29/6/17

Η παρέμβαση του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου στην Ιεραρχία για τα Θρησκευτικά (27.06.2017)

Τά νέα προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Παρέμβαση στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν 27-6-2017

χω γράψει πάρα πολλά γύρω πό τό θέμα τν Θρησκευτικν καί δέν θά θελα νά παναλάβω τά δια. πίσης, θά μποροσα νά ναφέρω πολλά γύρω πό τό Πρόγραμμα Σπουδν, σύμφωνα μέ τήν πουργική πόφαση πού δημοσιεύθηκε στήν φημερίδα τς Κυβερνήσεως καί πως ναρτήθηκαν ο φάκελλοι τν μαθητν στό διαδίκτυο, διότι τά μελέτησα διεξοδικά.

μως θά ρκεσθ στήν διατύπωση μερικν συντόμων βασικν πόψεών μου καί ν ρωτηθ, τότε θά κάνω ερύτερες ναλύσεις καί πιχειρήματα.
1. Τό Πρόγραμμα Σπουδν δέν εναι οτε το πουργο Φίλη οτε το πουργο Γαβρόγλου, λλά οτε καί τς πουργο ννας Διαμαντοπούλου το τους 2010. Εναι να πρόγραμμα τό ποο τοιμάσθηκε πό μιά μάδα θεολόγων, πού εναι γνωστοί στούς κκλησιαστικούς κύκλους καί δέν χρειάζεται νά ναφερθον νόματα, ποία χει μιά μεταπατερική κατεύθυνση.
ταν διαβάση κανείς στω καί πρόχειρα τούς φακέλλους το μαθητ καί ταν δ πό πο πιλέγεται τό λικό, θά τό διαπιστώση εχερς. Μνημονεύονται χωρία πό κείμενα συγκεκριμένων νθρώπων πού χουν συγκεκριμένη θεολογική σκέψη. Ατό γιά μένα εναι πάρα πολύ πικίνδυνο.
Πρέπει νά σταθομε μέ μεγάλη εθύνη πέναντι στήν Παράδοση ατο το τόπου καί πέναντι στά 1.200.000 παιδιά, πού θά διδαχθον ατό τό πικίνδυνο μάθημα τν Θρησκευτικν.
2. Τό πρόγραμμα ατό πό τήν βάση του εναι προβληματικό, θά μποροσα δέ νά π κθεμελιωτικό, διότι ποδομε τά πάντα. Παρουσιάζει τίς θρησκεες μέσα πό τήν κοινωνιολογική τους προοπτική καί μέ τόν τρόπο ατόν ποδομε χι μόνον τήν ρθόδοξη θεολογία, λλά καί τήν διδασκαλία καί τν λλων θρησκειν.
Ατή ποδόμηση δέν γίνεται μόνον στά θρησκευτικά, λλά καί στήν στορία. Διότι καί γιά τό μάθημα τς στορίας εσάγεται θεματική μέθοδος Σπουδν. χουν δημοσιευθ στόν τύπο πόψεις τν πευθύνων γιά τήν ναμόρφωση το μαθήματος τς στορίας, που ποστηρίζονται τά Δεκεμβριανά, πού θεωρονται τι εναι «πανάσταση πού χάσαμε», τά Σκόπια νά μετονομασθον σέ Μακεδονία, γίνεται λόγος γιά τούς μύθους το 1821, γιά τήν Πηνελόπη Δέλτα ς θνικίστριας κ.., καθώς πίσης χουν δημοσιευθ λλες πόψεις στορικν πού ντιδρον σέ ατόν τόν τρόπο καταγραφς τς στορίας.
πίσης, εναι πολύ σημαντικές ο παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματα τς Πανελλήνιας νωσης Φιλολόγων γιά τό προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδν στήν στορία.
ταν, λοιπόν, θά γίνη ντονώτερη συζήτηση γιά τήν θεματική συγγραφή τς στορίας, μέ λα ατά πού νέφερα, τότε τί θά κάναμε μες ς κκλησία, ταν χουμε ποδεχθ τό πρόγραμμα Σπουδν στά Θρησκευτικά, που πιχειρεται δια ποδόμηση; Θά μιλήσουμε γιά τήν ποδόμηση τς στορίας, ταν συμφωνήσαμε στήν ποδόμηση τν Θρησκευτικν;
3. Θεωρ νεπίτρεπτο, πως τό χω γράψει καί σέ κείμενό μου, τό τι διάλογος γινε μεταξύ το νστιτούτου κπαιδευτικς Πολιτικς καί τν κπροσώπων τς κκλησίας καί χι καί μέ τήν Πανελλήνια νωση τν Θεολόγων. Παραγνωρίσθηκαν τελείως ο θεολόγοι πού ργάζονται τό μάθημα στήν τάξη καί δέν τούς δόθηκε δυνατότητα νά κφράσουν τίς πόψεις τους, πως δόθηκε δυνατότητα νά κφράσουν τίς πόψεις τους Θεολογικός Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ.
