20/5/20

Επτά οι υποψήφιοι στον Προσωρινό Πίνακα Ένταξης στο Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών για τα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά

Ενστάσεις από Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.
Το ΔΣ του ΙΕΠ προχώρησε στην έγκριση των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Εποπτών/Aξιολογητών,
των αντίστοιχων γνωστικών πεδίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα γνωστικά αντικείμενα είναι:
«Κοινωνικές Επιστήμες» (αφορά και τα Θρησκευτικά)
«Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά»
«Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία»
«Τέχνες και Πολιτισμός».
Με βάση την αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων η Επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη του Προσωρινού Πίνακα Ένταξης στο Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών ανά γνωστικό αντικείμενο και πεδίο.
Για το Υπομητρώο 5 (ΥΜ5): Θρησκευτικά (Λύκειο)- Θρησκευτικά (Γυμνάσιο)- Θρησκευτικά (Δημοτικό) εγκρίθηκαν επτά (7) αιτήσεις και απορρίφθηκε μία (1). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, από το Μητρώο αυτό θα επιλεγούν τελικά τέσσερις (4) επόπτες για τα Θρησκευτικά (δύο για τα Θρησκευτικά Δημοτικού και από ένας για τα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου). 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, και κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στην οικεία Πρόσκληση, από Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Κοινωνικές Επιστήμες» (αφορά και τα Θρησκευτικά)


Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα δείτε:
Οι παρακάτω αποφάσεις αφορούν μόνο αιτήσεις υποψηφίων Εποπτών.
1α. Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 01α/17-5-2020 για το γνωστικό πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες».
1β. Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 01β/17-5-2020 για το γνωστικό πεδίο «Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά».
1γ. Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 01γ/17-5-2020 για το γνωστικό πεδίο «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία».
1δ. Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 01δ/17-5-2020 για το γνωστικό πεδίο «Τέχνες και Πολιτισμός».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)