνεί το μόνο που δικαιούται είναι αιτηθεί σοβαρά άλλο μάθημα. Οι ελληνορθοδοξίες είναι δικές τους. Είναι υποκριτικό να μπλέκεστε.

Ανώνυμος είπε...

Υπαλληλικός Κώδικας, Ποινικός Κώδικας, πειθαρχικό παράπτωμα, τριετής φυλάκιση... Πότε η ΠΕΘ θα μιλήσει επιτέλους με θεολογικό και παιδαγωγικό λόγο και θα αφήσει κατά μέρος τις αδιέξοδες απειλές που δεν πείθουν κανένα;

Ανώνυμος είπε...

Το μόνο που δεν μας λέει ο συνάδελφος 4.01 είναι η βαθμολογία του. Από που προκύπτει ότι αδικήθηκε; Μήπως η επιλογή έγινε χωρίς μοριοδότηση; Άλλωστε, ο πίνακας μοριοδότησης δημοσιεύτηκε.
Θα συμφωνούσε ο συνάδελφος να μην υπάρχουν προδιαγεγραμμένα κριτήρια και πίνακας επικυρωμένης μοριοδότησης; Καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά η ΠΕΘ υποδεικνύει αυτό ακριβώς προς το ΙΕΠ, να μην λάβει υπόψη την Πρόσκληση που δημοσίευσε το ίδιο και να επιλέξει αγνοώντας τα προδιαγεγραμμένα κριτήρια;
Έχουμε αντιληφθεί ότι οι απευθείας αναθέσεις της συγγραφής των διδακτικών βιβλίων καταργήθηκαν προ πολλού;

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή από το Μητρώο επελέγησαν αυτοί που είχαν τα περισσότερα μόρια; Ε, όχι, δεν έγινε αυτό. Και το ξέρω και το ξέρουν και όλοι μας το ξέρουμε.
Η τωρινή μοριοδότηση είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των ήδη (προεπιλεγμένων) εκπονητών. Πρώτα φτιάχνεις την ομάδα, μετά μετράς τι έχουν και τι δεν έχουν, κόψε, ράψε και έτοιμη η προκήρυξη. Αλλά και έτσι να μην είναι, συμφωνώ ότι κυρίως το θέμα είναι ηθικό και θεολογικών απόψεων: αφού διαφωνείς με τις αποφάσεις του ΣτΕ πως μπορείς να εργαστείς για τη δημιουργία ενός προγράμματος σύμφωνου με τις αποφάσεις αυτές; Γιατί δεν είναι μόνο το προσωρινό μεταβατικό πρόγραμμα που ήδη ετοιμάστηκε, όπως ετοιμάστηκε, που πρέπει να συμφωνεί με το ΣτΕ αλλά και το επόμενο, το μόνιμο που θα γίνει από ανθρώπους από αυτό το Μητρώο. Όσοι λοιπόν διαφωνούν με το ΣτΕ και το σκεπτικό του, ας κάνουν υπομονή μέχρι την προκήρυξη για εκπονητές του εναλλακτικού μαθήματος (ηθικής; - θρησκειλογίας;) που θα γίνει, όταν γίνει και αν γίνει, για τους μαθητές που θα απαλλάσσονται από το χριστιανικό μάθημα. Τί, όχι;

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει ούτε φιλότιμο ούτε ηθική στους εκσυγχρονιστές ψευτοθεολόγους, του ΚΑΙΡΟΥ και του συναφιού τους. Μερικοί από δαύτους συμμετείχαν και στην 7μελή για το μεταβατικό που σίγουρα έπρεπε να είναι σύμφωνο με το ΣτΕ, που έγινε ως συμμόρφωση στο ΣτΕ, που ήταν αποτέλεσμα της ακύρωσης του προηγούμενου προγράμματος που είχαν και εκείνοι συμμετάσχει. Τρούπωσα, που έλεγε και ο Βουτσάς. Ε, άμα τρούπωσα, τρούπωσα και για πάντα θα είμαι εδώ αφού μοριοδοτούμαι ήδη για την πρώτη φορά που τρούπωσα.

Δεν θα απαλλαχτείτε εύκολα από τούτους. Τους ξέρω καλά τι καπνό φουμάρουν. Τους έχω ακούσει να συνομιλούν μεταξύ τους με γλώσσα πεζοδρομίου, να μιλούν για ΠΕΘ και επισκόπους και υπουργούς και να στάζει "μέλι" το στόμα τους, ανάμεσα σε αναμμένα τσιγάρα και άλλα εδέσματα, μες σε καπνούς και σε βρισιές που θα έλεγε και ο ποιητής, ο δικός τους, ο αριστερός, ο επαναστάτης...

Ανώνυμος είπε...