4. Θεωρ τι πόφαση τς εραρχίας τς 9ης Μαρτίου 2017, στήν ποία καταλήξαμε κατόπιν ψηφοφορίας, πού ταν σαφέστατη πρόταση το ρχιεπισκόπου, δέν φαρμόσθηκε καί στά τρία σκέλη της, τοι νά συνεχισθ διάλογος μέ νομικό παραστάτη, νά γίνη προσπάθεια ποδόμησης το νέου προγράμματος καί νά λθη συμφωνία στήν εραρχία γιά ποδοχή τς ποφάσεως τν δύο πιτροπν, προφανς πρίν δημοσιευθον στήν φημερίδα τς Κυβερνήσεως καί πρίν ο φάκελλοι τν μαθημάτων ναρτηθον στό διαδίκτυο. Ατό εναι σοβαρή λλειψη.
Θεωρ τι δέν λλαξε τίποτε ς πρός τήν θεματολογία, κτός πό τήν Γ΄καί Δ΄Τάξη το Δημοτικο Σχολείου πού βγκαν τά σχετικά μέ τίς νατολικές Θρησκεες καί παρέμειναν ο λεγόμενες «βρααμικές Θρησκεες», γιναν μερικές λλαγές στό λικό καί στόν φάκελλο το μαθητ, λλά τό πρόβλημα τό οσιαστικό παραμένει, τι πρόκειται γιά να διαθρησκειακό λικό.
Μέ τήν εκαιρία ατή θέλω νά τονίσω γιατί γίνεται λόγος καί πς νοεται ρος «βρααμικές θρησκεες»; Γνωρίζω τι ποτελε κεντρικό πρόσωπο βραάμ. μως, ο συντάξαντες τά προγράμματα γνωρίζουν πολύ καλά τι Χριστιανισμός εναι κκλησία καί χι θρησκεία καί πίσης στήν Παλαιά Διαθήκη μφανίζεται σαρκος Λόγος καί στήν Καινή Διαθήκη Σεσαρκωμένος Λόγος. τσι, ο Χριστιανοί πιστεύουμε στόν νανθρωπήσαντα Υό καί Λόγο το Θεο καί τήν κκλησία Του, πού εναι τό Σμα Του. λλωστε, κατά τόν Εαγγελιστή ωάννη: «επον ον ο ουδαοι πρς ατν (τόν Χριστό)· πεντκοντα τη οπω χεις κα βραμ ἑώρακας; επεν ατος ησος· μν μν λγω μν, πρν βραμ γενσθαι γ εμι» (ω. η΄, 57-58).
να παράδειγμα εναι κφραστικό. Στήν Β΄ Γυμνασίου καί τήν νότητα «Ποιός εναι Θεός τν χριστιανν;», στερα πό τά βιβλικά κείμενα πού ναφέρουν τί επε Χριστός στόν Πιλάτο, παρατίθενται μαρτυρίες πό τόν ώσηπο, τόν Τάκιτο, τόν Κέλσο, τόν Πασκάλ Μπρυκνέρ, Μάρτιν Μπούμπερ, τόν Γκάντι, τόν Καζαντζάκη καί τόν Λειβαδίτη, πό τό Κοράνιο. πάρχουν περικοπές τς Καινς Διαθήκης καί ρμηνεία τν περικοπν π' λους ατούς πού ναφέρθησαν, χωρίς νά πάρχουν ρμηνεες τν γίων γιά τόν Χριστό (Φάκελλος Β΄ Γυμνασίου, σελ. 32-38).
πίσης νά ναφέρω να προσωπικό παράδειγμα. Πγα στό ράκλειο τς Κρήτης καί μίλησα γιά τόν Ντοστογιέφσκι. Μετά πό τήν μιλία κάποιος κροατής μο επε νά π ποιά εναι ποψή μου καί γιά τόν Καζαντζάκη. διευθύνων τήν συζήτηση μέ προέτρεψε νά μήν παντήσω. μως γώ πάντησα, ναφέροντας τήν ποψή μου γιά τόν Καζαντζάκη διότι χω διαβάσει λα τά κείμενά του κτός πό τόν «Τελευταο πειρασμό», το ποίου τήν νάγνωση πό τίς πρτες σελίδες δέν ντεξα νά συνεχίσω. πί  τρία τέταρτα τς ρας μιλοσα γιά τόν Καζαντζάκη, λέγοντας τά θετικά καί τά ρνητικά του καί στό τέλος μέ χειροκρότησαν.  Καί μως στόν φάκελλο τν μαθητν πάρχει πόσπασμα πό τό χειρότερο ργο το Καζαντζάκη « τελευταος πειρασμός» (Φάκελλος Β΄Γυμνασίου, σελ. 37-38).  
5. Γιά λους ατούς τούς λόγους πού νέφερα προηγουμένως μέ συντομία νομίζω τι εραρχία δέν πρέπει νά ναλάβη τήν εθύνη ποδοχς ατο το προγράμματος, διότι πέρα πό τήν μεθοδολογία πάρχουν καί προβλήματα πού σχετίζονται μέ τό λικό πού χρησιμοποιεται. Γενικά, τό πρόγραμμα ατό παραπέμπει στήν ρχή τν «πολλαπλν ταυτοτήτων».
πρότασή μου εναι: πειδή λη δομή καί διάρθρωση το προγράμματος ατο δέν θεραπεύεται, γι' ατό εραρχία, ν δέν μπορ, γιά διαφόρους λόγους, νά τό πορρίψη λοσχερς, τολάχιστον θά πρέπει νά πιφυλαχθ, γιά νά μήν ναλάβη τίς εθύνες νός τέτοιου προγράμματος, τό ποο θά διδαχθον περίπου 1.200.000 μαθητές στά σχολεα μας.

