18/9/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 18.9.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

 Η ΕΛΛΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗΝ ΕΤΕΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΚΟ! Ἡ ἀνεξέλεγκτος εἰσροή τῶν λαθρομεταναστῶν ἔχει πάρει τήν μορφήν εἰσβολῆς καί τείνει νά ἀποτελέση θέμα ἐποικισμοῦ τῆς Χώρας. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

 Οἱ σχολικοὶ ἁγιασμοὶ προμηνύουν τί θὰ συμβῆ κατὰ τὰ Θεοφάνεια! Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος.

 Κερκύρας: «Συντελεῖται ἕνα παγκόσμιο πείραμα φόβου καὶ ὑπακοῆς».

 Ἡ Ἱερωσύνη καὶ ὁ Κονάνος. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας.

 Κρατῆστε τό ἠθικόν σας ἀκμαιότατον. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Σ. Σύρπης, ψυχίατρος.

 Διαγνωστική ἀ(να)κρίβεια τῶν Τέστ γιά COVID-19. Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Βουγᾶ, Μοριακοῦ Βιολόγου.

 Ἡ μάσκα αἰτία αὐξήσεως τῶν ἀσθενειῶν; Τοῦ κ. Ἰωάννου Λαμπροπούλου.

 Ἐπιβάλλεται ἡ ταχεῖα ἀποκατάστασις τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι καιρὸς νὰ πέση ἡ «Χούντα» τοῦ Φαναρίου καὶ ἄλλων ὁμοφρόνων μὲ αὐτό, αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

 Τὰ μεταβατικὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ δὲν συμμορφώνονται μὲ τὰς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, ἐνέκρινεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος!

 Σεβ. Νικαίας: «Νὰ διαπραγματευτοῦμε τί;!».

 Προφητειῶν ἔλεγχος. Ὑπό τοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.

 Ποῦ ἐξωθεῖ τὴν ὁμογένειαν ὁ Ἀμερικῆς; Γράφει ἡ κ. Σοφία Ἠλιάδη, ΗΠΑ.

 Τί (δὲν) μᾶς ἐδίδαξεν ἡ Ἱστορία. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

 Τὴν Οἰκουμενικότητα τῆς Ἐκκλησίας στρεβλώνει ὁ συγκρητιστικὸς Οἰκουμενισμός. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

 «Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί...» (Ματθ. ΚΓ΄ 16΄)

 Ἡ διαίρεσις τῆς Ὀρθοδοξίας ἔφερε τήν «πτῶσιν» τῆς Ἁγ. Σοφίας. Τῆς κ. Nadia Bazuk, δημοσιογράφου Οὐκρανίας.

 Νέα ἐποχή. Βιβλίον, παιχνίδια, διαδίκτυον. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

 Ἱερά βιώματα. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

 Ὁ μασονικὸς μύθος τοῦ δαρβινισμοῦ. Τοῦ κ. Διοδώρου Ράμμου.

 Ἡ σωτηρία προέρχεται ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν νόμον. Κυριακή Μετά τὴν Ὕψωσιν (Γαλ. β΄ 16-20). Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Πατριάρχου Κων/πόλεως.

 Νὰ μὴ ἀποσύρωμεν στρατεύματα ἀπὸ τὰ νησιά μας τὸ 2021. Γράφει ὁ κ. Παντελὴς Σαββίδης.

 1.100.000 € «δῶρον» εἰς τὴν Ἐκκλησίαν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)