10/8/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 10.8.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΙΝΑΤΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗΝ ΙΔΕΙΝ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΟΥ; «Ὅσα προεγράφη, εἰς τήν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη». Τοῦ πρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη.

➢ Ἡ ἔνδοξος Κοίμησις μᾶς ἀφυπνίζει ἀπό τήν «διαφώτισιν» πού ὑπνωτίζει. Τοῦ Μητροπολίτου Πρεβέζης Μελετίου (†).
➢ ΦΩΤΙΑ ΦΟΝΙΑΣ: ΤΙΜΩΡΙΑ ΘΕΟΥ, ΜΗΠΩΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΧΘΡΩΝ; Ἀποστατοῦμε. Ὁ Θεός ἀποσύρει τό προστατευτικόν Του Χέρι. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.
➢ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΛΕΥΚΗΝ «ΣΥΝΑΞΙΝ». Ἕτοιμος ὁ Τόμος… διχασμοῦ τῆς Οὐκρανίας! Ὑπόλογοι ὅσοι μεταβοῦν εἰς Φανάρι! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
➢ Ἕως ποῦ θὰ φθάση ἡ αὐθαιρεσία;
➢ Ἡ Μία Ἱερὰ Παράδοσις καταμαρτυρεῖ τὴν μόνην Ἐκκλησίαν, τὴν Ὀρθόδοξον. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ «Σημεῖα τῶν καιρῶν» εἰς ἀνοχύρωτον χώραν… Τοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας.
➢ Μετάνοια! Μετάνοια! Μετάνοια! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ἀθανασίου.
➢ Ἡ Εὐρώπη μᾶς ἐπιβάλλει τὴν ὁμοφυλοφιλίαν. Τοῦ κ. Γεωργίου Ρούντα
➢ «Ἡ γνῶσις φυσιοῖ». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ «Δὲν ζητοῦν τὴν συγκατάθεση, ἀλλὰ ἁπλῶς ἐνημερώνουν».
➢ Θεολογικὰ μηνύματα Ἱεραρχῶν διὰ τὴν πυρκαϊάν.
➢ Τὸ ΙΕΠ πρὸς τὸν «Ο.Τ.».
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)