4 σχόλια:

Unknown είπε...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ούτε για ακραίος μπορεί να κατηγορηθεί ούτε για φανατικός. Ο λόγος του είναι ήπιος, γλυκύτατος, αναλυτικός και αποδεικτικός. Αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για την Αγία μας Εκκλησία και τον πιστό λαό της.
Αυτός λοιπόν ο άξιος Ιεράρχης είναι καθέτως απορριπτικός και πολύ σωστά για τα νέα προγράμματα των θρησκευτικών.
Εσείς οι άλλοι Ιεράρχες που τα υποστηρίζετε ή σιωπάτε ενόχως και κατηγορείτε μάλιστα τους αξίους συνεπισκόπους σας, πού στηρίζετε την εμμονή σας;
Έχετε μπει ποτέ σε τρίτη τάξη δημοτικού και να μιλήσετε για Αβρααμικές θρησκείες σε παιδάκια ηλικίας 9 ετών που ποτέ δεν πήγαν σε εκκλησία λόγω αδιαφορίας των γονέων τους;
Γιατί θέλετε να καταστρέψετε ψυχές αντί να τις οδηγήσετε στον Χριστό μας;
Ήμουν πριν λίγο καιρό σε ημερίδα για τα θρησκευτικά στην Θεολογική(;) Σχολή της Θεσσαλονίκης.
Όσοι είχαμε αντίθετη γνώμη από τον κ. Γιαγκάζογλου κοντέψαμε να φάμε ξύλο!
Όταν μάλιστα τους παρατήρησα ότι τόσες ώρες δεν ακούστηκε ούτε μια φορά η λέξη Χριστός , ορθοδοξία και πίστη , έχασαν τη ψυχραιμία τους. Θλίψη , θλίψη , θλίψη !!
Σεβασμός στην ετερότητα και ασέβεια στην ομοιότητα! Η αλήθεια; Να εκθεμελιώσουν κάθε τι ορθόδοξο και ελληνικό σε επιταγή των δυτικοπαπικών!ΝΤΡΟΠΗ !!

Ανώνυμος είπε...

Εξ αρχής και παγία ήταν η δική μου Θέση ότι το νέο Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών, από όποιον ''αμφιλεγόμενο εγκέφαλο'' και αν εκπορεύτηκε ή αν συνέβαλλε στην εκπόνησή του, αποτελεί έναν Δούρειο Ίππο - πιο ''εκσυγχρονισμένα'' ένα κακόβουλο λογισμικό - κατά του Μαθήματος των Θρησκευτικών, συνολικά. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί ως αποδοκιμαστέο και άμεσα αποβλητέο.