Η ΠΕΘ επέλεξε να παίξει το παιχνίδι των νόμων και της πολιτικής εξουσίας. Έχασε και στους δύο τομείς -και παρέσυρε και το μάθημα στην ήττα. Και συνεχίζει να διαμαρτύρεται -αλήθεια, είναι άξια να κάνει κάτι καλύτερο;- ζητώντας, ουσιαστικά, προνομιακή μεταχείριση. Γιατί δεν προσφεύγει ξανά στη δικαιοσύνη, αφού έχει το δίκιο με το μέρος της; Γιατί δεν παρουσιάζει τη δική της ολοκληρωμένη πρόταση για το περιεχόμενο και τη μορφή του μαθήματος σε κάθε τάξη της εκπαίδευσης; Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει ποτέ από τους κατά τα άλλα έγκριτους είδικούς της ένα ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών για την δευτέρα γυμνασίου, φέρ' ειπείν. Τα "πανθρησκειακά" θρησκευτικά τα είδαμε και τα αξιολογήσαμε. Τα ομολογιακά της ΠΕΘ θα τα δούμε ποτέ; Ή περιμένουν την απευθείας ανάθεση για να μας εκπλήξουν; Όχι τίποτ' άλλο, να δούμε πόσο θα άντεχαν σε θεολογική και παιδαγωγική/εκπαιδευτική/διδακτική κριτική από τους εκτός του μικρού, στενού, εσωστρεφούς και αυτοπρόβλητου ως θεάρεστου τιμητή κύκλου της ΠΕΘ.
Παρεμπιπτόντως, πού είναι οι "δυναμικές κινήσεις" για το ζήτημα των ελεύθερων απαλλαγών; Κάποιες προ μηνών υποσχέσεις αντιλαλούν ακόμα από μακριά... Και αυτό το νέο μάθημα που ακούγεται για εναλλακτικό, η Φιλοσοφία και Ηθική; Αληθεύει -και αν ναι, σκοπεύουν να κάνουν κάτι;

Ανώνυμος είπε...

Έχει τον Γενικό Γραμματέα της να εκπονήσει προγράμματα σπουδών!!! Ειδικά για το Λύκειο!!!

Ανώνυμος είπε...

Η πρόσκληση ορίζει συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα ΠΣ: βιωματική μάθηση, ομαδοσυνεργατικές-συμμετοχικές διαδικασίες, διδακτικές δραστηριότητες, διδακτικό υλικό κ.ά. Αραγε τι θα κάνουν ορισμένα στελέχη της ΠΕΘ εάν επιλεγούν για να συμμετέχουν, όταν όλα αυτά τα θεωρούν "αντιπαιδαγωγικά"; Κάποιοι έγραφαν και ξανάγραφαν ακόμη και εναντίον της ομαδοσυνεργατικής. Τα γραπτά υπάρχουν.

Ανώνυμος είπε...

Δεν υποστηρίζω καμία πλευρά, ωστόσο έχει δίκιο λίγο παραπάνω ένας υποστηρικτής των νυν προγραμμάτων.Εφόσον τόσα χρόνια ο Καιρός υποτίθεται ότι έχει επιστημονικές θέσεις που υπαγορεύουν ένα πρόγραμμα αντίθετο από αυτό που προέκρινε το δικαστήριο.Εφόσον,αν δεν κάνω λάθος, πολέμησαν τα προτεινόμενα πρόγραμματα και στο δικαστήριο, τότε πώς τολμούν οι ίδιοι άνθρωποι να θέλουν να τα υπηρετήσουν;Δεν καταλαβαίνουν ότι γίνονται επιστημονικός περίγελος; Πώς μπορούν να επικαλεστούν ξανά κάποια επιστημονική εγκυρότητα μετά από τέτοια αναξιοπρεπή στάση;Δεν πρέπει να διαγραφούν από τον Καιρό;Το καλυτερο θα ήταν να αφήσουν όσους αγωνίστηκαν για αυτό που εκείνοι θεωρούσαν επιστημονικά ορθό,να το φέρουν σε πέρας,κι ας φάνε τα μούτρα τους.

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΘ vs ΚΑΙΡΟΥ. Νομίζω ότι η αντιπαραβολή που σκοπίμεως γίνεται, μεταξύ του ΚΑΙΡΟΥ και της ΠΕΘ είναι κουτοπόνηρη. Στον ΚΑΙΡΟ οι συνάδελφοι έχουν τα προσόντα, ουδείς μπορεί να τα αμφισβητήσει. Στην ΠΕΘ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δες τα πρόσωπα. Διαλέγετε και παίρνετε. Σωστά τα γράφει ο ανώνυμος (13 Μαΐου 2020 - 11:42 μ.μ). Τι να συγκρίνεις εδώ; Δεν είναι ρητορικόν το ερώτημα, αλλά πραγματικό.

Ανώνυμος είπε...

Προσόντα των θεολόγων του ΚΑΙΡΟΥ: Ένταξη στα κινήματα της αριστεράς, μεταπτυχιακά και διατριβές σε άλλους εκσυγχρονιστές καθηγητάδες των Θεολογικών Σχολών, προηγούμενη εργασία σε ΠΣ ελέω Γιαγκάζογλου κ.α.
Ας θυμηθεί κανείς το περιεχόμενο της διδ. διατριβής του Ψάλτου, τη εγκρίσει του Μπέγζου και θα καταλάβει πως αποκτώνται τα προσόντα.

Ανώνυμος είπε...

Δεν αφήνετε την πολιτικολογία και τη λάσπη συνάδελφοι σχολιαστές; Αρκετά πλήρωσε το μάθημα και ο θεολογικός χώρος από τέτοια καμώματα!

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε (14 Μαΐου 2020 - 2:19 μ.μ.). Μη συγχέεις την επιστημονική θεολογική έρευνα με τις φονταμενταλιστικές απόψεις της ΠΕΘ. Άλλο το ένα άλλο το άλλο.

Ανώνυμος είπε...

Ό,τι και νά γίνει. Όσο και να ηττηθούν, σε δικαστήρια ή σε θεολογικούς διαλόγους, όσο και να γελοιοποιηθούν οι νεοβαρλααμίτες τού "Καιρού" και των καταδικασμένων προγραμμάτων, πάντα θα έχουν μουτρα να μιλάνε και να κατηγορούν και την ορθόδοξη θεολογία από πάνω. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας: ΑΛΙ ΠΟΥ ΤΟΧΕΙ Η ΚΟΥΤΡΑ ΣΟΥ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΨΕΙΡΕΣ!!!

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)