20/7/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 20.7.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΜΕ ΕΚΘΡΟΝΙΣΙΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ: Μεγάλη Δύναμις ἐπεδίωξε τὴν ἀποπομπὴν Μητροπολίτου τῆς Ἑλλάδος! Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΛΕΣΧΑΙ, ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ π. Ἐπιφάνιος: «Θά ἔχουμε τόν Θεολόγο στὴν Κεχαριτωμένη πού εἶναι ἅγιος». 22 ἔτη (31.07.1996) ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ Μητρ. Λαρίσης Θεολόγου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, ἱεροκήρυκος.
➢ Η ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΣΚΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΝ; Ἡ Κυβέρνησις ὑπαιτία τῆς ἠθικῆς καταπτώσεως. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ «Ὁ ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἶναι βλαπτικὸς πλέον διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν». Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.
➢ Ὡραιοποιοῦν τήν πλάνην, ὅπως οἱ Ψευδοπροφῆται. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.
➢ Κύριε Κουρουμπλῆ, εἶσθε πειθήνιον ὄργανον τῆς Εὐρώπης; Γράφει ὁ Μοναχός Νικόλαος Ἁγιορείτης.
➢ Ἀναμένομεν τὴν θείαν Δίκην; Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου.
➢ Ἀδίκως συκοφαντεῖται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἀπίστευτοι αἱ ἀποκαλύψεις τοῦ π. Ἀβερκίου διὰ τὸν πνευματισμόν!
➢ Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὡς ἀνανεωτὴς τῆς Ὀρθοδόξου Διδασκαλίας.
➢ Ὑποχρέωσις τοῦ Ὑπουργοῦ ἡ νομιμότης!
➢ Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 14-22). Λόγος εἰς τοὺς ἐκ πέντε ἄρτων τραφέντας πεντακισχιλίους. Ἁγίου Βασιλείου Ἐπισκόπου Σελευκείας.
➢ «Οἱ Ρῶσοι κατάσκοποι, ἡ προδοσία τῆς Μακεδονίας καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος».
➢ Ὑπόμνημα ἕξι Καθηγητῶν πρὸς τὴν ΔΙΣ διὰ τὸ Filioque.
➢ Ἄλλος ὁ σπείρων, ἄλλος ὁ θερίζων.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)