13/7/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 13.7.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΘΑΥΜΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΝΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΖΗ ΛΑΟΥΣ. Τὰ Σκόπια δὲν εἶναι ὥριμα, γιὰ νὰ ἀρθῇ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Σχίσμα! Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, ἐκ τοῦ ἀσκητηρίου τοῦ Φιλαδέλφου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.

➢ Τριπλὸς διχασμὸς διπροσώπων πολιτικῶν. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.
➢ Ἄνομοι διχάζουν τήν ψυχήν τοῦ Ἔθνους.
➢ Ἡ σχέσις τῶν τεσσάρων «Π». Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
➢ Σεβ. Μαντινείας: «Μᾶς ἐξαπάτησαν».
➢ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ!». Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.
➢ Ἡ ἄλλη πολιτικὴ ὡς μετάληψις ἁγιότητος.
➢ Μνήμη ἑνὸς λησμονημένου Ἁγίου.
➢ Ὑφίστανται οἱ διακριτοὶ ρόλοι! Ποία ἡ ἔννοια τοῦ “χωρισμοῦ’’; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Συγχαίρομεν τήν Ἱ. Σύνοδον τῆς Κρήτης διά τό «Μακεδονικόν».
➢ Ὑπεστήριξαν τὴν οὐνίαν καὶ συνεκάλυψαν τὴν παιδοφθορίαν οἱ Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀλεξανδρείας εἰς τὸ Μπάρι;
➢ Μαθητεία εἰς τόν π. Γεώργιον Φλωρόφσκυ. ΣΥΜΦΩΝΕΙ Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟΥ; «Ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑµᾶς».
➢ Ὅταν οἱ Πανεπιστημιακοὶ παρερμηνεύουν τοὺς Πατέρας.
➢ Προβληματισμὸς διὰ τὰ μέσα ἐνημερώσεως. Μία ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ τοῦ Φ. Κόντογλου.
➢ Οἱ κακοὶ ποιμένες εἶναι ἡ γάγγραινα τῆς Ἐκκλησίας.
➢ Ἀνάγκη ἀλλαγῆς εἰς τὴν Ἀπ. Διακονίαν.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)