6/11/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 13.11.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ COVID-19: ΠΩΣ ΕΓΙΝΕΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ; «Μὲ ποία ἀξιοπιστία ἔγινε πιστευτὴ ἡ τρομοκρατία τῶν κυβερνήσεων τῆς ὑφηλίου διὰ τὸν Covid-19;». Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης.
➢ Κηρύσσομεν ἀνένδοτον ἀγῶνα ἕως τέλους! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.
➢ «Νὰ χειροτονηθοῦν μὲ κανονικὴν χειροτονίαν οἱ Οὐκρανοί». Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε Σεραφεὶμ Κυκκώτη.
➢ ΚΑΙΡΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.
➢ Τί θέλετε ἐπιτέλους; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, Καθηγητὴς Θεολόγος, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας, Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Π.Ε.Θ.
➢ Οἱ κληρικοί μας πρέπει νὰ ξεσηκωθοῦν. Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Καθηγητὴς Παν/μίου, Παγκόσμιος Σύμβουλος Ποιότητος.
➢ Ἀπάντησις εἰς τήν Ἱ.Μ. Παντοκράτορος.
➢ «Τὴν Συνοδικότητα ποὺ τώρα παραγνωρίζουν, θὰ τὴν βροῦν μπροστά τους». Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ «Προετοιμάζουν μακροχρόνια αἰχμαλωσία». Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Βανδῶρος, τ. διοικητὴς Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Ἀθηνῶν.
➢ Οἱ πιστοὶ δὲν ἀντέχουν ἄλλα στερητικὰ τῆς ἐλευθερίας τους μέτρα. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
➢ Ἐκοιμήθη ὁ Σεβ. Μαυροβουνίου εἰς κρίσιμον στιγμὴν διὰ τὰ Βαλκάνια.
➢ Πῶς ἡ Ἐκκλησία θά παρακούση τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου καί θά στερήση τήν Θ. Κοινωνίαν; Τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.
➢ Οἱ πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου ἐλέγχουν τὰ ἴδιά του τὰ λόγια!
➢ Μένος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἐν ὄψει τῶν ἑορτασμῶν τῆς Παλιγγενεσίας! Ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς.
➢ Ἀποστρέφεται ὁ κ. Μητσοτάκης τὴν Μακεδονίαν;
➢ Ὁ Κων/λεως φορεῖ μάσκα εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν.
➢ Ὅταν ἡ πρόκλησις ὑπερβαίνη τὰ ὅρια... Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
➢ Σταχυολογήματα ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ. Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου.
➢ Τὰ ἀποτελέσματα τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ. Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ (Ἑβρ. β΄ 2-10). Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κων/λεως.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)