31/5/10

Επιστολή Ι.Μονής Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου προς το Μητροπολίτη Λεμεσού (şi în traducere în limba română)

πηγή: Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
57018 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕν Μελισσοχωρίω,
τη 23η Μαΐου 2010

Πανιερώτατε Άγιε Λεμεσού,
Ευλογείτε!
Με ανείπωτη χαρά πληροφορηθήκαμε την ομολογιακήν στάσιν στο θέμα της επισκέψεως του Πάπα στην αγιοτόκον νήσο Κύπρο. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι αυτό συνέβη κατά την σημερινή υπέρλαμπρον ημέρα της Πεντηκοστής. Δοξολογούμε τον Αγαθόν Παράκλητον που ακόμη και στους χαλεπούς καιρούς μας φωτίζει Ποιμένες ώστε να ενεργούν με αποστολικόν θάρρος και ομολογιακόν ζήλον αναπαύοντας τις καρδιές του ποιμνίου τους και αψηφώντας κάθε ιοβόλο απειλή και παραβλέποντας τις πρόσκαιρες και κοσμικές λυκοφιλίες......
Με αυτήν την κίνησίν Σας, Πανιερώτατε, διατρανώσατε ότι φρονείτε τα του Θεού και όχι τα των ανθρώπων. Και έτσι είστε βέβαιος πως «ει ο Θεός μεθ' ημών, ουδείς καθ' ημών». Όμως επιτρέψτε μας να Σάς δηλώσουμε την αμέριστον συμπαράστασίν μας και την υιικήν μας αγάπην. Ήδη η συνέντευξίς Σας- που συνδυάζει απλότητα και βάθος Ορθοδόξου πνευματικότητος και θεολογίας- δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Μονής μας, ώστε να αναπαυθούν και άλλοι ανά τον κόσμον αδελφοί μας.
Ζητούμε ταπεινώς τις θεοπειθείς ευχές Σας και ευχόμεθα υιικώς το Πανάγιον Πνεύμα να Σάς φωτίζ­­η και να Σάς ενισχύ­η.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού ασπαζόμεθα την αγίαν δεξιάν Σας.
Ο Καθηγούμενος
† Αρχιμανδρίτης Κύριλλος
και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί.
____________________________________
Scrisoare a Sfintei Mănăstiri Pantocrator
către Mitropolitul de Lemesou
Sfânta Mitropolie Langada
Sfânta Sihăstrie Pantocrator
57018 Melissochori
Tesalonic
Melissochori, 23 mai 2010
Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit de Lemesou,
Binecuvântaţi!
Cu nespusă bucurie am aflat de poziţia mărturisitoare în tema vizitei papei în insula născătoare de sfinţi, Cipru. Poate că nu este întâmplător faptul că aceasta s-a întâmplat în prealuminoasa zi de astăzi a Cincizecimii. Slavoslovim pe Bunul Mângâietor, Care chiar şi în vremurile grele ne luminează Păstorii, ca să acţioneze cu curaj apostolic şi râvnă mărturisitoare, odihnind inimile turmei lor, înfruntând orice ameninţare veninoasă şi ignorând licofiliile (prieteniile cu „lupii”) vremelnice şi lumeşti.
Înaltpreasfinţia Voastră, prin acest gest al Înaltpreasfinţiei Voastre aţi arătat în mod hotărât că gândiţi cele ale lui Dumnezeu şi nu cele ale oamenilor. Şi astfel, sunteţi sigur că „dacă Dumnezeu este cu noi, nimeni nu va fi împotriva noastră”. Cu toate acestea, îngăduiţi-ne să vă mărturisim totalul nostru ataşament şi filiala noastră dragoste. Deja, interviul Înaltpreasfinţiei Voastre – care îmbină simplitatea şi profunzimea spiritualităţii şi teologiei ortodoxe – a fost publicat pe site-ul mănăstirii noastre, aşa încât să se odihnească sufleteşte şi alţi fraţi ai noştri din lume.
Cerem cu smerenie rugăciunile cele de Dumnezeu înduplecătoare ale Înaltpreasfinţiei Voastre şi rugăm filial pe Preasfântul Duh să vă lumineze şi să vă întărească.
Cu profund respect sărutăm sfântă dreapta Înaltpreasfinţiei Voastre.
Stareţ,
† Arhimandritul Kiril
şi fraţii mei în Hristos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)