24/7/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 24.7.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣ ΗΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ; «Ἐκλεκτὸς» συνεργάτης τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Σεβ. Δημητριάδος εἰσάγει «καινὰ δαιμόνια»! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.

➢ Εἶναι δυνατὸν ὁ «παπισμὸς» νὰ εἶναι Ἐκκλησία; Τοῦ Καθηγ. τῆς Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου.
➢ Μυστικαὶ συναντήσεις καὶ προκλητικὴ ἀσέβεια πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ Σοφίαν. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Ὁ Γέρων Γαβριήλ πρός τήν Ἱεράν Κοινότητα Ἁγ. Ὄρους.
➢ Αἱ μετά Χριστόν ψευδοπροφητεῖαι. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κομπούγια.
➢ Οἱ λόγοι τῆς ἐκλογικῆς ἀπενεργοποιήσεως τῆς παρατάξεως «Κοινωνία».
➢ Διαμαρτυρία τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων πρός τήν Τουρκικήν Πρεσβείαν.
➢ Τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Θ. Χαΐνης, ὁμ. Καθηγ. Ε. Μ. Πολυτεχνείου.
➢ Τηλεοπτικαὶ προφητεῖαι(;) διὰ τὸν Covid-19. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Βολουδάκης.
➢ Σχέδιον καταλύσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων; Ἡ «ἄγνωστος» μελέτη τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Αἱ εὐεργεσίαι ποὺ μᾶς παρέχουν αἱ Παρακλήσεις εἰς τὴν Παναγίαν μας. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ἀσυγχώρητα τὰ λάθη τῶν Ἀρχιεπισκόπων. Γράφει ὁ κ.Παῦλος Στραβομύτης, ΗΠΑ.
➢ Ἀνησυχία διά τήν Ἑλληνικήν Διασποράν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἡ θεία χάρις δύναται νὰ σώση τὴν Ἁγ. Σοφίαν. Γράφει ὁ Δρ. Θεόδωρος Μαστιχιάδης, Ταξίαρχος ἐ.ἀ.
➢ Ὁ Σεβ. Καναδᾶ καὶ τὰ 10.000.000$
➢ Ὁ Πάπας θὰ προσκυνήση τὴν Ἁγ. Σοφίαν ὡς τζαμί;
➢ Χαμένοι στὴν ἐλευθερία μας! Γράφει ὁ Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
➢ «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε». Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου (Γαλ. γ΄ 23- δ΄ 5). Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου Πατριάρχου Κων/πόλεως.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)