Καθ΄ό μέρος τώρα αφορά τα περί όσων '' Ἔχουν δημοσιευθῆ στόν τύπο ἀπόψεις τῶν ὑπευθύνων γιά τήν ἀναμόρφωση τοῦ μαθήματος τῆς ἱστορίας, ὅπου ὑποστηρίζονται ... « τά Σκόπια νά μετονομασθοῦν σέ Μακεδονία » θεωρώ πως κάτι τέτοιο αποτελεί επαίσχυντη ενέργεια δηλαδή βαρύ ανιστόρητο και απαράδεκτο Θεολογικά ολίσθημα τόσο για Ορθόδοξους Θεολόγους όσο κι από έναν Θρησκευτικό ηγέτη Παγκοσμίου - υποτίθεται - βεληνεκούς, όπως ο νυν Πάπας, το να αποκαλούν γραπτώς και δημοσίως τα Σκόπια ως '' Δημοκρατία της Μακεδονίας '' ενώ η ίδια η Αγία Γραφή - εάν αμφότεροι την έχουν διαβάσει κιόλας - αναγράφει χαρακτηριστικά περί Αλέξανδρου του Μακεδόνος, Βασιλέως των Ελλήνων, ( Δανιήλ : Κεφ. η΄ στίχοι 1, 5-8 ). Και καλά, ας πούμε, οι ανά τον Κόσμο Πολιτικοί ηγέτες δεν γνωρίζουν Παλαιά Διαθήκη - και προσωπικά, δεν έχω την απαίτηση να την γνωρίζουν - αλλά για Ορθόδοξους Θεολόγους κι εκείνον ως προκαθήμενον της Ρωμαϊοκαθολικής Εκκλησίας επιτρέπεται και δικαιολογείται τέτοιου μεγέθους άγνοια ; Εκτός εάν είναι αμφότεροι λαοπλάνοι ή Φαρισσαίοι - υποκριτές. Ωσαύτως, « γιά τήν Πηνελόπη Δέλτα ὡς ἐθνικίστριας κ.ἄ.,» πιστεύω πως, ανεξαρτήτως εάν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και σε ποιόν βαθμό, εάν δεν υπήρχε η Κίνηση των Λογίων της εποχής της, υπέρ της απελευθέρωσης της κατεχόμενης τότε Ελληνικότατης Μακεδονίας καθώς και οι Μακεδονομάχοι αγωνιστές - εθελοντές από όλα τα μέρη της Ελλάδος, σήμερα θα ήταν υπόδουλη γεωγραφικά στα χέρια των απογόνων των Βουλγάρων Κομιτατζήδων και φυσικά υπό αντίστοιχο Θρησκευτικό ιερατείο και γλώσσα.

Δημήτρης

Ανώνυμος είπε...

Συνυπογράφω ολόψυχα το κείμενο του Αγίου Ναυπάκτου.Είναι ότι καλύτερο έχει γραφεί αυτή την δύσκολη χρονιά που βασανιστήκαμε οι μάχιμοι θεολόγοι με αυτό το παρανοικό νέο πρόγραμμα.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Αρχικώς η παρέμβασις του μητροπολίτου Ναυπάκτου κινείται προς την ορθήν κατεύθυνσιν. Διαφωνώ εις δύο: 1ον εις το παρελθόν η θέσις του δια το νέο ΠΣ του ΜτΘ ήτο εξαιρετικώς μετριοπαθής. Εισηγήθη την διατήρησιν του σημερινού Προγράμματος Σπουδών του ΜτΘ με εμπλουτισμόν εκ του νέου ΠΣ του ΜτΘ. Λυπούμαι, αλλά ούτε το τωρινό, πολύ δε περισσότερο το νέο ΠΣ του ΜτΘ είναι Ορθόδοξα. Το μεν παλαιό ΠΣ του ΜτΘ είναι είναι ένα, ας μου συγχωρεθεί η έκφρασις, λάιτ δήθεν "ορθόδοξο" μάθημα, εις το οποίο κυριαρχεί το οικουμενιστικόν πνεύμα, δια το νέο ΠΣ του ΜτΘ είναι απροκάλυπτα νεοεποχίτικο και ωμά συγκριτιστικόν. Η θέσις λοιπόν ενός Ορθοδόξου ιεράρχου ποία πρέπει να είναι; Ας υποχωρίσωμεν δια ολίγον ώστε να αποφύγωμεν την πανωλεθρίαν; Εφόσον διαβλέπεται η πανωλεθρία, τουλάχιστον ας κρατηθώμεν εις το ύψος της αποστολής υμών! 2ον: Καλώς τα είπες δια τα "Δεκεμβριανά". Αλλά αι δηλώσεις του τύπου "Ἐπί τρία τέταρτα τῆς ὥρας ὁμιλοῦσα γιά τόν Καζαντζάκη, λέγοντας τά θετικά καί τά ἀρνητικά του καί στό τέλος μέ χειροκρότησαν" κρίνονται παντελώς άστοχοι. Είχε "καλά" ο Καζαντζάκης; Είχαν "καλά" ο Άρειος, ο Μακεδόνιος, ο Δέκιος, ο Διοκλητιανός, ο Ιουλιανός, ο Λέων ο Αρμένιος, ο Καλέκας, σύσσωμοι οι γνωστικοί των πρώτων αιώνων; Εάν εβρίσκουμε εις αυτούς "καλά", "καλά" είναι και τα νέα ΠΣ! Μη γένοιτο Κύριε! Αδελφοί, φεύγετε των οικουμενιστών, των φιλοοικουμενιστών, των κρυφοοικουμενιστών και των κολυμπαριστών ως τις φεύγη εκ του όφεως, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)