30/12/15

Παρακαταθήκη, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ἡ Ἑλλάδα τῶν ὀνείρων μας κόντρα στήν Ἑλλάδα τῆς παρακμῆς.
Ἦλθε ὁ Χριστός στή γῆ, καί ἐμεῖς τόν ἀπομακρύνουμε μέ μῖσος.
Κρύβουν τήν ἕνωση μέ τούς παπικούς.
«῾Η γενιά τῆς ἀδιαφορίας» (Μέρος Β´)
Ἡ ψήφισι τοῦ ἀπαράδεκτου νομοσχεδίου.
Εἰδήσεις καί Σχόλια
Δείτε το τεύχος 105

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)