14/11/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 13.11.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 
Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
 ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΝ ΟΙ Ι. ΝΑΟΙ - ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἰωάννου Καραλῆς, Πτυχιοῦχος ἰατρικῆς καὶ χειρουργικῆς- διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Γένοβας - Πυρηνικὸς ἰατρὸς Ὑπεύθυνος τμήματος πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Istituto Salus-  Alliance Medical τῆς Γένοβας, Πολυκλινική τοῦ δευτέρου Πανεπιστημίου τῆς Ρώμης Tor Vergata.
 κ. Μητσοτάκη, κλείετε τὸν ἱ. ναὸν τῆς Ἁγ. Ἐλέσης, ὅπου τὸ 1992 ὁ πατήρ Σας ἐσύρθη μὲ τὴν κοιλίαν, ἐκπληρῶν τάμα; Γράφει ὁ Σεβ. Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων Σεραφείμ.
 Προκλητικά: Ἐπιτρέπεται μετακίνησις διά ζῶα, ὄχι διά ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΝ. Πυρί-καυστος λόγος: «Τέκνα, ὄχι Θεοῦ, μὰ νόθα διαβόλου». ΔΙΩΓΜΟΣ: Τὰς θέσεις “Κλειδιά” κατέλαβον Ἀνάλγητοι, Ἄπιστοι. Τοῦ κ. Λεωνίδου Ἀλεξάνδρου, θεολόγου.
 Ἐπίθεσις διευθυντοῦ «Εὐαγγελισμοῦ» εἰς τήν κυβέρνησιν διὰ lockdown: «Θάβουν τὴ χώρα πρώιμα, γιὰ νὰ ἡρωποιηθεῖ ὁ Κ. Μητσοτάκης!».
 Οἱ Ἀνόητοι. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
 «Παντελῶς λάθος διαχείρισις. Ἔχω ἄδικο ὅταν λέω ὅτι κάτι πιὸ μεγάλο “παίζει”». Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
 Ἡ Ἑλλὰς κατακρημνίζεται! Συνένοχος ἡ Ἱεραρχία! Γράφει ὁ κ Παναγιώτης Κατραμάδος.
 Ἀπὸ τὰς καραντίνας εἰς τήν «μεγάλην ἐπανεκκίνησιν». Τοῦ Antony P. Mueller.
 Ἐλησμονήσαμεν τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ. Τοῦ πρωτ. Διονυσίου Τάτση.
 Ὁ κ. Μητσοτάκης ὑβρίζει τοὺς Ἱεράρχας;
 Πάθος διὰ τὴν ἐλευθερίαν. Ἡ παρατεταμένη καί διαρκής μασκοφορία στραγγαλίζει τήν ἀνθρωπίνην ἐλευθερίαν. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος.
 Καθηλωμένη εἰς τὸν Σταυρὸν ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας περιμένει τὴν ἐπέμβασιν τοῦ Θεοῦ. Συνέντευξις τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαυροβουνίου ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ πρὸς τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον» (6/11/1992).
 Τὰ περὶ «τετελεσμένου γεγονότος» ἀποκλείουν Σύνοδον διὰ τὸ «Οὐκρανικὸν Αὐτοκέφαλον». Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
 Νέα Ἐποχή. Τέχνη, Πολιτισμός, Πολιτική. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
 Bλάσφημον νὰ εἰσβάλουν ἀστυνομικοὶ εἰς Ἱ. Ναούς.
 Τετελεσμένον γεγονός. Τοῦ Σεβ. Ἀσκάλωνος Νικηφόρου.
 Πρωθυπουργικὸς ἐξευτελισμὸς τῆς ΔΙΣ.
 ««Ἡ «κόκκινη γραμμὴ» τῶν 6 ναυτικῶν μιλίων τῆς κυβέρνησης ὁδηγεῖ σὲ διχοτόμηση τοῦ Αἰγαίου». Τῆς κ. Κύρας Ἀδάμ, δημοσιογράφου.
 «Χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως». Κυριακὴ Η΄ Λουκᾶ (Ἐφεσ. β΄ 4-10). Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κων/λεως.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)