18/10/20

Οριστικοί πίνακες εκπονητών νέων Προγραμμάτων Σπουδών για τα Θρησκευτικά - Τα ονόματα

ΙΕΠ: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 4/28-09-2020 και 5/28-09-2020 Πρακτικών της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων υποψηφίων εκπονητών για το Υπομητρώο 5 του Γνωστικού Πεδίου Κοινωνικές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)