11/9/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 11.9.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΥ» ΩΔΗΓΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΑΟΜΑΧΙΑΝ! Συγκλονιστικὰ περιστατικὰ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου κονιορτοποιοῦν τὰ ἐπιβληθέντα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μέτρα! Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη.

➢ Ἐρωτήματα πρὸς τοὺς 6 Ἡγουμένους τοῦ Ἁγ. Ὄρους. Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν.
➢ Ἰδοὺ διατί θὰ κλείσουν καὶ πάλιν οἱ Ἱ. Ναοί μας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ «Χριστιανικό χρέος καί καθῆκον ὅλων μας εἶναι νά ἀντισταθοῦμε σέ ὅ,τι ἀντιχριστιανικό καί ἀντιπατριωτικό - ἀνθελληνικό τεκταίνεται». Τοῦ Σεβ. Μητρ. Κυθήρων Σεραφείμ.
➢ Ἰ. Δαμασκηνός: Δὲν θὰ ὑποταχθῶμεν εἰς διάταγμα ἀνατρέπον τὴν παράδοσιν τῶν Πατέρων. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Πνευματικὸν Lockdown. Τοῦ κ. Γεωργίου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ.
➢ Ἡ ἀδυναμία τῶν ἀρχηγῶν ὁδηγεῖ εἰς τὴν καταστροφήν. Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Παγκόσμιος Σύμβουλος Ποιότητος.
➢ Οἱ τρεῖς κατέχοντες τὰς ὑψηλὰς θέσεις τοῦ Ἔθνους, προσκείμενοι εἰς τὸ «παραφύσιν» πάθος. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ζιόμπολας.
➢ Θὰ ἐπαναλάβωμεν τὰ λάθη, ποὺ πρὶν ἀπὸ 100 χρόνια μᾶς ἐκόστισαν τὴν Μικρὰν Ἀσίαν; Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.
➢ Σχολὴ μὲ ἀντιτριαδικὴν “Κατεύθυνσιν”, δὲν ἀφιερώνεται εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἐλευθερία εἰς τόν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ὁ μασονικὸς μῦθος τοῦ Δαρβινισμοῦ. Τοῦ κ. Διοδώρου Ράμμου.
➢ Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ τεκτονισμός. Τοῦ κ. Ἀνδρέα Κεφαλληνιάδη, διδασκάλου.
➢ Οἱ Μαυροβούνιοι κατεψήφισαν τὴν Κυβέρνησιν, ποὺ ἐδίωξε τὴν Ἐκκλησίαν.
➢ Ζιμπάμπουε: «Νὰ ἐκδιωχθοῦν οἱ διεφθαρμένοι».
➢ Παρατεινόμενος ὁ ἔσχατος ἐξευτελισμὸς τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν κ. Κυρ. Μητσοτάκην.
➢ Ἡ Τουρκία ἐνημερώνει διεθνῶς ὅτι ἡ περιοχὴ Ρόδου-Καστελλορίζου εἶναι τουρκικὴ ἐπικράτεια. Τῆς κ. Κύρας Ἀδάμ.
➢ Ἡ ἀδημοσίευτος φωτογραφία.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)